Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Didahe – nauk dvanaest apostola

Kategorija: Crkveni oci

I. Dva puta; prva zapovijed
(1) Dva su puta: put života i put smrti. A velika je razlika između ta dva puta.

(2) Evo, ovo je put života: ponajprije, ljubi Boga koji te je stvorio; zatim svoga bližnjega kao samoga sebe; i ništa što ne želiš da se dogodi tebi, ne čini ni ti drugome.

(3) A uputa koja slijedi iz tih riječi jest ova: Blagoslivljajte one koji vas proklinju, i molite za svoje neprijatelje, a postite za one koji vas progone. Jer što je veliko u tome, ako ljubite one koji vas ljube? Zar ne čine to i neznabošci? A vi ljubite one koji vas mrze i nećete imati neprijatelja.

(4) Uzdržavaj se od tjelesnih požuda. Ako te netko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi, i bit ćeš savršen. Ako te netko prisili da hodaš jednu milju, pođi s njime dvije. Ako ti netko otme plašt, daj mu i haljinu. Ako ti netko oduzme što je tvoje, ne zahtijevaj natrag: ta i ne možeš.

(5) Svakome koji te moli, daj i ne zahtijevaj da ti vrati, jer Otac hoće da se svakome daje od njegovih darova. Blago onome koji daje, prema zapovijedi: ostaje bez prijekora. Jao onome koji prima: ako netko prima jer mu treba, bit će bez prijekora; ali onaj kome nije potrebno bit će suđen, zbog čega je primio i u koju svrhu: stavit će ga u zatvor i bit će pod istragom o tome što je učinio, i neće odanle izaći sve dok ne vrati posljednji novčić.

(6) O tom je doduše rečeno također: „Neka se oznoji tvoja milostinja u tvojim rukama dok ne spoznaš kome ćeš je dati.“

II. Druga zapovijed; zabranjen teški grijeh

(1) Drugi nalog upute:

(2) Ne ubij, ne učini preljuba, ne budi oskvrnitelj dječaka, ne griješi bludno, ne kradi, ne bavi se magijom i vračanjem, ne uništi djeteta pobačajem i ne ubij ga pošto se rodio, ne poželi onoga što pripada tvome bližnjemu.

(3) Ne zaklinji se krivo, ne svjedoči lažno, ne proklinji, ne budi zlopamtilo.

(4) Ne budi dvosmislen ni dvoličan u govoru: jer dvoličan govor je zamka smrti.

(5) Riječ tvoja neka ne bude lažna, ni isprazna, nego potvrđena činom.

(6) Ne budi pohlepan i lakom, ni himbenik, ni zlobnik, ni oholica. Ne goji zle namjere protiv svoga bližnjega,

(7) ne mrzi nijednog čovjeka, već jedne prekoravaj, za druge se moli, druge opet ljubi više nego svoj život.

III. Zabranjeni ostali grijesi

(1) Dijete moje, bježi od svakoga zla i od svega što je nalik na zlo.

(2) Ne prepuštaj se srdžbi: srdžba vodi k ubojstvu; ne budi žestok ni svadljiv ni nasilan: iz svega se toga rađaju ubijstva.

(3) Dijete moje, ne odavaj se požudama: požuda vodi u blud; ne budi besraman u govoru ni smion u pogledu: iz svega se toga rađaju preljubi.

(4) Dijete moje, ne budi pogađač iz promatranja ptica, jer to vodi u idolopoklonstvo; ni bajalac ni astrolog ni obavljač lažnih očišćivanja, niti želi to vidjeti ili čuti: iz svega se toga rađa idolopoklonstvo.

(5) Dijete moje, ne budi lažljivac, jer laž vodi u krađu; ni srebroljubiv ni željan tašte slave: iz svega toga rađaju se krađe.

(6) Dijete moje, ne budi zanovjetljiv prigovarač: to vodi u pogrdni govor; ni drznik ni zlobnik: iz svega se toga rađaju ocrnjivanja i pogrde.

(7) Budi krotak, jer će krotki naslijediti zemlju.

(8) Budi velikodušan i milostiv i bezazlen i miroljubiv i dobar, s punim počitanjem prema riječima koje si čuo.

(9) Ne uznosi se i ne daj u svojoj duši mjesta drskosti. Neka se tvoje srce ne drži oholih, već se kreći za pravednima i poniznima.

(10) Sve što ti se dogodi primaj kao dobro, svjestan da se bez Boga ništa ne događa.

