Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Duhovna kriza Crkve

Kategorija: Pseudokatolicizam

Infiltracija dženderista

Na blagdan sv. Petra i Pavla 1972. godine nedugo nakon Drugog vatikanskog sabora papa Pavao VI. opisujući kaos koji je zahvatio postkoncilsku Crkvu izgovorio je: Dim Sotonin je kroz neku pukotinu ušao u hram Božji.Danas gotovo pedeset godina nakon ovih teških riječi pape Pavla VI. mogli bi reći da u Crkvi nema više samo dima već i vatre.

Takozvani modernisti, u biti krivovjerci, već desetljećima pokušavaju na mala vrata ugurati sve više dima i pomutnje u Crkvu. Oni žele Crkvu približiti svijetu, profanirati je, iako je Isus vrlo jasno rekao da njegova Crkva, iako jest u svijetu, nije od svijeta (usp. Iv 15,19). Zadaća Crkve nije približiti se svijetu, već naprotiv, biti svjetlo svijetu (usp. Mt 5,14-15). Zato će svijet mrziti Crkvu (usp. Iv 15,18). Antikrist je pak od svijeta i svijet njega sluša, ali „Mi smo od Boga (kaže Ivan apostol, a) tko poznaje Boga, nas sluša; tko nije od Boga, nas ne sluša. Po tome poznajemo duha istine i duha zablude“ (1 Iv 4,6). I sv. Pavao nas upozorava: „Pazite da vas tko sa sobom ne odvede ‘filozofijom’ – ispraznom prijevarom koja se oslanja na predaju čisto ljudsku, na ‘prirodne sile svijeta’, a ne na Krista“ (Kol 2,8).

A prevladavajuća filozofija današnjeg svijeta je dženderizam, isprazna prijevara, kojoj su nažalost podlegli i mnogi katolici, pa čak i neki svećenici i biskupi. Godinama su se problemi u Crkvi stavljali pod tepih, nisu izlazili na vidjelo. Modernisti, skloni dženderističkim idejama, bili su pritajeni. Međutim, nakon dolaska pape Franje 2013. godine, oni izlaze iz ormara, sve više javno nastupaju i glasno zagovaraju ispraznu filozofiju dženderista, bez ustručavanja se stavljaju u službu kneza svijeta (usp. Iv 14,30; 1 Kor 2,6-8; Ef 2,2). Što ih je to ohrabrilo da baš sada otkriju svoje pravo lice? Ohrabrio ih je sam papa Franjo svojim dvosmislenim izjavama, a ponekad i otvorenim proturječjem crkvenom nauku, o čemu ćemo kasnije. Modernizam od svog postanka do danas, kao pokret  unutar Crkve, osuđen je od papa (više o tome ovdje).

Jedan od najpoznatijih modernista, Hans Küng, svojevremeno profesor na Sveučilištu u Tübingenu, među prvima se otvoreno suprotstavio crkvenom nauku. Zbog toga mu je bilo zabranjeno predavati katoličku teologiju.[1] Küng je imao veliki plan za potapanje Petrove lađe, no u svojem naumu nije uspio, ali je zato iza sebe ostavio čitavu legiju svojih pristaša, koji su promijenili taktiku, pritajili se, i čekali pravu priliku. Prilika im se napokon ukazala dolaskom novog poglavara Katoličke crkve, vikara Kristova, pape Franje. S ovim novim pontifikatom modernisti su osjetili i novu priliku za profaniranje vjere, za približavanje svijetu, za infiltriranje dženderističkih (čitaj sotonističkih) ideja u katolički nauk (više o pogubnosti dženderizma vidi ovdje).

Dženderizam i modernizam se isprepliću i nadahnjuju jedno drugo. Pojam modernizma se uglavnom odnosi na pomodne ideje u službi razaranja Crkve i njenog dvomilenijskog nauka. Glavne karakteristike modernizma bi mogli svrstati u tri značajke: prvo racionalizacija biblijskih tekstova lišenih nadnaravnoga, drugo sekularizam i univerzalno bratstvo, i treće relativizacija morala. Jednu od najoštrijih osuda modernizma je objavio papa Pio X. u svojoj enciklici Pascendi dominici gregis još 1907. godine rekavši da je modernizam sinteza svih hereza (Pascendi dominici gregis, 39).[2]

Modernistički (heretički) ispadi crkvenih dostojanstvenika

Njemačka biskupska konferencija 5. prosinca 2019. godine daje Priopćenje br. 205 u kojem niječe dvomilenijsko učenje Crkve o spolnom moralu, ustvrdivši da su istospolne preferencije normalni oblici ljudske spolnosti, te kako rastavljeni i ponovno civilno vjenčani ne žive u smrtnom grijehu te se mogu pričestiti. Znakovito je da se biskupi ovdje pozivaju na pobudnicu pape Franje Amoris laetitia (više o tome ovdje).

