Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Duhovna kriza Crkve

Kategorija: Pseudokatolicizam

Infiltracija dženderista

Na svetkovinu sv. Petra i Pavla 1972. godine, nedugo nakon Drugog vatikanskog sabora, papa Pavao VI. opisujući kaos koji je zahvatio postkoncilsku Crkvu izgovorio je: Dim je Sotonin kroz neku pukotinu ušao u hram Božji.Danas gotovo pedeset godina nakon ovih teških riječi sv. Pavla VI. Moglo bi se reći da u Crkvi nema više samo dima već i vatre.

Takozvani modernisti već desetljećima pokušavaju na mala vrata ugurati sve više dima i pomutnje u Crkvu. Oni žele Crkvu približiti svijetu, profanirati je, iako je Isus vrlo jasno rekao da njegova Crkva, iako jest u svijetu, nije od svijeta (usp. Iv 15,19). Zadaća Crkve nije približiti se svijetu, već naprotiv, biti svjetlo svijetu (usp. Mt 5,14-15). Zato će svijet mrziti Crkvu (usp. Iv 15,18). Antikrist je pak od svijeta i svijet njega sluša, ali „mi smo od Boga (kaže Ivan apostol, a) tko poznaje Boga, nas sluša; tko nije od Boga, nas ne sluša. Po tome poznajemo duha istine i duha zablude“ (1 Iv 4,6). I sv. Pavao nas upozorava: „Pazite da vas tko sa sobom ne odvede ‘filozofijom’ – ispraznom prijevarom koja se oslanja na predaju čisto ljudsku, na ‘prirodne sile svijeta’, a ne na Krista“ (Kol 2,8).

A prevladavajuća filozofija današnjeg svijeta jest dženderizam, isprazna prijevara, kojoj je nažalost podlegao i nemali broj katolika, pa čak i neki svećenici i biskupi. Godinama su se problemi u Crkvi stavljali pod tepih, nisu izlazili na vidjelo. Modernisti, skloni dženderističkim idejama, bili su pritajeni. Međutim, nakon dolaska pape Franje 2013. godine, oni sve više javno nastupaju i glasno zagovaraju ispraznu filozofiju dženderista, bez ustručavanja se stavljaju u službu kneza svijeta (usp. Iv 14,30; 1 Kor 2,6-8; Ef 2,2). Što ih je to ohrabrilo da upravo sada otkriju svoje pravo lice? Modernizam od svog postanka do danas, kao pokret  unutar Crkve, osuđen je od papa.

Jedan od najpoznatijih modernista, Hans Küng, svojevremeno profesor na Sveučilištu u Tübingenu, među prvima se otvoreno suprotstavio crkvenom nauku. Zbog toga mu je bilo zabranjeno predavati katoličku teologiju.[1] Küng je imao plan kako dati drugi smjer Petrovoj lađi, no u svojem naumu nije uspio, ali je zato iza sebe ostavio čitavu skupinu svojih pristaša, koji su promijenili taktiku, pritajili se, i čekali pravu priliku. Prilika im se napokon ukazala dolaskom novog poglavara Katoličke Crkve. S ovim novim pontifikatom modernisti su osjetili i novu priliku za razvodnjavanje vjere, za približavanje svijetu, za infiltriranje dženderističkih ideja u katolički nauk.

Dženderizam i modernizam isprepliću se i nadahnjuju jedan drugoga. Pojam modernizma uglavnom se odnosi na pomodne ideje u službi rasklimavanja Crkve i njezina dvomilenijskog nauka. Glavne karakteristike modernizma mogli bismo svrstati u tri značajke: prvo racionalizacija biblijskih tekstova lišenih nadnaravnoga, drugo sekularizam i univerzalno bratstvo, i treće relativizacija morala. Jednu od najoštrijih osuda modernizma objavio je papa Pio X. u svojoj enciklici Pascendi dominici gregis još 1907. godine rekavši da je modernizam sinteza svih hereza (Pascendi dominici gregis, 39).[2]

Modernistički ispadi crkvenih dostojanstvenika

Njemačka biskupska konferencija 5. prosinca 2019. godine daje Priopćenje br. 205 u kojem niječe dvomilenijsko učenje Crkve o spolnom moralu, ustvrdivši da su istospolne preferencije normalni oblici ljudske spolnosti, te kako rastavljeni i ponovo civilno vjenčani ne žive u smrtnom grijehu te se mogu pričestiti. Znakovito je da se biskupi ovdje pozivaju na pobudnicu pape Franje Amoris laetitia.