IV. Različita pravila

(1) Dijete moje, onoga koji ti govori riječ Božju spominji se danju i noću, i časti ga kao Gospodina: jer gdje se gospodnja vlast propovijeda, ondje je Gospodin.

(2) Svaki dan traži društvo svetih, da nađeš pokoj u njihovim riječima.

(3) Ne izazivaj raskola, već pomiruj zavađene: sudi po pravdi, ne gledaj tko je tko kad kudiš prestupke.

(4) Ne prevrći u duši što će ti se ili neće dogoditi.

(5) Ne budi čovjek koji za primanje ima ruke pružene a za davanje stisnute.

(6) Ako imaš što kao plod svojih ruku, daj za otkup svojih grijeha.

(7) Ne oklijevaj s davanjem, i dok daješ ne zanovijetaj: jer spoznat ćeš Onoga koji će ti dobro uzvratiti plaću.

(8) Ne otjeraj potrebnoga, nego učini da imaš sve zajedničko sa svojim bratom, i ne reci da je tvoje: jer ako ste zajedničari u besmrtnim dobrima, koliko više morate biti u smrtnima!

(9) Ne skidaj svoje ruke sa svoga sina ili kćeri, nego ih od najmlađe dobi uči strahu Božjemu.

(10) Ne naređuj u žestini svome robu ili sluškinji koji se uzdaju u istoga Boga, da ne bi možda izgubili straha pred Bogom koji je nad obojima: jer ne dolazi da pozove prema tome tko je tko, nego one koje je Duh pripravio.

(11) A vi, robovi, budite podložni svojim gospodarima kao slici Božjoj, u suzdržljivosti i počitanju.

(12) Mrzi svaku himbu i sve što nije milo Gospodinu.

(13) Nipošto ne napuštaj naloga Gospodnjih, već čuvaj one koje si primio, ništa ne dodavajući niti oduzimajući.

(14) Na zajedničkom sastanku ispovijedaj svoje prestupke, i ne pristupaj k svojoj molitvi sa zlom savješću. To je put života.

V. Put smrti

(1) A evo puta smrti: prije svega, to je zao put i pun prokletstva: ubojstva, preljubi, požude, bludna djela, krađe, idolopoklonstva, magije, vračanja, otimačine, kriva svjedočenja, himbe, dvoličnost, prevara, oholost, zloba, hvastavost, lakomost, sramotno govorenje, zavist, drskost, bahatost, bezočno hvastanje vlastitom zloćom, pomanjkanje straha Božjega;

(2) progonitelji dobrih, mrzitelji istine, ljubitelji laži, koji ne poznaju plaću pravednosti, koji se ne drže dobra i pravedna suda, koji bdiju ne za dobro nego za zlo; od kojih je daleko krotkost i strpljivost, koji ljube isprazne stvari, koji istjeruju povrat, bez smilovanja za siromaha, bez sućuti za iscrpljenoga, koji ne poznaju svoga Stvoritelja, ubojice djece, uništavatelji stvorenja Božjega, koji tjeraju od sebe potrebnoga, pritištu potlačenoga, zagovornici bogataša, nepravedni suci siromaha koji žive od rada, okaljani svim grijesima. Drži se, dijete, daleko od tih.

VI. Protiv lažnih učitelja i hrane žrtvovane idolima

(1) Gledaj da te tko ne zavede izvan toga puta Upute, jer takav te uči nečemu što je izvan Boga.

(2) Ako naime možeš nositi čitav jaram Gospodnji, bit ćeš savršen; ako pak ne možeš, čini ono što možeš.

(3) A što se tiče jela, uzmi sve što možeš, ali se potpuno uzdržavaj onoga što je žrtvovano idolima: to znači kult mrtvih bogova.

VII. U vezi krštenja

(1) A što se tiče krsta, krstite ovako: pošto ste sve to prije rekli, krstite u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, u tekućoj vodi.

(2) Ako pak nemaš tekuće vode, krsti u drugoj vodi; ako ne možeš u hladnoj, onda u toploj.

(3) A u pomanjkanju i jedne i druge, izlij triput vodu na glavu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

(4) A prije krštenja neka krstitelj i krštenik i drugi, ako koji mogu, održe post: kršteniku naredi da posti jedan ili dva prethodna dana.

VIII. U vezi posta i molitve (Gospodnje)

(1) A vaši postovi neka ne budu zajedno s postovima hipokrita; oni naime poste drugi i peti dan u tjednu; a vi postite četvrti dan i dan priprave.