Francuski biskupi su pak odlučili da se u krsni list ne upisuje spol djeteta, kako tobože ne bi uvrijedili dženderiste. Kao da tim biskupima nije poznata ona iz Biblije: „Muško i žensko stvori ih“ (Post 1,27). Dotični biskupi time također dolaze u izravni konflikt s dokumentom Kongregacije za katoličku edukaciju u kojem se kaže da: „Postoji potreba za reafirmacijom metafizičkih korijena spolne razlike, kao antropološkog opovrgavanja pokušaja negiranja muško-ženskog dualiteta ljudske prirode, iz koje se generira obitelj“[3] (više o tome ovdje).

Danas modernisti mogu naučavati i širiti svoje hereze znajući da im se neće ništa dogoditi, nitko ih neće ekskomunicirati, naprotiv, vrlo je vjerojatno da će biti još unaprijeđeni. Tako je Robert Barron 2015. godine unaprijeđen za pomoćnog biskupa Los Angelesa iako desetljećima gorljivo naučava kako se ljudi ne trebaju bojati pakla, jer se mogu osnovano nadati da će svi na kraju završiti u raju.[4] Drugim riječima, biskup Barron kaže da nije važno jeste li katolik, hindu, musliman, razbojnik, zločinac ili svetac, ništa se ne mijenja na stvari, jer ionako će svi završiti u raju. Valjda ne treba ni podsjećati da su ove biskupove riječi u potpunoj suprotnosti s Isusovim riječima, kao i s crkvenim učiteljstvom (usp. Lk 13,23-28 i sl., KKC 1035).

Otac James Martin SJ, promovira sodomiju, istospolne zajednice, transrodnost kod djece, ređenje istospolaca za svećenike, i sl. Ukratko, James Martin propagira rodnu ideologiju.[5] On je napravio karijeru zalažući se za normalizaciju sodomije, čest je sugovornik glavnostrujaških medija, LGBT lobija, pro-gay novinara i sl. Katekizam Katoličke crkve pak naučava da su istospolni čini teško izopačenje i da su u sebi neuredni, te da ni u kojem slučaju ne mogu biti odobreni (2357). Prema Katekizmu osobe s privlačnošću prema istom spolu su pozvane na čistoću, „one se mogu i moraju, postupno i odlučno, približiti kršćanskom savršenstvu“ (2359). A crkveni dokument pod naslovom Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama iznosi da su „svi vjernici dužni suprotstaviti se zakonskom priznanju zajednica homoseksualnih osoba“.[6]

Nedavno razriješen kardinalskog staleža zbog pedofilije, a donedavno biskup Washingtona, Theodore McCarrick, 2004. godine kada je dobio dopis od prefekta Kongregacije  za nauk vjere, Josipa Ratzingera (kasnije pape Benedikta XVI.), u kojem je pisalo da se prema kanonskom zakoniku čl. 915 političarima koji se zalažu za pobačaj mora uskratiti sv. pričest, lagao je Biskupskoj konferenciji SAD-a da se odluka u tim slučajevima ostavlja svakom biskupu ponaosob. Tada je predsjednik Biskupske konferencije bio biskup Willton Gregory koji je također bio upoznat sa cijelim sadržajem Ratzingerovog pisma, međutim, on je podržao McCarricka u laži.[7] Prema Richardu Sipeu, ekspertu za klerikalne seksualne zločine, biskup Wilton Gregory je također istospolac.[8] Poznat je po promoviranju istospolnosti, ređenju žena, i pričešćivanju ponovno vjenčanih. Gregory je često držao govore na skupovima koji podržavaju gay agendu, 2017. godine je održao plenarno izlaganje na skupštini Udruženja američkih katoličkih svećenika, disidentske grupe koja podržava ženidbu svećenika, kontracepciju i promiskuitetno ponašanje[9], držao je duhovne vježbe za „Fortunate and Faithfull Families“, pro LGBT grupa koja odbija crkveno učenje u svezi čistoće[10], i sudjelovao na još mnogo drugih skupova koji nisu skloni crkvenom nauku u pitanjima morala. Nakon McCarrick skandala, Papa imenuje upravo Wiltona Gregorija na mjesto biskupa Washingtona, koji nastavlja stopama svog prethodnika McCarricka, te 24.11.2020. izjavljuje kako neće uskratiti sv. pričest onim političarima koji se zalažu za pobačaj.[11]

