Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Pornografija u školama

Kategorija: Osvrti

Ministar Jovanović uveo pornografiju u osnovne i srednje škole. Hitno pokretanje kaznenog postupka protiv ministra. Zatvorska kazna od 6 mjeseci do 3 godine.

Ministar Jovanović je svojim dekretom o uvođenju Zdravstvenog odgoja u sve osnovne i srednje škole nametnuo pornografiju kao ”didaktički materijal”. Time je počinio kazneno djelo Kaznenog zakona čl. 197. koji govori o Upoznavanju djece s pornografijom. Stavak 1. ovog članka glasi: ”Tko djetetu proda, pokloni, prikaže, javnim izlaganjem ili na drugi način učini pristupačnim spise, slike, audiovizualne ili druge predmete pornografskog sadržaja ili mu prikaže pornografsku predstavu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine”.

Očekujemo od glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića promptnu reakciju, te pokretanje kaznenog postupka protiv ministra Željka Jovanovića. Svojim dekretom o uvođenju Zdravstvenog odgoja u škole ministar Jovanović je protuzakonito uveo pornografiju u osnovne i srednje škole. Naime, u sklopu kurikuluma Zdravstvenog odgoja u četvrtom modulu ”Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje” kao prvi naslov iz preporučene literature stoji knjiga P. Abramsona i S. Pinkertona (1998) O užitku: razmišljanja o naravi ljudske spolnosti. Zagreb: Jesenski i Turk (dokaz A1). Između ostalog, na strani 215 pornografija se preporučuje kao ”didaktički materijal” u nastavi s maloljetnicima (dokaz A2).

Kazneni zakon predviđa kaznu od šest mjeseci do tri godine zatvora za osobe koje maloljetniku pokažu pornografske sadržaje. Dakle, ova je kazna predviđena za osobu koja prikaže pornografiju (samo) jednoj maloljetnoj osobi. Koliko li treba onda iznositi kazna za ministra Jovanovića, koji je svojim dekretom naredio da se svoj djeci u Hrvatskoj prikazuju pornografski sadržaji!?

Osim toga, ministar Jovanović je uvođenjem ovakvog ‘zdravstvenog odgoja’ uzurpirao i Ustav Republike Hrvatske, tj. temeljno pravo slobode savjesti i vjeroispovijesti čl. 40, pravo roditelja da samostalno odlučuju o odgoju svoje djece čl. 63., te čl. 61 koji govori da je obitelj pod osobitom zaštitom države. Uvođenjem ovog zdravstvenog odgoja ministar Jovanović promovira promiskuitet i pornografiju što je u potpunoj suprotnosti s člankom 61 Ustava RH, kojim je obitelj zaštićena i stavljena pod ”osobitu zaštitu države”. Nijedna državna institucija nije iznad Ustava, a jedan ministar još manje.

Povrh toga, ministar Jovanović je instalirao jedan ‘odgojni’ program koji je u potpunoj suprotnosti s programom o spolnosti koji se provodi na satu vjeronauka. Time ministar dokazuje da mu nije stalo do odgoja djece, već samo do toga da se djeca zbune i da se kod njih stvori nesigurnost u samu sebe, te izazove kriza savjesti i vrijednosti. Dakle, ministar obrazovanja nameće metode koje su u suprotnosti s osnovnim načelima pedagogije. Svakako se nadamo da će i ovo biti otegotna okolnost ministru pri – nadamo se ubrzo – pokrenutom kaznenom postupku.

 Ivan Poljaković

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.