(2) Također ne molite kao hipokriti, nego kao što je zapovjedio Gospodin u svome Evanđelju, ovako molite:

Oče naš koji si na nebu,
neka bude sveto tvoje ime,
neka dođe tvoje kraljevstvo,
neka se ostvari tvoja volja
i na zemlji kao što je na nebu.
kruh naš svakodnevni daj danas.
I otpusti nam naš dug
kao što mi otpuštamo svojim dužnicima.
I ne stavi nas u kušnju,
nego izbavi nas od zla:
Jer tvoja je moć i slava u vjekove. Amen.

(3) Tako molite tri puta dnevno.

IX. Euharistija

(1) A što se tiče euharistije, ovako iskazujte hvalu:

(2) Najprije o čaši: Hvalu ti dajemo, Oče naš, za sveti trs Davida sluge tvojega; koji si nam dao spoznati po Isusu, svome sluzi: tebi slava u vijeke. Amen.

(3) A o razlomljenom kruhu: Hvalu ti dajemo, Oče naš, za život i spoznaju, koju si nam dao spoznati o Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. Amen.

(4) Kao što bijaše ovaj razlomljeni kruh raspršen po bregovima, i sabran postade jedan, tako neka se sabere tvoja Crkva s krajeva zemlje u tvoje kraljevstvo. Jer: tvoja je slava i moć u vijeke. Amen.

(5) A nitko neka ne jede niti pije od ove euharistije, nego samo oni koji su kršteni u ime Gospodnje. Jer u vezi s time rekao je Gospodin: Ne dajte svetinje psima.

X. Popričesna molitva

(1) A pošto se nasitite, ovako iskazujte hvalu:

(2) Hvalu ti dajemo, Oče sveti, poradi svetoga Imena tvoga, koje si stavio da stanuje u našim srcima, i poradi spoznaje i vjere i besmrtnosti, koje si nam dao spoznati po Isusu svome sluzi: tebi slava u vijeke. Amen.

(3) Ti si Gospodaru svemogući, sve stvorio poradi imena svoga, dao si sinovima ljudskim hranu i piće da uživaju i da ti iskazuju hvalu, a nama si po svome sluzi Isusu milosno podario duhovnu hranu i piće za vječni život.

(4) Prije svega te hvalimo jer si moćan: tebi slava u vijeke. Amen.

(5) Spomeni se Gospode, Crkve svoje, da je izbaviš od svega zla i da je usavršiš u svojoj ljubavi. Saberi je od četiri vjetra, posvećenu, u svoje kraljevstvo koje si joj pripravio. Jer: tvoja je moć i slava u vijeke. Amen.

(6) Neka dođe milost, i neka prođe ovaj svijet! Amen. Hosana domu Davidovu! Tko je svet, neka dođe! A tko nije, neka se obrati. Maranatha! Amen.

(7) A prorocima dopustite, da iskazuju hvalu kako hoće.

XI. U vezi učitelja, apostola i proroka

(1) Tko, dakle, dođe i upućuje vas u sve to što je prije rečeno, primite ga.

(2) Ako pak sam bude krivi učitelj te naučava drukčije upute, da bi razorio, nemojte ga slušati. A ako naučava s nakanama da poveća pravednost i spoznaju Gospodnju, primite ga kao Gospodina.

(3) Što se tiče apostola i proroka, činite kako je po pravilu evanđelja.

(4) Svaki apostol koji dođe k vama neka bude primljen kao Gospodin;

(5) no neće ostati dulje od jednog dana; ako pak bude potrebno, i slijedeći; ako pak ostane tri dana, to je lažni prorok.

(6) I nijednog proroka koji govori u nadahnuću nemojte iskušavati niti prosuđivat, jer svaki će se grijeh otpustit, ali taj se grijeh neće otpustiti.

(7) No nije svaki koji govori u nadahnuću prorok, nego samo ako ima ponašanje Gospodnje. Prema ponašanju, dakle, raspoznat će se lažni prorok i pravi prorok.

(8) I nijedan prorok, naređujući u nadahnuću da se postavi stol, ne jede s njega; ako se tako ne vlada, to je lažni prorok.

(9) Svaki prorok koji uči istinu, ako ne čini ono što uči, to je lažni prorok.

(10) A nijednog proroka koji je utvrđen kao pravi prorok, ako izvede nešto za kozmički misterij Crkve ali ne uči da se čini što on čini, vi ne sudite: pred Bogom će biti suđen. Jer tako su činili i nekadašnji proroci.