Neki francuski biskupi su pak odlučili da se u krsni list ne upisuje spol djeteta, kako tobože ne bi uvrijedili dženderiste. Kao da tim biskupima nije poznata ona iz Biblije: „Muško i žensko stvori ih“ (Post 1,27). Dotični biskupi time također dolaze u izravan konflikt s dokumentom Kongregacije za katolički odgoj iz 2004. godine „Muško i žensko stvori ih“, br. 34, u kojem se kaže da: „Postoji potreba za reafirmacijom metafizičkih korijena spolne razlike, kao antropološkog opovrgavanja pokušaja negiranja muško-ženske dvojnosti ljudske naravi, iz koje se rađa obitelj“[3].

Danas modernisti mogu naučavati i širiti svoje ideje znajući da im se neće ništa dogoditi, nitko ih neće osuditi, naprotiv, vrlo je vjerojatno da će biti još promovirani. Tako je Robert Barron 2015. godine unaprijeđen za pomoćnog biskupa Los Angelesa iako desetljećima naučava kako se ljudi ne trebaju bojati pakla, jer se mogu „osnovano nadati“ da će svi na kraju završiti u raju.[4] Valjda ne treba ni podsjećati da su ove biskupove riječi u potpunoj suprotnosti s Isusovim riječima, kao i s crkvenim učiteljstvom (usp. Lk 13,23-28 i sl., KKC 1035).

Otac James Martin SJ propagira rodnu ideologiju.[5] On je napravio karijeru zalažući se zato da Crkva prihvati istospolno partnerstvo, čest je sugovornik glavnostrujaških medija, LGBT lobija, pro-gay novinara i sl. Katekizam Katoličke Crkve pak naučava da su istospolni čini teško izopačenje i da su u sebi neuredni, te da ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni (2357). Prema Katekizmu osobe s privlačnošću prema istom spolu pozvane su na čistoću, „one se mogu i moraju, postupno i odlučno, približiti kršćanskom savršenstvu“ (2359). A crkveni dokument pod naslovom Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama iznosi da su „svi vjernici dužni suprotstaviti se zakonskom priznanju zajednica homoseksualnih osoba“.[6]

Kako se drže hrvatski biskupi?

Hrvatska biskupska konferencija izdala je 10.04.2018. godine priopćenje o ratifikaciji „Istanbulske konvencije“ u kojem se između ostalog kaže: „Dužni smo izravno i jasno napomenuti ponajprije svim članovima Katoličke Crkve, bez obzira kojoj političkoj stranci ili opciji pripadali, koji trebaju dati svoj glas ZA ili PROTIV ratifikacije Konvencije da u njoj postoje ideološki elementi sukladni ‘rodnoj teoriji’ odražavajući rodnu ideologiju na temelju koje se gradi takozvana ‘gender kultura’, strana kršćanskim i općeljudskim vrjednotama te protivna nauku Crkve.“[7]

Unatoč tako jasnom stavu HBK po pitanju prihvaćanja dokumenata u kojima se nameće rodna ideologija, biskup Mate Uzinić krivo je protumačio slobodu katoličkih političara kada je u pitanju glasovanje o dokumentima koji promoviraju rodnu ideologiju rekavši da tu može „postojati legitimna raznolikost mišljenja“.[8] Tumačenje biskupa Uzinića o ovom pitanju nije ispravno jer je glasovanje o Istanbulskoj konvenciji, koja promovira rodnu ideologiju, pa time i sodomiju, smrtni grijeh, usporedio s glasovanjem o pitanjima smrtne kazne ili pravednog rata koja nemaju ništa s grijehom.

