Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

II. nicejski sabor – Definicija o svetim slikama

Kategorija: Dokumenti

Hodajući istovremeno i kraljevskom stazom i slijedeći Bogom objavljeno učenje naših svetih otaca i predaje Katoličke crkve – mi naime znamo da ona potječe od Duha Svetoga koji u njoj prebiva – mi smo zaključili sa svom brižljivošću i savje­snošću da se u svete Božje crkve, na sveto posuđe i ruho, na zidove i ploče, na kuće i uz putove postave kako likovi dragocjenog i životvornog križa tako i časne i svete slike, bilo da su one od boje, kamena ili nekog drugog prikladnog materijala; (to vrijedi) za slike našeg Gospodina i Boga i Otkupitelja Isusa Krista, naše neokaljane Gospodarice, svete Bogorodice, štovanja vrijednih anđela, te svih svetih i pobožnih ljudi.

Što češće naime budu oni promatrani kroz slikoviti prikaz, to češće će i oni koji budu promatrali biti potaknuti da se sjete pramodela slike, da čeznu za njima i da im upute pozdrav i ponizno štovanje; ipak ne pravo klanjanje, koje prema našoj vjeri pripada samo božanskoj naravi, nego tako kao što se iskazuje štovanje liku dragoc­jenog i životvornog križa, svetim Evanđeljima, drugim svetim i blagoslovljenim predmetima, kojima se za njihovo štovanje prinose tamjan i svijeće, kao što je to ta­kođer bio pobožni običaj kod starih. “Štovanje slika naime prenosi se na njihov pra­model”. Tko štuje sliku štuje na njoj prikazanu osobu.

Tako će naime biti učvršćena predaja Katoličke crkve koja je prihvatila Evanđelje od (jednog) kraja (Zemlje) do (drugog) kraja; tako, ukoliko se držimo predaje [usp. 2 Sol 2,15] koju smo primili, slijedimo Pavla, koji je govorio u Kristu [usp. 2 Kor 2,17], čitav božanski niz apostola i svetost otaca; tako proročki pjevamo pob­jedničku himnu Crkvi: “Budi mnogo puta pozdravljena, kćeri Sionska, naviještaj kćeri Jeruzalemska, veseli se i uzvikuj iz svega svog srca: Gospodin je uzeo od tebe nepravde tvojih protivnika, ti si oslobođena iz ruku svojih neprijatelja; Gospodin je Kralj u tvojoj sredini; ti nećeš gledati više nikakvu propast” [Sol 3,14 sl.]i mir će vladati u tebi zauvijek.

Oni koji se usuđuju drugačije misliti ili naučavati; ili koji u skladu s nečasnim krivovjernicima odbacuju crkvenu predaju i izmišljaju bilo kakve novotarije; ili od­bacuju nešto od onoga što je Crkvi posvećeno, knjigu evanđelja, lik križa, slikoviti prikaz ili relikvije nekog svetog mučenika; ili koji krivim i prepredenim putovima (žele nešto) pronaći kako bi makar samo u jednoj točki potkopali obvezatnu predaju Katoličke crkve; ili kako bi blago crkve i svetih samostana upotrijebili u obične svrhe; za njih mi određujemo: ako se radi o biskupima ili klericima, da ih se smijeni; ako se pak radi o monasima ili laicima, da ih se isključi iz zajedništva.

Slika: laudato

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.