Hrvatski biskupi pali na ispitu

Mada u Hrvatskoj nema toliko drastičnih istupa svećenika protiv nauka Crkve, nije ni u nas situacija baš blistava. Hrvatski biskupi redovito dozvoljavaju pričest političarima koji se zalažu za pobačaj. Nismo još čuli za slučaj u kojem bi takvim političarima bila uskraćena sv. pričest u Hrvatskoj, iako je kanonski zakonik čl. 915 vrlo jasan po tom pitanju, a isti je i obrazložen još 2004. godine od kardinala Ratzingera, kasnije pape Benedikta XVI. Komentirajući davanje pričesti političarima koji podržavaju pobačaj kardinal Gerhard Müller, donedavno prefekt Kongregacije za nauk vjere, u intervjuu LifeSite novostima 12.12.2020. je rekao da je to ostavština bivšeg kardinala McCarricka, te da biskupi čine svetogrđe dopuštajući takvim političarima da pristupe sv. pričesti.[12]

Što se tiče pak političara koji podržavaju sodomiju biskup Mate Uzinić, iako je pravilno ukazao na to da se oni koji javno zagovaraju pobačaj „isključuju iz crkvenog zajedništva, a time i pričesti“, krivo je protumačio slobodu katoličkih političara kada je u pitanju glasovanje o dokumentima koji promoviraju rodnu ideologiju rekavši da tu mogu „postojati legitimna raznolikost mišljenja“.[13] Tumačenje biskupa Uzinića o ovom pitanju je pogrešno jer je glasovanje o Istanbulskoj konvenciji koja promovira rodnu ideologiju, pa time i sodomiju, smrtni grijeh, usporedio s glasovanjem o pitanjima smrtne kazne ili pravednog rata koja nemaju ništa s grijehom (više o tome ovdje). U ljeto 2019. godine biskup Uzinić organizira Ljetnu školu teologije u Dubrovniku. Službeni jezik je bio engleski, iako je postojao samo jedan sudionik kojem je materinski jezik engleski. Očito je bilo sve podređeno tom jednom sudioniku. A to je Tina Beattie, profesorica „Katoličkih studija“ Sveučilišta Roehampton u Londonu, kako se navodi, iako takav studij na Sveučilištu Roehampton uopće ne postoji. Da bude stvar još gora, Tina Beattie odbacuje autoritet crkvenog učiteljstva, podržava rodnu ideologiju, ređenje žena, ekstremni feminizam, pobačaj, sodomiju, i sl. (više o Ljetnoj školi „teologije“ biskupa Mate Uzinića vidi ovdje).

U proljeće prošle godine (2020.) Hrvatska biskupska konferencija je donijela sramotnu odluku o zabrani bogoslužja i dijeljenja sakramenta uslijed epidemije Covid-19. To je bez presedana u povijesti Crkve. Nikada crkvene vlasti nisu zabranile bogoslužje ili dijeljenje sakramenata, iako je kroz povijest bilo neusporedivo težih zdravstvenih situacija (više o tome ovdje).

Papa Franjo ohrabruje modernizam

Ovakvih i sličnih slučajeva ima previše da bi ih ovdje sve mogli nabrojiti. No, i ovo je dovoljno da bi pokazali trend u Crkvi. A taj trend ne bi mogao dobiti zamaha da nema podršku u vrhovnom poglavaru Crkve, papi Franji. Pa, papa Franjo je prvi zatvorio crkvu za Uskrs 2020. godine uslijed pojave pandemije. Možda smo na početku i imali dvojbe, ali sada nakon 7 godina njegovog pontifikata nema više nikakve dileme. Nažalost, sada je već sasvim jasno da papa Franjo ohrabruje modernizam.

