Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Izvan Crkve nema spasenja

Kategorija: Crkveni oci

,,Ne zavaravajte se, braćo moja: ako netko slijedi raskolnika, neće baštiniti kraljevstva Božjega; ako netko hodi u krivu nauku, nema udjela u muci i smrti [Kristovoj]. Zato vršite samo jednu euharistiju; ta jedno je tijelo Gospodina našega Isusa Krista i jedan je kalež u jedinstvu krvi njegove, jedan žrtvenik, kao što je jedan biskup sa svećenstvom i đakonima, mojim sudrugovima.’’ (Poslanica Filadelfijanima, 3, 3 – 4, 1).

sv. Irenej Lionski“Bog je postavio u Crkvi apostole, proroke, učitelje, i svako drugo djelo Duha, u kojemu nema udjela nitko od onih koji nisu suglasni sa Crkvom, i tko udi svom životu zlim umovanjima i još gorim djelima. Gdje je Crkva, tu je Božji Duh; gdje je Duh Božji, tu je Crkva i sva milost.” (Protiv krivovjerja, 3, 24, 1)2

“[Duhovni čovjek] će rasuđivati i one koji podižu raskole, kojima nedostaje ljubavi prema Bogu, i one koji gledaju svoju korist prije negoli jedinstvo Crkve; one koji zbog sitničavih razloga, ili bilo kojeg razloga koji im padne na pamet, razdjeljuju i komadaju veliko i slavno tijelo Kristovo, i dok god imaju prilike – uništavaju ga, ljude koji naklapaju o miru a podižu rat, i cijede komarca a gutaju devu. Jer oni ne mogu proizvesti ‘reformu’ takvog značaja da nadoknade zlo koje proizlazi iz njihovog raskola … Prava spoznaja sastoji se od nauka apostola i vjekovne ustanove Crkve u svijetu, i osobite manifestacije tijela Kristovog prema biskupskom nasljedstvu, po kojem je predajom očuvana Crkva koja postoji na svakom mjestu.” (Protiv krivovjerja, 4, 33, 7-8)3

sv. Klement Aleksandrijski

,,Prije Gospodnjeg dolaska, filozofija je bila potrebna Grcima radi pravednosti. A sad postaje usmjerenje prema pobožnosti; kao vrsta pripravnog uvježbavanja za one koji pristižu vjeri preko dokazivanja… Jer Bog je uzrok svih dobrih stvari; ali nekih primarno, kao Starog i Novog zavjeta; a nekih posljedično, kao filozofije. Možda je, također, i filozofija dana Grcima izravno i primarno, sve dok Gospodin ne pozove Grke. Jer to je bio školski odgojitelj da dovede helenski um, kao Zakon Židove, Kristu [Gal 3,24]. Filozofija je, stoga, bila priprava, gradeći put za onoga koji je usavršen u Kristu.” (Stromata, 1, 5)4

Origen

,,Ako netko od ovih želi biti spašen, neka dođe u ovu kuću kako bi mogao postići spasenje … Neka nitko, stoga, ne bude uvjeren u drugo, niti se tko zavarava: izvan ove kuće, odnosno, izvan Crkve, nitko nije spašen; jer, ako tko iz nje izađe, krivac je svoje smrti’’ (Homilije o Jošui, 3, 5)5

sv. Ciprijan

,,Tkogod je odvojen od Crkve i priključio se preljubnici, odvojen je od obećanja Crkve, niti će onaj tko napusti Kristovu Crkvu dobiti Kristovu nagradu. On je stranac, čovjek ovoga svijeta, i neprijatelj. Ne može imati Boga za svog Oca tko nema Crkvu za svoju majku’’ (Jedinstvo Katoličke crkve, 6)6

,,Ne mogu ostati s Bogom koji nisu htjeli jednodušno ostati u Crkvi: makar oni gorjeli u plamenu predani vatri, ili (makar) položili svoju dušu bačeni zvijerima: (to) onda neće biti kruna vjere nego kazna za nevjeru, niti će (to biti) slavni svršetak, nego propast očajanja. Takav može biti ubijen, ali ne može biti okrunjen.’’ (Jedinstvo Katoličke crkve, 14)7,,Neka ne misle da put života ili spasenje postoji za njih, ako su odbili poslušati biskupe i svećenike, jer je Gospodin rekao u knjizi Ponovljenog zakona: ‘Ako bi se tko drsko odupro i ne bi poslušao ni svećenika koji ondje stoji da služi Gospodu, Bogu tvome, ni suca, neka se taj čovjek pogubi.” [Pnz 17:12]. I zaista, bili su pogubljeni mačem… ali sada, oholi i drznici ubijeni su mačem Duha, kada se izbace iz Crkve. Jer ne mogu živjeti izvan, budući da je samo jedna kuća Božja, i ne može biti spasenja ni za koga osim u Crkvi.’’ (Pisma, 61, 4)8,,Kad kažemo: ‘Vjeruješ li u vječni život i otpuštenje grijeha po svetoj Crkvi?’, mislimo da se otpuštenje grijeha ne može zadobiti, osim u Crkvi.’’ (Pisma, 69, 2)9

