Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Sveučilište u Zadru: stegovnim postupkom protiv akademske slobode

Kategorija: Osvrti

Izvješćujemo čitatelje katolik.hr da je Sveučilište u Zadru pokrenulo stegovni postupak protiv dr. Ivana Poljakovića, voditelja Centra za strane jezike pri tom sveučilištu i predsjednika Apologetske udruge bl. Ivan Merz.

Svojeg znanstvenika i našeg predsjednika je vodstvo Sveučilišta u Zadru suspendiralo sa radnog mjesta do okončanja stegovnog postupka, „jer je očito njegovo ustrajanje u narušavanju ugleda Sveučilišta“. Makar u aktima koje je u stegovnom postupku do sada izdao rektor Ante Uglešić nije točno naveden razlog suspenziji, vjerojatno je stegovni postupak pokrenut zbog predavanja dr. Ivana Poljakovića održanog 19. prosinca 2012. godine u sveučilišnoj kapeli sv. Dimitrija.[1] Dr. Poljaković je na tom predavanju govorio o aktualnom uvođenju seksualnog odgoja i poduke o „rodnoj“ ravnopravnosti u hrvatske škole.

Izvješćujemo čitatelje katolik.hr da je Sveučilište u Zadru pokrenulo stegovni postupak protiv dr. Ivana Poljakovića, voditelja Centra za strane jezike pri tom sveučilištu i predsjednika Apologetske udruge bl. Ivan Merz.

Svojeg znanstvenika i našeg predsjednika je vodstvo Sveučilišta u Zadru suspendiralo sa radnog mjesta do okončanja stegovnog postupka, „jer je očito njegovo ustrajanje u narušavanju ugleda Sveučilišta“. Makar u aktima koje je u stegovnom postupku do sada izdao rektor Ante Uglešić nije točno naveden razlog suspenziji, vjerojatno je stegovni postupak pokrenut zbog predavanja dr. Ivana Poljakovića održanog 19. prosinca 2012. godine u sveučilišnoj kapeli sv. Dimitrija. [1] Dr. Poljaković je na tom predavanju govorio o aktualnom uvođenju seksualnog odgoja i poduke o „rodnoj“ ravnopravnosti u hrvatske škole.

Ako je tome tako, morali bismo zaključiti da vodstvo Sveučilišta u Zadru smatra da članovi njihove akademske zajednice ne smiju u javnosti iznositi mišljenja o aktualnoj političkoj situaciji, kakva su karakteristična za katoličke intelektualce – nego da trebaju zastupati nekakve drugačije političke stavove.

Dr. Ivan Poljaković je poduzeo pravne korake radi zaštite svojih prava, sukladno Zakonu o radu i Statutu Sveučilišta u Zadru.

Mirko Horvat

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.