U ljeto 2019. godine biskup Uzinić organizira Ljetnu školu teologije u Dubrovniku. Službeni jezik bio je engleski, iako je postojao samo jedan sudionik kojem je materinski jezik engleski. Očito je bilo sve podređeno tom jednom sudioniku. A to je Tina Beattie, profesorica „Katoličkih studija“ Sveučilišta Roehampton u Londonu, kako se navodi, iako takav studij na Sveučilištu Roehampton uopće ne postoji. Da bude stvar još gora, Tina Beattie odbacuje autoritet crkvenog učiteljstva, podržava rodnu ideologiju, ređenje žena, ekstremni feminizam, pobačaj, sodomiju, i sl.

U proljeće prošle godine (2020.) Hrvatska biskupska konferencija je donijela odluku o zabrani bogoslužja i dijeljenja sakramenata zbog epidemije Covid-19. To je bez presedana u povijesti Crkve. Nikada crkvene vlasti nisu zabranile bogoslužje ili dijeljenje sakramenata, iako je kroz povijest bilo neusporedivo težih zdravstvenih situacija.

Papa Franjo i modernizam

Ovakvih i sličnih slučajeva ima podosta da bismo ih ovdje sve mogli nabrojiti. No, i ovo je dovoljno da bi se pokazao trend u Crkvi. A taj trend ne bi mogao imati zamaha da nema neki oslonac u vrhu Crkve. Pa, papa Franjo je prvi zatvorio crkvu za Uskrs 2020. godine zbog pojave pandemije. Možda smo na početku i imali dvojbe, ali sada nakon 8 godina njegovog pontifikata nema više dileme da se modernisti osjećaju ohrabreni nekim postupcima pape Franje

Papa doduše osuđuje moderniste, kao i tradicionaliste, te jedne i druge naziva rigidnima, a „rigidnost je znak lošeg duha koji nešto skriva,“[9] a sebe predstavlja kao onoga koji je u sredini između te dvije „rigidne“ struje, koji pokušava pronaći kompromis. Tako mu je u tom kompromisu, kao što sam kaže, kardinal Christoph Schönborn „spasio“ situaciju na Sinodi o obitelji.[10] No, kada Papi kardinal, koji se ne protivi blagoslovu istospolnih partnera[11] i koji dopušta polugolim LGBT aktivistima blasfemično izvođenje koncerta ispred Presvetog u bečkoj katedrali[12], „spašava“ situaciju na Sinodi, onda to već samo po sebi govori koja je struja Papi ipak bliža srcu. Osim toga, s nekim stvarima, kao što je definirani nauk o vjeri i ćudoređu, jednostavno nema kompromisa. Na primjer, ako znamo da je sodomija smrtni grijeh, onda katolik ne može od države tražiti da ozakoni taj grijeh, kad već Crkva ne može. Da, to bi bio kompromis, ali s kime? To je isto kao kada bi katolik tražio ozakonjenje pobačaja (smrtni grijeh).