Papa doduše osuđuje moderniste, kao i tradicionaliste, te jedne i druge naziva rigidnima, a „rigidnost je znak lošeg duha koji nešto skriva,“[14] a sebe predstavlja kao onoga koji je u sredini između te dvije „rigidne“ struje, koji pokušava pronaći kompromis. Tako mu je u tom kompromisu, kao što sam kaže, kardinal Christoph Schönborn „spasio“ situaciju na Sinodi o obitelji.[15] No, kada Papi kardinal, koji blagoslivlja istospolne partnere[16] i koji dopušta polugolim LGBT aktivistima blasfemično izvođenje koncerta ispred Presvetog u katedrali[17], „spašava“ situaciju na Sinodi, onda to već samo po sebi govori koja je struja Papi ipak bliža srcu. Druga stvar, s nekim stvarima, kao što je definirani nauk o vjeri i ćudoređu, jednostavno nema kompromisa. Na primjer, ako znamo da je sodomija smrtni grijeh, onda katolik ne može od države tražiti da ozakoni taj grijeh, kad već Crkva ne može. Da, to bi bio kompromis, ali s kime? Sa Sotonom. To je isto kao kada bi katolik tražio ozakonjenje pobačaja (smrtni grijeh). Pa i običan puk zna da se tikve s vragom ne sade.

Znam da mnogi katolici radije guraju glavu u pijesak, jer ne žele vidjeti ono što je očito, međutim, to guranje glave u pijesak neće ukloniti rastuću konfuziju.[18] Ovo guranje glave u pijesak je bilo naročito vidljivo nakon posljednjeg skandala (21.10.2020.), kada je papa Franjo javno podržao legalizaciju istospolnog partnerstva (više o tome ovdje). Ne treba biti nikakav teolog da bi znali da je legalizacija istospolnih zajednica, ustvari legalizacija smrtnog grijeha sodomije. Koliko mi je poznato niti jedan katolički medij u Hrvatskoj, za razliku od velikog broja uglednih katoličkih medija diljem svijeta, nije shvatio ozbiljnost ovakvog heretičkog ispada jednog pontifa, već su svi od reda branili Papu, kako je on navodno žrtva gay lobija. U ovih sedam godina od pape Franje mogli smo čuti brojne dvosmislene izjave koje ne možemo sve nabrojati. Nažalost, svi ti ispadi se kose s crkvenim učiteljstvom, i čine sablazan, s obzirom na to od koga dolaze. Dokument koji je Papa potpisao u Abu Dhabiju, u kojem se praktički sve religije izjednačuju, je skandalozan. Klanjanje božici Pachamami u Vatikanu je samo jedan u nizu skandala (više o tome ovdje). Njegova šokantna izjava kako se katolici ne trebaju množiti kao zečevi[19] izazvala je također veliko razočarenje među katolicima. Da i ne spominjemo kontroverze koje je izazvala pobudnica Amoris leatitia u kojoj se sugerira kako bi rastavljeni i civilno ponovno vjenčani mogli primati sv. pričest (o tome pogledaj razgovor s kardinalom Raymondom Burkeom). U posljednjoj pobudnici Fratelli tutti Papa potpuno ignorira Isusov nauk o bratstvu, te propagira univerzalno bratstvo masonerije (o tome više ovdje). Papa u svojim porukama neprestano upućuje na jednakost svih religija iako Isusova poruka govori nešto sasvim drugo: „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Iv 14,6). Uoči Bogojavljenja 5.01.2021. Papa ne govori o Bogu koji se objavio svim ljudima dobre volje, već lansira video uradak u kojem iznova potiče jednakost religija.[20] Izjednačavanje religija je osuđeno od Crkve kao religiozni indiferentizam. U enciklici pape Pija XI. Mortalium animos religiozni indiferentizam se naziva lažno mišljenje „koje sve religije smatra manje ili više dobrim i hvale vrijednim“ (Mortalium animos, 2; usp. Mirari vos, 13; Dominus Iesus, 22; Redemptoris missio, 36).[21] Nije onda čudo što je Papa u više navrata opominjao katolike kako ne smiju obraćati ljude na katoličku vjeru,[22] što je u izravnoj suprotnosti s Isusovom naredbom: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“ (Mt 28,19).

