Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Nova evangelizacija 1

Kategorija: Evangelizacija

ŠTO JE TO (NOVA) EVANGELIZACIJA?

Za ovu sam riječ – čini mi se – prvi put čuo kao sudionik velikih svjetskih Duhovnih vježbi za svećenike, u Vatikanu, 1990. godine. Na tom – sigurno jedinstvenom skupu svećenika u povijesti Kristove Crkve (!), okupilo se oko 7.000 svećenika i biskupa iz – doslovno – cijeloga svijeta. S nama je slavio Euharistiju i sv. Otac Ivan Pavao II.

Prebogati program, vodećih ljudi karizmatske obnove u Crkvi, s vrsnim govornicima a još više svjedocima, punio nas je novim duhovskih zanosom. Srsi su me hvatali kad se pjevala pjesma -zaziv Duha Svetoga: “Ruah…”

Za mene osobno, bili su to “Novi Duhovi”; ulazak u novu mladost duha; odluka za jedan zanosniji apostolat, jer: DUH ŽELI STVORITI NOVO LICE CRKVE; NOVO LICE SVIJETA!

Sličan se je skup trebao ponoviti za pet godina, ali je u posljednji čas ,,zaustavljen” zbog predstojeće trogodišnje priprave na ,,Veliki jubilej 2000.”.  Bili smo sudionici svega toga.

A sada??? DOGAĐA LI SE TA “NOVA” EVANGELIZACIJA ovdje, kod nas, među nama?
Bez sumnje naša je domaća Crkva poduzela niz akcija, programa…za REEVANGELIZACIJU HRVATSKOG NARODA, koji se deklarira ,,katoličkim” u vrlo visokom postotku. Čak smo proglašeni ,,najkatoličkijim” u Europi!

Bili bismo nepravedni kad ne bismo htjeli priznati RAD I NAPORE mnogih crkvenih djelatnika kod nas u smislu boljeg vjerničkog života! Kad smo imali toliko naobraženih stručnjaka za pojedina područja pastorala? Kad toliko specijalista za pojedina područja djelovanja Crkve? Kad toliko ,,LJETNIH” i ,,ZIMSKIH ŠKOLA” za katehezu i uopće navješćivanje Evanđelja?! Koliko li je prigodnih dokumenata doneseno sa strane naše BKH-a? Vjeronauk u školi; vjeronauk u župi; susreti mladih; bračnih drugova; hodočašća u naša svetišta, u Rim… svečani i srdačni dočeci sv. Oca kad je u tri navrata pohodio malu Hrvatsku…

Oprostite, ali u mojoj se svećeničkoj sredini jedva što događa; ako se na području evangelizacije uopće događa?!
Dnevnice se pitam: što učiniti? Da li je uopće, danas, ovdje, među nama išta moguće poduzeti? KAKO ULITI “NOVU KRV” u ANEMIČNOG ŽUPLJANINA? KAKO MLADOG ČOVJEKA DOVESTI DO IZBORA PRAVIH VREDNOTA? KAKO AKTIVIRATI VJERU ZA VJERSKU PRAKSU? KAKO OBNOVITI ČOVJEKA U NJEGOVOJ BITI? KAKO DOĆI DO JEDNOG ZANOSNOG EUHARISTIJSKOG SLAVLJA NEDJELJOM ? Itd….  Pitanja se redaju; odgovora ima i nema!

Odgovora nema – dok se ne shvati dovoljno da naša Domaća Crkva – ovdje i sada – posvećuje vrijeme KATEHIZACIJI NEEVANGELIZIRANIH!

Gledajte samo! Koliko ,,žuči prolijevamo” da bismo naše pubertetlije kako – tako primorali na određeni kodeks ponašanja, kako bismo ih ,,spremili” na sakrament Duha Svetoga! Kakvim se – čak i trikovima(!)  služimo da ih ,,pripustimo” sakramentu kršćanske zrelosti! I?? Ne treba dugo čekati da VIDIMO USPJEH NAŠIH PROPISA, PRISILA, NAPORA… Jedno je sigurno, praksa to pokazuje: jedva gdje(?) potvrđenici, nakon potvrde čine NOVU MALU ZAJEDNICU ŽUPE. Sjetimo se, da su i naši biskupi, odnedavna, DEFINIRALI ŽUPU kao ,,zajednicu malih  zajednica”.

Prema tome: praksa pokazuje da župa se ne transformira u ,,male zajednice” prirodnim putem, kako bismo to mogli nazvati.
Što nam eventualno preostaje (ako preostaje)??

Ne zanemarujući katehezu djece i mladih, VALJA NAM SE OKRENUTI ZRELIM LJUDIMA, RADITI SA RODITELJIMA,..  Netko će mi sada moći spočitnuti: Misliš li da si time otkrio toplu vodu? Pa to se ,radi” već i sada! Možda. Ali, kako?

SVIJET JE BOŽJI! BOG ŽELI SPAS SVIH LJUDI. ZATO JE ,,UBIO” SVOGA SINA NA KRIŽU! BOG JE SVEMOGUĆ! DUH JE DAN CRKVI – KAO ORUŽJE SPASAVANJA ČOVJEKA!  U svako vrijeme Duh daje IINICIJATIVU KAKO EVANGELIZIRATI, kako širiti Radosnu vijest, koju je Isus povjerio svojoj Crkvi do konca vijeka.

TREBA SAMO ZNATI ČITATI ZNAKOVE VREMENA!

Na tome pada naš pastoral! Odviše smo evangelizaciju pretvorili u katehizaciju NEOBRAĆENIH LJUDI! OBRAĆENJE FALI! MI ČOVJEKA DOKTRINIRAMO U VJERI (dajemo mu znanje) A NE DOVODIMO GA DO ISKUSTVA VJERE!

Samo se ,,obraćenog čovjeka” može poučavati u vjeri; zapravo on tada i sam traži obrazovanje, produbljenje svoje vjere; njemu je tada VJERSKA PRAKSA POTREBA DUŠE;  on više nije ,,potrošač vjerskih usluga” već SVJEDOK ONOGA STO NOSI U SEBI!

To je – čini mi se – ta NOVA EVANGELIZACIJA o kojoj sv. Otac toliko govori. To je taj “Rubikon” koji valja prijeći ako hoćemo da se  (i kod nas ) POČNE DOGAĐATI ,,ROD IZABRANI, KRALJEVSKO SVEĆENSTVO, SVETI PUK…”  To pomlađuje ,,duhovnu okoštalost” tradicionalnih vjernika.

Za mene je – ipak – kokoš prije jajeta!

(vlč. Anton Barbiš)

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.