Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Zašto Mariju zovemo “Kraljicom Neba”?

Kategorija: Marija i sveci

Bat-Šeba je bila majka izraelskog kralja Salomona. (usp. 1 Kr 1, 28-30). Kao što bi učinio svaki sin koji voli svoju majku, i on je poslušao Božju zapovijed da poštuje majku (usp. Izl 20,12). Zato je Salomon sam, iako su se najviši dužnosnici kraljevstva klanjali kada bi došli pred njegovo prijestolje, ustajao i klanjao se pred njom kad bi ušla u kraljevske odaje.

Jednom kada je on ponovno sjeo na svoje prijestolje „zapovjedi te namjestiše sjedalicu za kraljicu majku, i ona mu sjede s desne strane“ (1 Kr 2,19), najviše počasno mjesto koje joj je mogao dati. Kad je tamo pred kraljem zastupala njegove podanike on joj je rado udovoljio zahtjevu (vidi 1 Kr 2,20).

Zašto je Bat-Šeba imala svoju vlastitu sjedalicu s desne strane svoga sina? Zašto je primila tako uzvišenu počast na dvoru? Na koncu, ona sama nije bila rođena u palači. Ipak, Bat-Šeba je rodila veličanstvenog kraljevskog sina. To ju je učinilo kraljicom majkom u zemlji, bez obzira na skromne okolnosti iz kojih je ona sam potjecala.

Sad uzmite ovo u obzir: Salomon je bio jedan od najznamenitijih i najmoćnijih kraljeva u biblijskoj povijesti. No, njegova slava je ništa pokraj veličanstva njegova potomka Isusa Krista, „Kralja kraljeva i Gospodara gospodara,“ vladara svih naroda (usp. Otk 19,16; 15,4). Isus je ispunio proročanstvo da će sa Davidova prijestolja vladati Knez mironosni čije će kraljevstvo biti sveopće i vječno (usp. Iz 9,5-6). To prijestolje je sada „na nebesima iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva“ (Ef 1, 20-21).

Ako je Salomon tako uzvišeno iskazao čast Bat-Šebi kao svojoj kraljici majci, koliko više mora Isus iskazati čast svojoj majci? Koliko uzvišenija mora biti žena – bez obzira koliko neznatna sama bila (usp. Lk 1,48) – koja je rodila Božjeg Sina, vladara svemira? Nema sumnje da je i njezino prijestolje s desne strane prijestolja njezinog Sina u Nebu. I nema sumnje da, kao što je Salomon bez oklijevanja uslišao molbu svoje majke, tako i Isus bez oklijevanja odgovara na njezin zagovor za njegove podanike.

Marijina uzvišena uloga među svecima također odražava njen izvanredan položaj kao naš veliki primjer vjere, prototip kršćana vjernika. Sa svetom Elizabetom govorimo joj: „Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina“ (Lk 1,45).

U viđenju Neba svetog Ivana „žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda,“ rodi sina „koji će vladati svim narodima“ (Otk 12,1; 5). Je li onda čudno da uz takvu sliku katolici vide Mariju kao Kraljicu Neba?

Povezani biblijski tekstovi – citirani tekstovi: Izl 20,12 ¸* 1 Kr 1,28-30; 2,19-20 * Iz 9,5-6 * L 1,45.48 * Ef 1,20-21 * Otk 12,1.5; 19,16; 15,4. Načelno – 2 Kr 10,13; * Est 5,1-5 * Ps 45,14 *Iv 2,1-12 * Otk 20,4
Katekizam Katoličke Crkve br. 964 – 966 * 972 * 974 – 975

Mirko Horvat

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.