Znam da mnogi katolici radije guraju glavu u pijesak, jer ne žele vidjeti ono što je očito, međutim, to guranje glave u pijesak neće ukloniti rastuću konfuziju.[13] Ovo guranje glave u pijesak bilo je naročito vidljivo nakon posljednjeg filmskog uratka (21.10.2020.), kada se papa Franjo nije suprotstavio nego je ostavio mogućnost dvoznačna tumačenja s obzirom na legalizaciju istospolnog partnerstva. Ne treba biti nikakav teolog da bi se znalo da je legalizacija istospolnih zajednica, ustvari legalizacija smrtnog grijeha sodomije. Koliko mi je poznato niti jedan katolički medij u Hrvatskoj, za razliku od velikog broja uglednih katoličkih medija diljem svijeta, nije shvatio ozbiljnost ovakva neodlučna postupka jednog pontifeksa, već su svi uglavnom branili Papu, kako je on žrtva gay lobija. U ovih osam godina od pape Franje mogli smo čuti razne dvosmislene izjave koje ne možemo sve nabrojati. Nažalost, one se često kose s crkvenim učiteljstvom, i čine sablazan, s obzirom na to od koga dolaze. Dokument koji je Papa potpisao u Abu Dhabiju, u kojem se praktički sve religije izjednačuju, je problematičan. Klanjanje božici Pachamami u Vatikanu je samo jedan u nizu skandala. Njegova šokantna izjava kako se katolici ne trebaju množiti kao zečevi [14] izazvala je također veliko razočarenje među katolicima. Da i ne spominjemo kontroverze koje je izazvala enciklika Amoris leatitia u kojoj se sugerira kako bi rastavljeni i civilno ponovo vjenčani mogli primati sv. pričest. U posljednjoj enciklici Fratelli tutti Papa zaobilazi Isusov nauk o bratstvu, te njegove riječi više propagiraju neodređeno univerzalno bratstvo. Papa u svojim porukama katkada upućuje na jednakost svih religija iako Isusova poruka govori nešto sasvim drugo: „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Iv 14,6). Uoči Bogojavljenja 5.01.2021. Papa ne govori o Bogu koji se objavio svim ljudima dobre volje, već lansira video uradak u kojem iznova potiče jednakost religija.[15] Da su sve religije jednako vrijedne onda nam Isus ne bi naredio: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19). Izjednačavanje religija Crkve je osudila kao religiozni indiferentizam. U enciklici pape Pija XI. Mortalium animos religiozni indiferentizam naziva se lažno mišljenje „koje sve religije smatra manje ili više dobrim i hvale vrijednim“ (Mortalium animos, 2; usp. Mirari vos, 13; Dominus Iesus, 22; Redemptoris missio, 36).[16]

Gore već spomenuti isusovac James Martin, nakon Papine dvosmislene podrške istospolnom partnerstvu, odmah je oduševljeno rekao kako će sada neki biskupi trebati promijeniti svoje mišljenje u svezi istospolnih zajednica, „jer evo papa Franjo je razvio novu doktrinu“.[17] Papa ne može izmišljati doktrine. Nitko ne može promijeniti autentičan nauk Crkve, pa ni papa! Sv. Pavao vrlo jasno kaže: „Ali, ako bi vam tko – bili to mi, bio anđeo s neba – navijestio Evanđelje protivno onom koje smo vam navijestili, neka je proklet! Ponavljam ono što smo upravo rekli: ako vam zbilja tko navješćuje Evanđelje protivno onom koje ste primili, neka je proklet!“ (Gal 1,8-9). Papina je dužnost čuvati polog vjere, a ne stavljati ga u sumnju. „Duh Sveti nije Petrovim nasljednicima obećan da bi po Njegovoj objavi naviještali neki novi nauk, nego da bi uz Njegovu pomoć nepovredivom čuvali i vjerno tumačili Objavu, poklad vjere, predan od apostola“ (Pastor aeternus, pogl. 4.).[18] Kada je prvi papa, sv. Petar, htio nametnuti svoje vlastito viđenje stvari, a ne Božje, Isus se na njega oštro okomio: „Nosi se od mene, Sotono!“ (Mt 16,23). Dakle, papa nema ovlasti svoje osobne prosudbe, koje su u suprotnosti sa Svetim Pismom i Svetom predajom, nametati drugima.