Ovakve privatne stavove pape Franje[23] naravno da podržavaju modernisti.[24] Gore već spomenuti isusovac James Martin je, nakon Papine podrške istospolnom partnerstvu, odmah oduševljeno rekao kako će sada neki biskupi trebati promijeniti svoje mišljenje u svezi istospolnih zajednica, jer evo papa Franjo je razvio novu dogmu.[25] Zaista oče Martine?! Mi ćemo sada trebati promijeniti dvotisućljetni nauk Crkve zbog jedne heretičke izjave Pape?! Nitko ne može promijeniti nauk Crkve, pa niti papa! Sv. Pavao to vrlo jasno kaže: „Ali, ako bi vam tko – bili to mi, bio anđeo s neba – navijestio Evanđelje protivno onom koje smo vam navijestili, neka je proklet! Ponavljam ono što smo upravo rekli: ako vam zbilja tko navješćuje Evanđelje protivno onom koje ste primili, neka je proklet!“ (Gal 1,8-9). Papina dužnost je čuvati polog vjere, a ne uništavati ga. „Duh Sveti nije Petrovim nasljednicima obećan da bi po Njegovoj objavi naviještali neki novi nauk, nego da bi uz Njegovu pomoć nepovredivom čuvali i vjerno tumačili Objavu, poklad vjere, predan od apostola“ (Pastor aeternus, pogl. 4.)[26] Kada je prvi papa, sv. Petar, htio nametnuti svoje vlastito viđenje stvari, a ne Božje, Isus se na njega oštro obrušio: „Nosi se od mene, Sotono!“ (Mt 16,23). Dakle, papa nema ovlasti svoje osobne prosudbe, koje su u suprotnosti sa Svetim pismom i Svetom predajom, nametati drugima. No, iako za to nema ovlasti, niti katolici trebaju slijediti takve krive prosudbe, one svejedno nanose veliku štetu Crkvi.

Ohrabreni Papinim riječima Madridska nadbiskupija je 3.12.2020. objavila na svojim službenim stranicama za društveni i pastoralni rad manifest Zajednice kršćanskog života pod LGBT sloganom „živjeti jedinstvo u različitosti“ u kojem između ostalog piše: „Konstatirano je u posljednjim godinama prisutnost LGBT+ osoba u Crkvi… koje žele živjeti svoju vjeru u punini, u ljubavi i službi… različite seksualne orijentacije su dar Božji i to iskustvo različitosti u Crkvi donijelo je zajednici duboku zahvalnost i radost“.[27] Očito da se onaj „plus“ iza LGBT odnosi i na pedofile, efebofile, zoofile, nekrofile i druge seksualne orijentacije, samo što vam to još modernisti ne mogu otvoreno reći. Jer na kraju krajeva sve su to samo različite seksualne orijentacije, koje su, prema modernistima, dar Božji.

Razvidno je da modernisti preferiraju hermeneutiku diskontinuiteta (raskida), za razliku od pape Bedenikta XVI. (i ostalih papa prije Benedikta XVI.), koji su uvijek promicali hermeneutiku kontinuiteta.[28] Apsolutno je bez presedana da papa zatraži mišljenje neke druge crkve kod proglašenja nekoga svetim, kao u slučaju bl. Alojza Stepinca.[29] Dok je jedna od najvećih zasluga bl. Alojzije Stepinca upravo suprotstavljanje, pa i po cijenu vlastitog života, želji Komunističke partije Jugoslavije da upravlja Crkvom u Hrvata, danas papa Franjo potpisuje tajne ugovore kojima se Komunističkoj partiji Kine omogućuje imenovanje biskupa u toj zemlji,[30] te poziva tamošnje katolike da se pridruže „Kineskoj patriotskoj katoličkoj asocijaciji“ (čitaj: državnoj crkvi). Naravno da je tako imenovanim biskupima Partija važnija od Crkve. Tako je biskup John Fang Xingyao javno rekao: „Ljubav prema domovini mora biti veća nego ljubav prema Crkvi“[31] To je sasvim suprotno od onoga što je govorio bl. Alojzije Stepinac, ili sv. Thomas More, to je suprotno tradiciji Crkve. A u isto vrijeme progon nepokorenih katolika (onih koji nisu prešli u kinesku državnu crkvu) se odvija još brutalnije i svirepije,[32] ali to Papu izgleda ne brine.[33]

Kada sve ovo sagledamo, a nismo ovdje ni približno sve spomenuli, onda nije čudo što katolici polako shvaćaju da papa Franjo nije izmanipuliran od strane svjetovnih medija, kako to još uvijek katolički mediji u Hrvatskoj tvrde, već da ustvari Papa govori ono što svjetovnim medijima odgovara, te ga oni zato i hvale. Međutim, trebamo znati, „nitko se ne može u isto vrijeme sviđati i Bogu i Božjim neprijateljima“ (Sv. Grgur Veliki: In Ezechielem Homiliae, 9).

