Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Katolici u Hong Kongu: Crkva koja se ne izolira

Kategorija: Evangelizacija

Prema podacima koje iznosi Katolička biskupija Hong Kong,  broj katolika u tom 7 – milijunskom gradu – pokrajini brzo raste: postojećem broju katolika pridružuje se godišnje oko 3 tisuće odraslih novokrštenika.

Statistike koje je prikupila Katolička Crkva1 prikazuju jednu biskupiju koja nije getoizirana, i koja je očigledno privlačna za mnoge stanovnike te ekonomski iznimno bogate zajednice (statistike stavljaju Hong – Kong među desetak najbogatijih ekonomija na svijetu, mjereno dohotkom po glavi stanovnika2).
Atraktivnost katoličanstva u Hong Kongu može nam biti jasna već iz činjenice, da rast te zajednice – koja je u stoljeće i pol došla od nule do pola milijuna vjernika – nije u stanju usporiti čak niti činjenica da katolici tek rijetko sklapaju brak sa drugim katolicima. 
Prema službenim kineskim statistikama, u NR Kini ima 23 milijuna kršćana.3 Interesantno je da prema podacima koje je prikupila Kineska akademija socijalnih znanosti, svega 15% kineskih kršćana svoju pripadnost vjeri Kristovoj pripisuje vlastitoj obiteljskoj tradiciji; čak 69% kaže da su postali kršćani jer su u našoj vjeri našli utočište povodom teške bolesti od koje su trpjeli oni sami ili članovi njihove obitelji. Kuriozitet: 70% kršćana u NR Kini su žene. U populaciji od 1,3 milijarde ljudi, broj kršćana je možda i veći: u toj državi biti kršćanin nije sasvim bezopasno4 5, pa bi znatan postotak kršćana mogao pokazati nepovjerenje prema statističarima. Neki nagađaju da je broj kršćana u toj zemlji mnogo veći, čak i do 120 milijuna.6  U tom broju ima osobito mnogo ljudi (i opet, pretežno žena) koje se okupljaju u tzv. „kućnim crkvama“, grupicama bez legalnog statusa koje su s vremena na vrijeme izložene policijskim represalijama7. Status katolika (za koje službena statistika kaže da ih ima 5,7 milijuna) je također nesiguran i zbunjujući: u NR Kini je protuzakonito održavati veze s Papom; stoga neki katolici (uključivo „podzemne“ svećenike) neće priznati svoju katoličku pripadnost. Takvo ih “priznanje”, naime stavlja u “nadležnost” „Patriotske Asocijacije“, tj. šizmatičke crkve – onog tipa kojega su komunistički režimi svojedobno bezuspješno pokušali instalirati u Istočnoj Europi – koja rukopolaže svoje biskupe bez pristanka Pape8. Drugi (više milijuna njih, uključujući mnoge svećenike i biskupe) pokušavaju glumiti lojalnost „Patriotskoj Asocijaciji“, a ostati u ilegalnoj vezi sa Svetom stolicom; pri tome znadu „zaglaviti“ u zatvoru, jer se komunističkim vlastima ne sviđa vršljanje nekakve „internacionalne organizacije“ (tj. Katoličke Crkve) po njenom teritoriju.9 10 11 12.
U 7 – milijunskom Hong Kongu situacija je za kršćane mnogo mirnija: zahvaljujući posebnom statusu tog grada, katolici u miru drže veze sa Rimom. Znatan dio svećenika i časnih sestara pripadnici su internacionalnih katoličkih redova, mnogi od njih su i došli iz drugih zemalja.
Evo još nekih statističkih podataka: među stanovnicima koji imaju stalno prebivalište u Hong Kongu, ima 357.000 katolika (približno 5% stanovništva). Daljnih 173.000 katolika su strani državljani; u tom broju ima 128.000 Filipinaca. Za tu polumilijunsku pastvu biskup John Tong Hon (rođen u Hong Kongu 1939. godine, doktorirao teologiju u Rimu13) je osigurao 51 župu, od kojih se za čak 30 brinu redovnici. Dijacezanskih svećenika je 69, od kojih je jedan stranac. Redovnika – iz 16 različitih kongregacija – ima 240, od kojih čak 177 nisu kineski državljani. Časnih sestara ima 489, od čega 145 nisu kineske državljanke. Redovnika koji nisu svećenici ima 54 – od kojih Kineza ima točno pola.