,,Krštenje javnog svjedočenja [željom] i krvlju ne može koristiti heretiku za spasenje, zato što nema spasenja izvan Crkve.’’ (Pisma, 72, 21)10

,,Sam Petar, pokazujući i braneći jedinstvo, zapovijedio nam je i upozorio nas da ne možemo biti spašeni osim po jednom krštenju jedne Crkve. On kaže: ‘u Noinoj korablji nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. Isto tako, krštenje vas sada spašava’ [1 Pt 3, 20-21]. U tako kratkom i duhovnom sažetku izložio je o sakramentu jedinstva! U tom krštenju svijeta u kojem su oprane prastare pakosti, tko nije bio u Noinoj korablji nije mogao biti spašen vodom. Isto tko, niti tko može biti krštenjem spašen tko nije kršten u Crkvi koja je ustanovljena u jedistvu s Bogom prema sakramentu jedinstvene korablje’’ (Pisma, 73, 11)11

“Izvan Crkve nema Duha Svetoga, nadalje ne može biti ni zdrave vjere, ni među hereticima, kao ni među onima koji su učinili raskol.’’ (Rasprava o ponovnom krštenju, 10)12

Laktancije

,,Zbog toga, samo Katolička crkva zadržava istinsko bogoštovlje. Tu je izvor istine; prebivalište vjere; hram Božji. Tkogod ne uđe u Crkvu, ili tkogod izađe od nje, taj je stranac za životnu nadu i spasenje…. Budući da su, ipak, različite skupine krivovjeraca uvjerene da su kršćani i misle da je njihova crkva Katolička, neka se zna da je ova crkva istinska Crkva, u kojoj postoji ispovijed i pokora, i koja skrbi o ozdravljenju od grijeha i rana kojima je podložna slaba ljudska narav” (Božanske ustanove, 4, 30)13

sv. Jeronim

,,Krivovjerci na sebe navlače osudu, budući da vlastitom voljom istupaju iz Crkve; istupanje koje, budući da ga čini svjesno, predstavlja propast. Između krivovjerja i raskola razlika je ova: krivovjerje uključuje iskrivljivanje nauka, dok raskol odvaja osobu od Crkve zbog neslaganja s biskupom. Iako, nema raskola koji neće stvoriti krivovjerje da opravda odvajanje od Crkve” (Komentar o Poslanici Titu, 3, 10-11)

,,Kao što ne slijedim nijednog vođu osim Krista, tako se ne pridružujem u zajedništvo ni s kime osim Vašim blaženstvom [papom Damazom I.], to jest, Petrovom stolicom. Znam da je to stijena na kojoj je sagrađena Crkva. Tko god blaguje Jaganjca izvan ove kuće, svetogrdnik je. Ovo je Noina korablja, i onaj tko se ne bude u njoj nalazio, poginut će kad nadođe poplava.’’ (Pisma 15, 2)14

sv. Augustin

,,Vjerujemo također u svetu Crkvu, odnosno, Katoličku crkvu. Jer krivovjerci iskrivljuju samu vjeru krivim mišljenjem o Bogu; raskolnici pak udaljujući se od bratske ljubavi neprijateljskim odvajanjem, iako vjeruju isto kao i mi. Posljedično, ni krivovjerci ni raskolnici ne pripadaju Katoličkoj crkvi; krivovjerci zbog toga što Crkva ljubi Boga; raskolnici jer Crkva ljubi bližnjega.’’ (Vjera i vjerovanje, 10, 21)15

,,Kao što krštenje nije na korist čovjeku koji se odrekne svijeta riječima, ali ne djelima, tako nije na korist onome tko se krsti u krivovjerju ili raskolu; ali svaki od njih, kad se ispravi, počinje primati zasluge od onoga što prije nije bilo zaslužno, ali je već bilo u njemu.’’ (O krštenju protiv donatista, 4, 4, 6)16