Madridska nadbiskupija je 3.12.2020. objavila na svojim službenim stranicama za društveni i pastoralni rad manifest Zajednice kršćanskog života pod LGBT sloganom „živjeti jedinstvo u različitosti“ u kojem između ostalog piše: „Konstatirano je u posljednjim godinama prisutnost LGBT+ osoba u Crkvi… koje žele živjeti svoju vjeru u punini, u ljubavi i službi… različite seksualne orijentacije dar su Božji i to iskustvo različitosti u Crkvi donijelo je zajednici duboku zahvalnost i radost“.[19] Očito da se onaj „plus“ iza LGBT odnosi i na druge seksualne orijentacije (pedofile, efebofile…), samo što to još modernisti ne mogu otvoreno reći. Jer na kraju krajeva sve su to samo različite seksualne orijentacije, koje su, prema modernistima, „dar Božji“.

Razvidno je da modernisti preferiraju hermeneutiku diskontinuiteta (raskida), za razliku od pape Benedikta XVI. (i ostalih papa prije njega), koji su uvijek promicali hermeneutiku kontinuiteta.[20] Neobično djeluje da se papa povede za mišljenjem neke druge Crkve kod proglašenja nekoga svetim, kao u slučaju bl. Alojzija Stepinca.[21] Dok je jedna od najvećih zasluga bl. Alojzija Stepinca upravo suprotstavljanje, pa i po cijenu vlastitog života, želji Komunističke partije Jugoslavije da se Crkva u Hrvatskoj odvoji od Svete Stolice, danas papa Franjo potpisuje tajne ugovore kojima se Komunističkoj partiji Kine omogućuje da prva predlaže kandidate za biskupe pa potom da Sveta Stolica odabere,[22] te poziva tamošnje katolike da se pridruže „Kineskoj patriotskoj katoličkoj asocijaciji“ (čitaj: državnoj crkvi). Naravno da je tako predloženim biskupima domovina važnija od Crkve. Tako je biskup John Fang Xingyao javno rekao: „Ljubav prema domovini mora biti veća nego ljubav prema Crkvi.“[23] To je sasvim suprotno onomu što je govorio bl. Alojzije Stepinac, ili sv. Thomas More, to je suprotno tradiciji Crkve. A u isto vrijeme progon nepokorenih katolika (onih koji nisu prešli u kinesku državnu crkvu) odvija se još brutalnije i okrutnije.[24]

Kada sve ovo imamo u vidu, a nismo ovdje ni približno sve spomenuli, onda nije čudo što katolici postupno shvaćaju da papa Franjo nije toliko izmanipuliran od strane svjetovnih medija, kako to još uvijek katolički mediji u Hrvatskoj tvrde, već koliko ustvari Papa govori ono što svjetovnim medijima odgovara, te ga oni zato i promoviraju. Međutim, valja znati, „nitko se ne može u isto vrijeme sviđati i Bogu i Božjim neprijateljima“ (Sv. Grgur Veliki: In Ezechielem Homiliae, 9).[25]

Poštovanje prema Svetoj Stolici

Katolici moraju imati poštovanje prema Stolici svetog Petra, instituciji koju je ustanovio Isus Krist, ali ne bezuvjetno i prema svakoj izjavi koja dolazi iz Vatikana, naročito ako ona neki put nije posve u skladu s naukom Crkve. Istina je važnija od bilo čega (usp. Ef 6,14; Dj 20,30), jer istina je Isus Krist (usp. Iv 14,6), glava Crkve (Kol 1,18). Trebamo se uvijek boriti za katoličku vjeru, služiti Kristu i Crkvi, i moliti za svoje pastire.

Držanje glave u pijesku i pretvaranje da se ništa ne događa neće riješiti probleme, već će ih samo još pogoršati. Crkva se nalazi, vjerujemo, u jednoj od najvećih duhovnih kriza od svoga postanka. Ali ne trebamo se za nju bojati jer Katolička Crkva je Božja, a ne ljudska tvorevina, ona neće nikada propasti (usp. Mt 16,18). Molimo se Majci Božjoj, odvjetnici vjernika, uništavateljici krivovjerja, da nam svojim zagovorom kod svog sina Isusa Krista isprosi snage da uvijek možemo stajati u obrani jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve.

Ivan Poljaković

Slika: Jasle u Vatikanu, 2020.

