Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

(Rimo)katolička crkva?

Kategorija: Autoritet Crkve

Kolokvijalno za oznaku stvarnosti Crkve na čelu s rimskim biskupom – papom, nerijetko srećemo različite termine, tj. – Katolička crkva i Rimokatolička crkva. Često ih se smatra i istoznačnicama, te uglavnom ne obraća pažnja na njihovo točno značenje. No ipak, svaka od njih sadrži posebno značenje, i međusobne razlike u određenim situacijama mogu se pokazati od presudne uloge u izražavanju željene poruke, a ponekad dovesti i do konfuzije. Stoga je potrebno svrnuti pažnju na precizno određenje i uporabu pojmova.

Kolokvijalno za oznaku stvarnosti Crkve na čelu s rimskim biskupom – papom, nerijetko srećemo različite termine, tj. – Katolička crkva i Rimokatolička crkva. Često ih se smatra i istoznačnicama, te uglavnom ne obraća pažnja na njihovo točno značenje. No ipak, svaka od njih sadrži posebno značenje, i međusobne razlike u određenim situacijama mogu se pokazati od presudne uloge u izražavanju željene poruke, a ponekad dovesti i do konfuzije. Stoga je potrebno svrnuti pažnju na precizno određenje i uporabu pojmova.

Službeni naziv stvarnosti Crkve na čelu s rimskim biskupom – papom, jest Katolička crkva. Ona obuhvaća sve vjernike koje su podložni vrhovnom učiteljskom i pastirskom autoritetu pape, te prihvaćaju obvezni nauk Crkve u pitanjima vjere i morala. Sastoji se, pak, od 23 partikularne crkve, koje obilježava vlastiti disciplinski ustroj i liturgijska baština. Svaka pripada određenoj regionalnoj liturgijskoj tradiciji, a pojedine crkve sadrže i više liturgijskih obreda. U nastavku donosimo točan popis partikularnih crkvi s obzirom na regionalne liturgijske tradicije: 

a.   latinska tradicija:

1.  Rimokatolička crkva

b.  aleksandrijska tradicija:

2.  Koptska katolička crkva

3.  Etiopska katolička crkva

c.   antiohijska ili zapadno-sirijska tradicija:

4.  Maronitska ckrva

5.  Sirokatolička ckrva

6.  Siro-malankarska katolička crkva

d.  armenska tradicija:

7.  Armenska katolička crkva

e.   kaldejska ili istočnosirijska tradicija:

8.  Kaldejska katolička ckrva

9.  Siro-malabarska crkva

f.   bizantinska (carigradska) tradicija:

10.  Albanska grkokatolička ckrva

11.  Bjeloruska grkokatolička crkva

12.  Bugarska grkokatolička ckrva

13.  Bizantinska crkva Križevačke eparhije

14.  Grčka bizantskokatolička crkva

15.  Mađarska grkokatolička crkva

16.  Talijansko – albanska grkokatolička crkva

17.  Makedonska grkokatolička crkva

18.  Melkitska grkokatolička crkva

19.  Rumunjska grkokatolička crkva

20.  Ruskokatolička crkva

21.  Rutenskokatolička ckrva

22.  Slovačka grkokatolička crkva

23.  Ukrajinska grkokatolička crkva

Pojam Rimokatoličke crkve stoga označava samo jednu od 23 partikularnih crkvi sa značajkama vlastitog disciplinskog ustroja i liturgijske baštine, unutar čitave Katoličke crkve. I uporaba ovog termina ispravna je samo u smislu ukazivanja na partikularnost, dok je poistovjećivanje ove stvarnosti s totalitetom Katoličke crkve pogrešna i treba je izbjegavati. Kada pak govorimo o izvedenicama pridjeva ili osobne pripadnosti, situacija je sljedeća. Termin ''rimokatolik'' za pripadnika partikularne Rimokatoličke crkve kao takav je ispravan, iako prikladnost njegove uporabe ovisi o kontekstu u koji ga se smješta. Što se tiče pridjeva ''rimokatolički'', on je smislen i ispravan jedino u odnosu na spomenute posebnosti. Međutim, pogrešan je u odnosu na generalije Katoličke crkve. Tako primjerice, nedostaje smisao raspravljanja o ''rimokatoličkom'' nauku, isto kao što je slučaj s identitetom ''rimokatolika'' kao pripadnika katoličke vjeroispovijesti. 

 

Goran Kovačević

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.