,,Ne oklijevam katoličkog katekumena, koji izgara božanskom ljubavlju, pretpostaviti krštenom krivovjercu. Čak u samoj Katoličkoj crkvi pretpostavljamo dobrog katekumena opakoj krštenoj osobi… Jer je Kornelije, čak prije krštenja, bio ispunjen Duhom Svetim [Dj 10, 44-48], dok je Simon [Mag], čak nakon krštenja, bio ispunjen nečistim duhom [Dj 8, 13-19].’’ (O krštenju, protiv donatista, 4, 21, 29)17

,,Apostol Pavao je kazao: ‘S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini’ [Tit 3,10]. Ali oni koji zadrže svoje mišljenje, kolikogod krivo i izopačeno, bez tvrdoglavo zle volje, posebno oni koji nisu stvorili izrazito drsku zabludu, već su je primili od svojih roditelja koji su bili odvedeni s pravog puta i odmetnuli se…. one koji marljivo traže istinu i spremni su ispraviti se kad je pronađu, ne treba svrstavati među krivovjerce.’’ (Pisma, 43, 1)18

,,Tkogod je odvojen od ove Katoličke crkve, samo tim grijehom odvajanja od Kristovog jedinstva, bez obzira umišljao da ima život koliko god vrijedan poštovanja, neće imati život, već srdžba Božja ostaje na njemu’’ (Pisma, 141, 5)

,,Nitko ne može pronaći spasenje, osim u Katoličkoj crkvi. Izvan Katoličke crkve osoba može imati sve, osim spasenja. Može imati čast, sakramente, može pjevati aleluja, može odgovoriti Amen, imati vjeru u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, i propovijedati je, ali ne može pronaći spasenje osim u Katoličkoj crkvi.’’ (Sermo ad Caesariensis Ecclesia plebem)19Fulgencije Ruspijski,,Tkogod primi sakrament krštenja, bilo u Katoličkoj crkvi, bilo u heretičkoj ili raskolničkoj, prima cijeli sakrament; ali spasenje, koje izlazi iz snage sakramenta, neće imati, ako je sakrament primio izvan Katoličke crkve. Zbog toga se mora vratiti Crkvi, ne kako bi ponovno primio sakrament krštenja, kojeg se nitko neka ne usudi dati krštenoj osobi, već da bi primio vječni život u katoličkom zajedništvu, za koji nije prikladan nitko tko, bio on i kršten, ostaje odijeljen od Katoličke crkve” (De fide seu de regula fidei ad Petrum, 43).

,,Čvrsti drži i nikad nemoj sumnjati da će, ne samo pogani, nego i svi Židovi, svi krivovjerci, i svi raskolnici koji okončaju ovaj život izvan Katoličke crkve, ići u oganj vječni pripravljen đavlu i njegovim anđelima.’’ (De fide seu de regula fidei ad Petrum, 38, PL 69, 704A)sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj,,Sveta Katolička crkva naučava da se Boga ne može istinski štovati osim unutar njezinog stada; utvrđuje da svi oni koji su od nje odijeljeni neće biti spašeni.’’ (Moralia in Job, 14, 5)20

Sv. Beda Časni, crkveni naučitelj,,Oni tko ne bude htio svojevoljno i ponizno ući kroz vrata Crkve sigurno će biti proklet i ući kroz vrata pakla htio to on ili ne. Bez ove ispovijesti, bez ove vjere, nitko ne može ući u kraljevstvo Božje.’’ (Govori, 16)

1  Apostolski oci I., Verbum, Split, 2010., 73.-74. str.
2  http://www.newadvent.org/fathers/0103324.htm
3  http://www.newadvent.org/fathers/0103433.htm
4  http://www.newadvent.org/fathers/02101.htm
5 Usp. B. Bruce, The Fathers of The Church. Origen, Homilies on Joshua, The Catholic University of America Press, 2002., 50. str. (http://books.google.hr/books?id=Yq6reMY6KMUC&printsec=frontcover&hl=hr#v=onepage&q&f=false)
6  http://www.newadvent.org/fathers/050701.htm
7 Isto; DH 469
8  http://www.newadvent.org/fathers/050661.htm
9  http://www.newadvent.org/fathers/050669.htm
10  http://www.newadvent.org/fathers/050672.htm
11  http://www.newadvent.org/fathers/050673.htm
12  http://www.masseiana.org/treatise_on_rebaptism.htm
13  http://www.newadvent.org/fathers/07014.htm
14  http://www.newadvent.org/fathers/3001015.htm
15  http://www.newadvent.org/fathers/1304.htm
16  http://www.newadvent.org/fathers/14084.htm
17  http://www.newadvent.org/fathers/14084.htm
18  http://www.newadvent.org/fathers/1102043.htm
19  http://www.public.iastate.edu/~goodwin/sermo.html
20 http://www.lectionarycentral.com/GregoryMoralia/Book14.html

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.