[1]https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19791215_christi-ecclesia_en.html (5.12.2020.)

[2] http://www.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html (14.01.2021.)

[3]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20190202_maschio-e-femmina_en.pdf (7.12.2020.)

[4] https://www.youtube.com/watch?v=dmsa0sg4Od4 (5.12.2020. min 6.48)

[5] https://www.churchmilitant.com/main/generic/fr.-james-martin-sj (5.12.2020.)

[6] https://www.vjeraidjela.com/wp-content/uploads/2014/07/Promi%C5%A1ljanja-o-prijedlozima-za-zakonsko-priznavanje-%C5%BEivotnih-zajednica-me%C4%91u-homoseksualnim-osobama-2003..pdf (12.10.2020.)

[7] https://hbk.hr/dokumenti-hbk/izjava-hbk-o-ratifikaciji-ratifikaciji-istanbulske-konvencije/

[8] https://narod.hr/kultura/biskup-uzinic-o-istanbulskoj-konvenciji-i-pristupanju-svetoj-pricesti-nisu-sva-moralna-pitanja-iste-tezine (28.11.2020.)

[9] Let us dream. The path to a better future. Pope Francis in conversation with Austen Ivereigh. Simon & Schuster. Str. 69. Papa ovdje koristi nazive „revolucionari“ za moderniste i „restauratori“ za tradicionaliste.

[10] Isto. Str. 88.

[11] https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-schoenborn-outraged-at-bishops-critique-of-blessings-for-homosexua (12.01.2021.)

[12] https://www.lifesitenews.com/news/vienna-cardinal-schoenborn-to-host-blasphemous-pro-lgbt-benefit-concert-in-cathedral-again (12.01.2021.)

[13] https://www.lifesitenews.com/news/card.-sarah-a-decentralized-church-would-face-confusion-then-dispersion-the (25.01.2021.)

[14] https://www.bbc.com/news/world-asia-30890989 (22.01.2020.)

[15] https://www.youtube.com/watch?v=RwxECzuOotQ (6.01.2021.)

[16] http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos.html (6.01.2021.)

https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm (8.01.2021.)

https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm (8.01.2021.)

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html (8.01.2021.)

[17] https://www.pbs.org/wnet/amanpour-and-company/video/priest-reacts-to-pope-francis-stance-on-same-sex-unions/  min. 2,48 (25.11.2020.)

[18] http://www.vatican.va/content/pius-ix/en/documents/constitutio-dogmatica-pastor-aeternus-18-iulii-1870.html (6.12.2020.)

[19] https://www.pastoralsocialmadrid.com/manifiesto-de-cvx-e-viviendo-la-unidad-en-la-diversidad/ (8.12.2020.)

[20] http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html (20.12.2020.)

[21] https://www.crisismagazine.com/2020/aloysius-stepinac-hero-martyr-saint (14.12.2020.)

[22] https://www.lifesitenews.com/news/vatican-to-renew-secret-sell-out-deal-with-chinas-communists (14.12.2020.)

[23] https://nypost.com/2019/12/10/its-looking-like-the-vatican-got-taken-in-its-deal-with-beijing/ (27.12.2020.)

[24] https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/10/10/china-and-christianity-vatican-deal-china-allows-persecution-column/5899207002/ (15.12.2020.)

https://angelusnews.com/news/world/catholic-persecution-worse-after-vatican-china-deal-congress-finds/ (15.12.2020.)

https://bitterwinter.org/catholic-priests-tortured-to-join-the-patriotic-church/  (26.12.2020.)

[25] Grgur Veliki: Homiliae in Ezechielem I-XXII. Codices Electronici Sangallenses. Stiftsbibliothek St. Gallen, 2007.

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Na braniku – Apologetski priručnik br. 1

Na braniku - Apologetski priručnik br. 1 je prvo nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 70 odabranih apologetskih tekstova napisanih od strane 12 autora, članova i suradnika Apologetske udruge bl. Ivan Merz.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Preporučujemo

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.