Povezanost modernista i Pape

Povezanost spomenutih modernista i pape postaje sasvim očigledna kada se pogledaju promocije koje papa Franjo udjeljuje istima. Ili, zar mislite da je papa Franjo slučajno unaprijedio baš te modernističke svećenike? Oca Jamesa Martina je unaprijedio 2017. godine postavivši ga za konsultanta Tajništva za komunikaciju.[34] Zar je slučajno da je Wilton Gregory naslijedio McCarricka u Washingtonu, te zatim promoviran u kardinala? Kako to da je baš Robert Barron unaprijeđen za pomoćnog biskupa u Los Angelesu, a ne netko drugi, netko vjeran majci Crkvi? I baš je biskup Mate Uzinić unaprijeđen za koadjutora Riječke nadbiskupije. Zar stvarno mislite da je to sve slučajno?!

Ne, nije slučajno. Papa promovira moderniste zato što se slaže s njihovim idejama. Vidjeli smo da je u svojem biografsko dokumentarnom filmu „Francesco“, podržao ideju oca Jamesa Martina o istospolnim zajednicama, svojom pobudnicom Amoris laetitia je potaknuo biskupa Gregorija da nastavi s pričešćivanjem rastavljenih i ponovno vjenčanih, u svom govoru na općoj audijenciji 4. listopada 2017. je izjavio da će na svršetku svijeta doći „Milosrdni Isus… [i] Sve će biti  spašeno. Sve“[35], što je manje-više u skladu s onim što naučava biskup Barron, na svoje konferencije i simpozije poziva, kao i biskup Uzinić, govornike koji su poznati po svojim dženderističkim stavovima.[36]

Osim toga dovoljno je pogledati s kim se Papa okružio u Vatikanu. Ovdje nemamo prostora za detaljniju analizu, ali možemo samo ukratko reći da su pravovjerni kardinali uglavnom maknuti s važnih pozicija. A državni tajnik Svete Stolice, drugi čovjek Crkve, kardinal Pietro Parolin, otvoreni je pobornik globalizma. Nakon druge međunarodne rodoljubno-konzervativne konferencije održane u Rimu (3.02.2020.) pod naslovom: „Bog, čast, domovina: predsjednik Ronald Reagan, papa Ivan Pavao II. i sloboda nacija“, na kojoj su držali govore eminentni akademici, političari i pisci,[37] kardinal Parolin se sprdao rekavši da su domoljubne ideje „fundamentalno infantilne,  naspram velikog globalnog svijeta“.[38] Ne treba se onda čuditi da službeni Vatikan podržava izbor Joe Bidena za predsjednika SAD-a, marionetu u rukama globalista (više o tome ovdje).

Poštovanje prema Svetoj Stolici

Katolici moraju imati poštovanje prema Svetoj Stolici, instituciji koju je ustanovio Isus Krist, ali ne bezuvjetno i prema osobi koja zauzima tu stolicu, naročito ako ta osoba podriva vjeru Crkve. Istina je važnija od bilo koga, pa i od pape (usp. Ef 6,14; Dj 20,30), jer istina je Isus Krist (usp. Iv 14,6), glava Crkve (Kol 1,18). Biskup Athanazije Schneider je pozvao vjernike da se mole za obraćenje pape Franje.[39] Uz dužno poštovanje prema Papi, trebamo se suprotstaviti svakom krivovjerju, dolazilo ono od bilo koga, pa i od pape Franje, ali u isto vrijeme se trebamo moliti da mu Bog podari milost obraćenja.

Držanje glave u pijesku i pretvaranje da se ništa ne događa neće riješiti probleme, već će ih samo još pogoršati. Crkva se nalazi, vjerujem, u jednoj od najvećih duhovnih kriza od svoga postanka. Ali ne trebamo se za nju bojati jer Katolička crkva je Božja, a ne ljudska tvorevina, ona neće nikada propasti (usp. Mt 16,18). Molimo se Majci Božjoj, odvjetnici vjernika, uništavateljici krivovjerja, da nam svojim zagovorom kod svog sina Isusa Krista isprosi snage da uvijek možemo stajati u obrani jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve.

Ivan Poljaković

Slika: Prizor iz vatikanskih jaslica 2020.

[1] https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19791215_christi-ecclesia_en.html (5.12.2020.)

[2] http://www.vatican.va/content/pius-x/en/encyclicals/documents/hf_p-x_enc_19070908_pascendi-dominici-gregis.html (14.01.2021.)

