Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Izjava HKLD-a o konačnom prijedlogu zakona o MPO

Kategorija: Događanja

Upozoravamo na demagoške manipulacije, kojima se u ime znanosti zamagljuje istina i nudi sloboda izbora u primjeni zakona, koji u tom slučaju ne vrijede jednako za sve.

Mi, hrvatski katolički liječnici, potaknuti javnom raspravom o Prijedlogu Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji prihvaćamo svaku osobnu odluku i pluralnost shvaćanja o životu i čovjeku, ali ne prihvaćamo da se u pravnu regulativu unose konfliktne i protuljudske odredbe koje su u suprotnosti s Konvencijom o pravima djeteta, Konvencijom o ljudskim pravima i biomedicini, Obiteljskim zakonom, Kodeksom medicinske etike i deontologije i Hipokratovom zakletvom. Protivimo se donošenju zakona koji umanjuje vjerodostojnost dokazano učinkovitih, prirodnih, etički prihvatljivih i jeftinijih metoda liječenja neplodnosti. Nisu nam prihvatljive niti blage kaznene odredbe koje ne onemogućuju moguće manipulacije i zaustavljanje razvojnog ciklusa ljudskog bića, selekciju embrija, njihovo uništavanje i/ili komercijalizaciju. Smatramo potrebnim upozoriti i na demagoške manipulacije, kojima se u ime znanosti zamagljuje istina i nudi sloboda izbora u primjeni zakona, koji u tom slučaju ne vrijede jednako za sve.

Stoga ističemo:

1. Život čovjeka počinje začećem – časom spajanja muške i ženske spolne stanice nastaje zametak. Zametak je ljudski život – čovjek. Ničiji drugi život!

2. Apsurdno je i nemoralno, pozivajući se na znanost, dovoditi u pitanje činjenicu da ljudski život počinje začećem, a istovremeno rabiti znanost i tehnologiju za stvaranje ljudskog bića sjedinjenjem muške i ženske spolne stanice u postupku umjetne oplodnje.

3. Trenutak u kojem je potpunost ljudske osobe i njezino neotuđivo dostojanstvo jednom zauvijek dano pitanje je na koje čovjek znanstvenim metodama ne može naći odgovora. Znanost nije sposobna niti je ičim pozvana definirati ili mjeriti ljudsku osobu. Pred takvom tajnom nužno smo upućeni, bez obzira na svjetonazorski pristup, na poštivanje svakog ljudskog bića od začeća do prirodne smrti. Pravo na postojanje i dostojanstvo ne može se ni na koji prihvatljiv način uvjetovati znanošću, zakonom, nekom demokratskom odlukom, voljom pojedinca ili skupine ljudi.

4. Osobnost svakog ljudskog bića počiva na jedinstvenosti i njegovoj odijeljenosti od drugih živih bića i okoliša s kojima je, opet, neraskidivo povezan i iz kojeg crpi uvjete opstanka i razvitka. Proklamirati da taj okoliš može biti bilo što drugo: epruveta, hranilište, privremeni boravak u hladnjaku ili maternica druge žene, negacija je majčinstva na njenom biološkom izvoru.

Pozivamo sve predstavnike zakonodavne vlasti odbaciti Prijedlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, donijeti pravedna zakonska rješenja koja će uvažavati granicu znanosti i svjetonazora i koja će onemogućiti nedopustivo višeznačno tumačenje izričaja „Svako ljudsko biće ima pravo na život“ (čl. 21. st.1. Ustava Republike Hrvatske), definirajući kako to pravo imaju sva ljudska bića u Republici Hrvatskoj od začeća do prirodne smrti.

U Zagrebu, 10.07.2012. godine

Franjo Turalija, dr.med.
Predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.