Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Koliko je godina tvojoj crkvi?

Kategorija: Autoritet Crkve

Ako si luteran, tvoju je (kršćansku) vjeroispovijest utemeljio 1517. god. bivši redovnik Katoličke Crkve Martin Luther.

Ako pripadaš Anglikanskoj crkvi, tvoju je vjeroispovijest osnovao 1534. god. kralj Henrik VIII., jer mu Papa nije dao razvod s pravom na ponovnu ženidbu.

Ako si prezbiterijanac, tvoju je vjeroispovijest osnovao 1560. god. John Knox u Škotskoj.

Ako si kongregacionalist, tvoju je vjeroispovijest započeo 1582. god. Robert Brown u Nizozemskoj.

Ako si baptist, za nauk je tvoje vjeroispovijesti zaslužan John Smyth, koji ju je pokrenuo u Amsterdamu 1605. god.

Ako pripadaš Nizozemskoj reformiranoj crkvi, priznaješ Mihaelisa Jonesa kao osnivača, jer je on začetnik tvoje vjeroispovijesti u New Yorku 1628. god.

Ako si protestant episkopalijanac, tvoja je vjeroispovijest nastala kao ogranak Anglikanske crkve, što ga je osnovao Samuel Seabury u američkim kolonijama u 17. st.

Ako si metodist, tvoju su vjeroispovijest pokrenuli 1744. god. John i Charles Wesley u Engleskoj.

Ako si unitarijanac, tvoju je crkvenu zajednicu osnovao 1774. god. Theophilus Lindley u Londonu.

Ako si mormon (“Sveci posljednjega dana’), Joseph Smith započeo je 1829. god. tvoju vjeroispovijest u Palmyri, država New York.

Ako vjeruješ s Vojskom spasa, tvoja je sekta počela 1865. god. s Williamom Boothom u Londonu.

Ako si kršćanski scientist, 1879. god. smatraš godinom osnutka svoje vjeroispovijesti, a gđu Mary Baker Eddy utemeljiteljicom.

Ako pripadaš jednoj od vjerskih organizacija poznatih kao Crkva Nazarećanina, Pentekostalno evanđelje, Crkva svetosti, Hodočasnička crkva svetosti, Jehovini svjedoci, tvoja je vjera jedna od stotina novih sekti osnovanih u prošlom stoljeću.

Ako si katolik, znaš da je tvoju vjeroispovijest osnovao 33. godine Isus Krist, Sin Božji, i da je to sve do sada ista Crkva.

Vatikanska Kongregacija za nauk vjere izdala je dokument 29. lipnja 2007., koji je objavljen 10. srpnja 2007. Ovim spisom ponovno se potvrđuje tradicionalni katolički nauk da je Krist ovdje na zemlji osnovao samo jednu Crkvu, koja postoji (subzistira) u Rimokatoličkoj Crkvi. Tom Crkvom upravlja Kristov namjesnik i Petrov nasljednik te biskupi u zajedništvu s njime.

Mirko Horvat

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.