Brakova je u Crkvi sklopljeno 1.251, od toga broja je svega 249 – odnosno 19,90% – sklopljeno između dvoje katolika. Obzirom da broj novih krštenika u toj dijacezi iznosi za 2009. godinu čak 5.573, moramo pretpostaviti da ima dosta slučajeva gdje katolici pristaju ući u civilni (ne-crkveni) brak sa nekatolicima. Ovakva neobična sklonost „miješanim“ brakovima (sa drugim Kinezima, očito) odražava se na dobi krštenika: samo 924 krštenika bilo je mlađe od godinu dana, dočim je u dobi  od 1 do 7 godina bilo 1.663 krštene djece. Čak 3.016 krštenja primile su osobe starije od sedam godina. Među katekumenima ima 1.428 muškaraca i 2.554 odrasle žene.
Tako, očito je riječ o katoličkoj zajednici koja se ne želi izolirati od svojih sunarodnjaka, i koja očito mora biti involvirana u vrlo velikom broju kompliciranih obiteljskih situacija.
Uvid u tu povezanost sa nekatoličkim Kinezima možemo prepoznati kada bacimo pogled na tzv. „bogata sredstva“ evangelizacije. A biskupija ih doista ima: čak 278 vrtića i škole pohađa 10.157 vrtićke djece, osnovnoškolaca ima 72.889  (osnovna škola se kod njih broji do 6 razreda), 81.666 učenika pohađa  katoličke srednje škole, sjemeništaraca ima 788, 23.724 je polaznika „adult education“ (obrazovanje uz rad), a visokoškolske katoličke ustanove imaju  1.530 studenata. Od tog silnog broja – čak 191.382 polaznika – svega je 8% katolika. Nije lako pronaći niti silan broj potrebnih učitelja: katolika je među nastavnim osobljem svega četvrtina.
Drži još biskupija šest bolnica (ukupno 2.648 kreveta), razne druge zdravstvene ustanove, đačke domove, dva časopisa …
I ima djelatne vjernike: čak 1.472 od njih su službeno registrirani kao katehisti – volonteri.
Ukratko, jedna zajednica koja se ne plaši svoje uronjenosti u život tog velikog kineskog grada.
Ta zajednica – koja nije ni izolirana, ni efemerna – i kojoj zapravo pripada i Donald Tsang14, „Chief Executive“ (prevodimo to sa „guverner”) kineske vlasti u Hong Kongu – uspijeva u određenoj mjeri biti oslonac i za ostale katolike u Kini, čija situacija uglavnom i nije blistava: „AsiaNews.it“ prenosi gdje u božićnoj poruci u prosincu 2010. godine hongkonški biskup John Tong Hon poziva vlasti NR Kine da oslobode iz zatvora demokratske aktiviste i svećenike podzemne Katoličke Crkve16.
Dario C.

http://www.catholic.org.hk/v2/en/cdhk/a08statistics.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/12/content_11141208.htm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3993857.stm

http://www.asianews.it/news-en/Police-beat-Chen-Guangcheng-and-his-wife-over-video-on-his-arrest-20747.html

http://www.economist.com/node/12342509?story_id=12342509

http://wwrn.org/articles/35273/?&place=china/taiwan

http://www.seattlecatholic.com/article_20011116_Chinas_Schismatic_Church.html

http://www.crosswalk.com/1256077/

10 http://www.vatican.va/chinese/pdf/7Compendium_en.pdf

11 http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11786359

12 http://wwrn.org/articles/34653/?&place=china/taiwan

13 http://www.catholic.org.hk/v2/en/bishop_tong.pdf

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Tsang_Yam-kuen

15 http://www.asianews.it/news-en/Mgr-Tong-urges-Beijing-to-free-Liu-Xiaobo,-Catholic-clergymen-and-human-rights-activists-20355.html

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.