[3]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20190202_maschio-e-femmina_en.pdf (7.12.2020., 34)

[4] https://www.youtube.com/watch?v=dmsa0sg4Od4 (5.12.2020. min 6.48)

[5] https://www.churchmilitant.com/main/generic/fr.-james-martin-sj (5.12.2020.)

[6] https://www.vjeraidjela.com/wp-content/uploads/2014/07/Promi%C5%A1ljanja-o-prijedlozima-za-zakonsko-priznavanje-%C5%BEivotnih-zajednica-me%C4%91u-homoseksualnim-osobama-2003..pdf (12.10.2020.)

[7] https://www.churchmilitant.com/news/article/mccarrick-collaborator-abp.-wilton-gregory-to-get-washington-d.c (15.11.2020.)

[8] http://www.awrsipe.com/click_and_learn/2006-08-01-Sexual_Orientation-4.html (5.12.2020.)

[9] https://www.lifesitenews.com/opinion/us-catholic-priests-conspiring-to-create-priestless-parishes-run-by-deaconn (5.12.2020.)

[10] https://www.churchmilitant.com/news/article/archbishop-promotes-pro-lgbt-retreat (5.12.2020.)

[11] https://www.catholicnewsagency.com/news/analysis-archbishop-gregory-says-he-wont-deny-biden-communion-how-will-catholics-respond-51669 (5.12.2020.)

[12] https://www.lifesitenews.com/news/cdl-mueller-on-mccarricks-legacy-pro-abortion-politicians-are-not-denied-holy-communion?utm_source=featured&utm_campaign=standard (12.12.2020.)

[13] https://narod.hr/kultura/biskup-uzinic-o-istanbulskoj-konvenciji-i-pristupanju-svetoj-pricesti-nisu-sva-moralna-pitanja-iste-tezine (28.11.2020.)

[14] Let us dream. The path to a better future. Pope Francis in conversation with Austen Ivereigh. Simon & Schuster. Str. 69. Papa ovdje koristi nazive „revolucionari“ za moderniste i „restauratori“ za tradicionaliste.

[15] Isto. Str. 88.

[16] https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-schoenborn-outraged-at-bishops-critique-of-blessings-for-homosexua (12.01.2021.)

[17] https://www.lifesitenews.com/news/vienna-cardinal-schoenborn-to-host-blasphemous-pro-lgbt-benefit-concert-in-cathedral-again (12.01.2021.)

[18] https://www.lifesitenews.com/news/card.-sarah-a-decentralized-church-would-face-confusion-then-dispersion-the (25.01.2021.)

[19] https://www.bbc.com/news/world-asia-30890989 (22.01.2020.)

[20] https://www.youtube.com/watch?v=RwxECzuOotQ (6.01.2021.)

[21] http://www.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280106_mortalium-animos.html (6.01.2021.)

https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm (8.01.2021.)

https://www.papalencyclicals.net/Greg16/g16mirar.htm (8.01.2021.)

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html (8.01.2021.)

[22] https://catholicherald.co.uk/why-is-proselytism-a-problem/ (8.01.2021.)

https://www.lifesitenews.com/opinion/pope-to-teen-girl-proselytism-is-the-strongest-poison-against-the-ecumenica (8.01.2021.) Čak je jednom prilikom rekao i da je obraćanje na katoličku vjeru smrtni grijeh: https://www.lifesitenews.com/news/pope-very-grave-sin-for-catholics-to-try-to-convert-orthodox (11.01.2021.)

[23] Ovi stavovi pape Franje su njegovo privatno mišljenje i katolici nemaju obvezu njega slušati, naprotiv mogu i trebaju kritizirati. Nepogrješivost pape je definirana na Prvom vatikanskom saboru: «Kada Rimski pontif govori ex cathedra, to jest, kada, u izvršavanju svoje službe kao pastir i učitelj svih kršćana, na osnovu svojeg vrhovnog apostolskog autoriteta, definira doktrinu, koja se tiče vjere ili morala, koja se mora držati od cijele Crkve, on posjeduje, po Božjoj pomoći obećanoj mu u blaženom Petru, tu nepogrješivost, koju je Božanski Spasitelj želio da njegova Crkva uživa u definiranju doktrine vjere i morala» (Prvi Vatikanski sabor 1870. god., Pastor Aeternus 4). Dakle, papa Franjo nije govorio ex cathedra (više o papinoj nepogrješivosti vidi ovdje).

