Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Bez Tradicije Biblija postaje nepotpuna!

Kategorija: Pismo i Predaja

Katolička crkva za izvore svojeg vjerovanja navodi Sveto Pismo i Svetu Tradiciju. Prvo je pismena ostavština apostola i njihovih učenika, a drugo je njihov nauk prenesen usmenom predajom s koljena na koljeno.

Tako sve što je zapisano u Evanđelju po Luki smatramo predajom Svetog Pisma, dok je učenje o Marijinoj bezgrešnosti predano usmenim putem (jer Sveto pismo nigdje izričito ne navodi da je Marija bila bezgrešna).

Mnogim se ljudima ovakvo razumijevanje Kršćanskog nauka čini sumnjivim. Dok je Sveto pismo nešto čvrsto, Tradiciju se doživljava kao podložnu promjeni i manipulaciji. Takva kritika nije besmislena. Svatko se može zapitati nisu li katoličke tradicije koje se ne spominju u Bibliji možda «nauci ljudski», nekakva raširena vjerovanja koja su radi raznoraznih prilika uletjela u nauk, iako nisu bila dijelom apostolskih ostavština. Radi toga mnogi daju prednost Svetom Pismu, koje se doživljava superiornijim izvorom naučavanja. Štoviše, reformirane crkve, pod načelom «Sola Scriptura», odbijaju priznati bilo kakvu usmenu predaju koja bi imala mjerodavnost na razini Svetog pisma. Da li je baš tako?

Bez priznavanja svetih tradicija, Biblija postaje nejasna na mnogim mjestima. Apostol Pavao zato je pozivao vjernike da ih održavaju (1 Kor 11,2), jer bez njih evidentno vjernik ne može imati  otvoren um za razumijevanje Biblije  (Lk 24,45). Inzistirati da je Bog ostavio samo Sveto pismo za spoznaju, bilo bi kontradiktorno sa Svetim pismom samim. Pogledajmo par primjera gdje Biblija i Tradicija ispunjavaju jedna drugu, i samo zajedno mogu prenijeti evanđeosku poruku…

Isus Nazarećanin

”19 Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu: 20 “Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te pođi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili.” 21 On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uđe u zemlju izraelsku. 22 Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. 23 Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.” (Mt 2, 19-23)

Bilo tko upoznat s proročkim spisima Starog zavjeta zna da nigdje nije zapisano da će Mesija doći iz Nazareta (i time sebe zvati Nazarećaninom). Ako bismo Bibliju smatrali jedinim izvorom vjere, došli bi u sumnju da je netko izbacio knjigu koja je govorila o navedenom, i time bi čak i cjelovitost Svetog pisma bila dovedena u pitanje. Ali Katolička crkva nema poteškoća s time, jer shvaća da je nauk o dolasku Mesije iz Nazareta došao usmenom predajom od proroka.

Petrova smrt

”17 Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje!” 18 “Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.” 19 A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: “Idi za mnom!” (Iv 21, 17-19)

Pisac Evanđelja povezao je Isusove riječi s načinom na koji je Petar umro. Ovaj Biblijski citat nemoguće je shvatiti bez Tradicije, budući da Biblija nigdje ne govori o skončavanju Petra. Sam pisac Evanđelja ovdje, zapravo, citira Tradiciju o tome da će Petar umrijeti mučeničkom smrću. Drugim riječima, apostol Ivan očekuje da čitatelj njegova Evanđelja  priznaje usmenu Predaju, jer bez nje bi njegovi spisi bili nerazumljivi.

Rasprava nad Mojsijevim tijelom Mihaela i demona

”(9) Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: “Spriječio te Gospodin!” (10) A ovi pogrđuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu.” (Jd 1, 9-10)

 

Apostol Juda (ne Iškariotski) doziva u pamćenje vjernika sukob arkanđela Mihaela i demona nad Mojsijevim tijelom. Ali nigdje, niti u Starom niti u Novom zavjetu, nije zapisan taj susret. Usprkos tome, apostol čak zna o čemu su pričali i što su radili, te se iz njegove poslanice vidi da jednako razumijevanje očekuje i od svojih čitatelja. Ovo je vrlo jasan dokaz da Sveto pismo nije jedini izvor vjere, ili u najmanju ruku, da je netko iz Biblije izbacio knjigu koja je govorila o navedenom. Budući da bi takvo što podrazumijevalo činjenicu da Sveto pismo već stoljećima nije potpuno, tu ideju možemo slobodno zanemariti. Tradicionalne Crkve, u prvome redu Katolička, razumiju da ovdje apostol citira usmenu Tradiciju unutar koje je demon želio oteti Mojsijevo tijelo ne bi li zbunio pravovjerne Židove. Navedena tradicija nije suviše poznata, ali u ovom slučaju, fundamentalni je dokaz da Sveto pismo nije moguće razumjeti bez Apostolske tradicije.

Janes i Jambres

”(6) Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima: (7) one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine. (8) Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.”
(2 Tim 3, 6-8)

 

Prema Novom zavjetu, Mojsije se suprotstavio dvojici egipatskih čarobnjaka imenom Janes i Jambres. Ova imena nisu zapisana u Starom zavjetu, već su dijelom usmene Predaje. Da Pavao nije vjerovao u opravdanost Tradicije, nikad ne bi naveo ova imena. Ovdje taj apostol ne citira Pismo, već usmenu Predaju, i time priznaje njenu opravdanost.

Ovo je nekoliko primjera koji vrlo zorno pokazuju da Sveto pismo jednostavno ne može samo predati cjelokupnost nauka kojeg su primili i ostavili apostoli. Inzistirati na tome da je Sveto pismo jedini izvor vjere, bilo bi traženje od Biblije da bude nešto što ona nije, i što sama vrlo jasno navodi da nije. Ljudi koji drže takav nauk znaju reći da su sve tradicije koje se spominju u Svetom Pismu autentične, ali ovo ne mijenja činjenicu da iz Biblije same nisu u stanju iste dokučiti (možete vjerovati da je Petar umro mučeničkom smrću, ali na koji način i gdje, ne možete saznati iz Pisma, što nanovo dokazuje da Biblija nije jedini izvor vjere). Dakle, tradicije su sastavni dio Božje objave – i jedino je pitanje na koji način možemo biti sigurni da jedne jesu, a druge nisu autentične. Na ovo Sveto pismo govori da se treba držati Crkve – stupa i uporišta istine (1 Tim 3,15) koje vrata pakla (laži) neće uspjeti srušiti (Mt 16,18). 

Sinke

Foto: Ljiljana Dolenc

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.