Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Uzorak prikladnog kratkog govora u svezi “homoseksualnog odgoja”

Kategorija: Osvrti

S terena zadnjih dana dobivamo različite vijesti – od svećenika, od prosvjetnih radnika, od “običnih ljudi” – o previranjima potaknutim nezakonitim aktivnostima vrlog nam ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Glavnina ljudi je slabo informirana, ali dobro reagira kada im se objasni o čemu je riječ. Bilo je lijepog odziva tamo gdje se na kraju mise nešto reklo i dijelilo na potpis Grozdove obrasce.

Uredništvo katolik.hr je pripremilo uzorak kratkog-jasnog-jezgrovitog teksta za čitanje na kraju mise ili u drugim prigodama. Tekst je u nastavku; pri dnu članka ima i link sa PDF-om. Govor je već provjeren u praksi, te ga toplo preporučujemo.

Uzgred vrijedi napomenuti, da je gospodin ministar propisao “kurikulum zdravstvenog odgoja” pozivom na čl. 39. Zakona o sustavu državne uprave, koji govori da ministar “donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten”. Međutim je ministar ovlašten donijeti kurikulum (čl. 26. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ali ga smije poslati u škole tek kada ga “amenuje” Hrvatski sabor, uvrštavanjem u tzv. “državni pedagoški standard” (čl. 4. st. 2. toč. 5. i čl. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi). 

Naravno, ministar se ne obazire na “sitnicu” da Sabor RH nije uvrstio umotvorine o spolnom odgoju u državni pedagoški standard, nego diktatorskom manirom tjera prosvjetne radnike da podučavaju učenike mudrostima iz priručnika koje su pripremile udruge homoseksualaca. Među njima, teoriju da postoji više od dva roda (rodna ideologija) – kojoj su se prije dvadesetak godina dosjetile dvije feministice iz New Yorka (Judith Butler i Sandra Lipsitz Bem), i koja se jako sviđa ljudima iz udruga “Queer Zagreb”, “Iskorak” i “Kontra”. Rodna ideologija nije samo u suprotnosti s moralnim naukom Katoličke crkve, već i s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog naroda, opće ljudskim vrijednostima, naravnim zakonom, zdravim razumom i znanošću. Koliko rodna ideologija ima uporišta u znanosti možete pročitati na: Rodna ideologija – ništa više od šarlatanstva.

Evo i teksta govora:

Rodna ideologija u suprotnosti s moralnim naukom Katoličke crkve

(Prikladni kratki govor u svezi Zdravstvenog odgoja)

Od 1. rujna ove godine Vlada je uvela Zdravstveni odgoj u sve osnovne i srednje škole. On se sastoji od 4 modula: ‘Živjeti zdravo’, ‘Prevencija ovisnosti’, ‘Prevencija nasilničkog ponašanja’ te ‘Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje’. Katolici podržavaju uvođenje Zdravstvenog odgoja u školama, ali ne na ovakav način. Četvrti modul ‘Spolna i rodna ravnopravnost’ nema nikakve veze sa zdravstvenim odgojem, a još manje sa znanošću. To je rodna ideologija koja promovira promiskuitet, homoseksualnost i druge spolne nastranosti kao nešto poželjno i hvale vrijedno. Jedan od ciljeva ove nove ideologije je razaranje obitelji kao osnovne institucije društva. Ta ideologija je u potpunoj suprotnosti s moralnim naukom Katoličke crkve, te se mi kao katolici i građani, koji isto plaćaju porez, moramo suprotstaviti ovakvom nasilnom preodgoju naše djece. Vlada je ovim činom uzurpirala temeljno pravo slobode savjesti i vjeroispovijesti (čl. 40. Ustava Republike Hrvatske), te pravo roditelja da samostalno odlučuju o odgoju svoje djece (čl. 63. Ustava Republike Hrvatske), kao i niz međunarodnih konvencija čija je potpisnica Republika Hrvatska. Na krštenju svoje djece obećali smo da ćemo ih odgajati u vjeri. Tu slobodu nam i Ustav garantira. Kao vjernicima i građanima Republike Hrvatske nitko nam ne može oduzeti to pravo zajamčeno Ustavom, pa ni ova Vlada, jer ni jedna državna institucija nije iznad Ustava. Nemojte se dati zastrašiti. Pravda i Bog su na našoj strani.”

Dario Čehić

Slika: Flinga

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.