[24] Modernisti se često kod ovakvih slučajeva pozivaju na razvoj dogme, ali to sasvim krivo tumače jer se dogma, tj. učiteljstvo Crkve, doduše može razvijati u smislu pojašnjavanja istine, ali to bolje shvaćanje istine ne može nikada biti u suprotnosti s učenjem koje je Crkva prvobitno objavila (Prvi vatikanski sabor, Dei Filius, 4).

[25] https://www.pbs.org/wnet/amanpour-and-company/video/priest-reacts-to-pope-francis-stance-on-same-sex-unions/ (25.11.2020.)

[26] http://www.vatican.va/content/pius-ix/en/documents/constitutio-dogmatica-pastor-aeternus-18-iulii-1870.html (6.12.2020.)

[27] https://www.pastoralsocialmadrid.com/manifiesto-de-cvx-e-viviendo-la-unidad-en-la-diversidad/ (8.12.2020.)

[28] http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2005/december/documents/hf_ben_xvi_spe_20051222_roman-curia.html (20.12.2020.)

[29] https://www.crisismagazine.com/2020/aloysius-stepinac-hero-martyr-saint (14.12.2020.)

[30] https://www.lifesitenews.com/news/vatican-to-renew-secret-sell-out-deal-with-chinas-communists (14.12.2020.)

[31] https://nypost.com/2019/12/10/its-looking-like-the-vatican-got-taken-in-its-deal-with-beijing/ (27.12.2020.)

[32] https://eu.usatoday.com/story/opinion/2020/10/10/china-and-christianity-vatican-deal-china-allows-persecution-column/5899207002/ (15.12.2020.)

https://angelusnews.com/news/world/catholic-persecution-worse-after-vatican-china-deal-congress-finds/ (15.12.2020.)

https://bitterwinter.org/catholic-priests-tortured-to-join-the-patriotic-church/  (26.12.2020.)

[33] Papa Franjo je odbio primiti američkog državnog tajnika Mikea Pompea koji je Papu htio informirati o povećanom progonu katolika u posljednje dvije godine: https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-snubs-pompeo-visit-over-criticism-of-vatican-china-deal (30.11.2020.) Kardinal Joseph Zen, kineski Alojzije Stepinac, kojeg Papa također nije htio primiti, isto svjedoči o još svirepijem progonu katolika nakon potpisanog sporazuma: https://www.youtube.com/watch?v=DZUm5n1v1vY (30.11.2020.)

[34] https://www.americamagazine.org/faith/2017/04/12/father-james-martin-appointed-pope-francis-vatican-department-communications (14.12.2020.)

[35] http://www.vatican.va/content/francesco/hr/audiences/2017/documents/papa-francesco_20171011_udienza-generale.html (10.12.2020.) Ovdje predočena slika drugog dolaska milosrdnog Isusa koji će na kraju sve spasiti potpuno je iskrivljena. Sveto pismo nagoviješta potpuno suprotnu stvarnost: „…kad se u plamenom ognju objavi Gospodin Isus u pratnji svoje anđeoske vojske koji će se osvetiti onima koji neće da priznaju Boga i koji se ne pokoravaju Radosnoj vijesti o našem Gospodinu Isusu. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću“ (2Sol 1,7-9; usp. 2Pet 3,10; Mt 13,40-42; Mt 25,41; 30; Otk 20,15; itd.).

[36] https://c-fam.org/friday_fax/vatican-conference-criticized-for-backing-abortion-and-population-control-politics/ (10.12.2020.)

https://www.lifesitenews.com/blogs/vatican-to-host-its-second-population-control-conference-this-year (10.12.2020.)

https://abyssum.org/2017/03/31/inviting-paul-erlich-to-speak-at-the-vatican-is-like-inviting-lucifer/ (10.12.2020.) itd.

[37] https://www.catholicworldreport.com/2020/02/06/in-the-eternal-city-the-second-national-conservatism-conference-concludes/ (9.12.2020.)

[38] https://www.cath.ch/newsf/santegidio-est-synonyme-duniversalite-selon-le-cardinal-parolin/ (9.12.2020.)

[39] https://www.lifesitenews.com/opinion/bishop-schneider-calls-faithful-to-pray-for-pope-francis-to-convert (28.11.2020.)

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Na braniku – Apologetski priručnik br. 1

Na braniku - Apologetski priručnik br. 1 je prvo nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 70 odabranih apologetskih tekstova napisanih od strane 12 autora, članova i suradnika Apologetske udruge bl. Ivan Merz.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Preporučujemo

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.