(11) A koji rekne u nadahnuću: Daj mi novce ili što drugo, ne slušajte ga. No ako rekne da se dade za druge koji su u potrebi, neka ga nitko ne sudi.

XII. Primanje kršćana

(1) A svaki koji dođe k vama u ime Gospodnje neka bude primljen. Zatim ćete ga procijeniti, i spoznati – jer imate razum – desnicu i ljevicu.

(2) Ako je pridošlica putnik na prolazu, pomozite mu koliko možete: no neće ostati kod vas više od dva ili tri dana, ako je nužno.

(3) Ako pak hoće kod vas zasjesti, a ima svoj zanat, neka radi i tako se hrani.

(4) Ako nema zanata, providite prema vašem razboru, da se ne dogodi da kršćanin među vama živi u besposlici.

(5) Ako pak to neće prihvatiti, taj trguje Kristom; čuvajte se takvih.

XIII. Pomaganje proroka

(1) No, svaki pravi prorok koji hoće da se kod vas smjesti, zaslužuje svoju hranu.

(2) Isto tako i pravi učitelj: dostojan je i on kao radnik svoje plaće.

(3) Uzmi dakle od prvine proizvoda s preše, gumna, volova i ovaca, i daj prorocima: oni su naime vaši veliki svećenici.

(4) Ako pak nemate proroka, dajte siromasima.

(5) Ako pečeš kruh, uzmi prvine i daj ih, prema zapovijedi.

(6) Isto tako kad otvoriš sud s vidnom ili uljem, uzmi prvine i daj prorocima.

(7) A od novca i ruha i svega imutka uzmi prvine prema svojoj procjeni i daj prema zapovijedi.

XIV. Kršćansko okupljanje na Dan Gospodnji

(1) U dan Gospodnji sabirite se zajedno te lomite kruh i vršite euharistiju, ispovijedajući prijestupe, da vaša žrtva bude čista.

(2) A nijedan koji ima neki spor sa svojim drugom, neka se ne pojavi na vašem sastanku dok se nisu pomirili, da se ne okalja vaša žrtva.

(3) Jer to je žrtva o kojoj reče Gospodin: Na svakom mjestu i u svako vrijeme neka mi se prinosi žrtva čista, jer ja sam veliki kralj, govori Gospodin, i čudesno je moje ime među narodima.

XV. Biskupi i đakoni; kršćanski prijekor

(1) Postavite dakle sebi biskupe i đakone dostojne Gospodina, muževe krotke i koji nisu pohlepni za novcem, istinoljubive i prokušane, jer vam i oni vrše službu proroka i učitelja.

(2) Nemojte ih dakle omalovažavati: oni su vaše časne osobe, zajedno sa prorocima i učiteljima.

(3) Ispravljajte jedni druge, ne u srdžbi već miroljubivo, kao što imate u evanđelju; a s nijednim koji pristrano i beobzirno postupa protiv drugoga neka nitko ne govori, i neka se ne čuje od vas riječ dok se ne preobrati.

(4) A svoje molitve, milostinje i sva djela činite onako kako imate u evanđelju našega Gospodina.

XVI. Budnost; dolazak Gospodnji

(1) Bdijte nad svojim životom! Vaše svjetiljke neka se ne ugase, ne skidajte pojasa sa svojih bokova, već budite spremni: jer ne znate sata u koji dolazi naš Gospodin.

(2) Često se skupljajte zajedno tražeći ono što je za vaše duše; jer vam sve vrijeme vaše vjere neće koristiti ako se ne nađete savršeni u posljednji čas.

(3) U posljednje će se dane, naime, umnožiti lažni proroci i kvaritelji, ovce će se preobratiti u vukove, ljubav će se preobratiti u mržnju.

(4) Kad poraste bezakonje, jedni će druge zamrziti i progoniti i izdavati, i tada će se pojaviti zavodnik svijeta kao sin Božji, i činit će znakove i čudesa, i zemlja će se predati u njegove ruke, i počinit će zlodjela kakva se ne dogodiše nikad od početka vijeka.

(5) Tada će svaki stvor ljudski ući u vatru kušnje, i mnogi će se smutiti i propasti; a koji ustraju u svojoj vjeri, bit će spašeni od samoga groba.

(6) I tada će se ukazati znakovi istine: najprije znak otvorenog neba, zatim znak glasa trublje, i treći, uskrsnuće mrtvih.

(7) No ne svih, nego kako je rečeno: Doći će Gospodin i svi sveti s njime.

(8) Tada će vidjeti svijet Gospodina kako dolazi na oblacima nebeskim.

 

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.