Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 2036 (2015) “Suočavanje s netolerancijom i diskriminacijom u Europi sa specijalnim fokusom na kršćane”

Kategorija: Dokumenti

U nastavku donosimo neslužbeni prijevod rezolucije 2036 (2015) god., koju je Parlamentarna skupština Vijeća Europe izglasala 29. siječnja 2015. god. na prijedlog zastupnika Valerija Ghiletchija, gdje se traži da države članice onemoguće širenje predrasuda i diskriminacije protiv kršćana, na način kako je to predviđeno za bilo koju drugu grupu koja ima pravo na takvu zaštitu.

 

 

 

 

Vijeće Europe

Parlamentarna skupština

 

Rezolucija 2036 (2015)[1] ‘Suočavanje s netolerancijom i diskriminacijom u Europi sa specijalnim fokusom na kršćane[2]

1. Netolerancija i diskriminacija na temelju religije ili uvjerenja pogađa manjinske vjerske skupine u Europi, ali također i osobe koje pripadaju većinskim vjerskim skupinama. Zadnjih godina se bilježe brojni čini neprijateljstva, nasilja i vandalizma protiv kršćana i njihovih bogoštovnih mjesta, ali se takvi čini često zanemaruju od strane državnih vlasti. Izražavanje vjere se ponekad neopravdano ograničava državnim zakonima i politikama koje ne dopuštaju prilagođavanje vjerskim uvjerenjima i postupanjima motiviranih vjerom.

2. Razumno omogućavanje pogodnosti (eng. „reasonable accomodation“) vjerskim uvjerenjima i vjerski motiviranim postupanjima predstavlja pragmatično sredstvo za osiguranje učinkovitog i potpunog uživanja slobode vjeroispovijedi. Kada je primijenjeno u duhu tolerantnosti, razumno omogućavanje pogodnosti omogućuje svim vjerskim skupinama da žive u skladu, uz poštovanje i prihvaćanje njihove raznolikosti.

3. Parlamentarna skupština je u više prigoda ukazala na potrebu da se promovira miroljubiva koegzistencija vjerskih zajednica u državama članicama, osobito u Rezoluciji 1846 (2011) o suzbijanju svih oblika diskriminacije na osnovi vjeroispovijedi, Preporuci 1962 (2011) o vjerskoj dimenziji interkulturalnog dijaloga i Rezoluciji 1928 (2013) o zaštiti ljudskih prava u svezi religije i uvjerenja i zaštiti vjerskih zajednica od nasilja.

4. Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi je zaštićena člankom 9. Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i smatra se jednim od temelja demokratskog i pluralističkog društva. Ograničenja u izvršavanju slobode vjeroispovijedi moraju biti ograničena samo na ona propisana zakonom i neophodna u jednom demokratskom društvu.

5. Skupština je uvjerena da treba poduzeti mjere kako bi se osiguralo stvarno uživanje zaštite slobode vjeroispovijedi zajamčenih svakom pojedincu u Europi.

6. Vijeće stoga poziva članice Vijeća Europe da:

6.1. promoviraju kulturu tolerancije i suživota utemeljenu na prihvaćanju vjerskog pluralizma i doprinosa religija demokratskom i pluralističkom društvu, ali također i prava pojedinaca da ne pristupe niti jednoj religiji;

6.2. promoviraju razumno omogućavanje pogodnosti u okviru načela posredne diskriminacije kako bi se:

6.2.1. osiguralo da se poštuje prava svih pojedinaca na njihovom teritoriju na slobodu vjere i vjeroispovijedi, bez umanjivanja ičijih drugih prava koja su također zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;

6.2.2. zaštitilo slobodu savjesti na radnom mjestu, osiguravajući pritom da bude zaštićen pristup uslugama čije pružanje osigurava zakon i pravo drugih da budu slobodni od diskriminacije;

6.2.3. poštovalo pravo roditelja da osiguraju svojoj djeci obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, uz istodobno jamstvo temeljnog prava djece da budu obrazovana na kritički i pluralistički način, u skladu s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, njegovih protokola i judikature Europskog suda za ljudska prava;

6.2.4. omogućilo kršćanima da u punoj mjeri sudjeluju u javnom životu;

6.3. zaštite miroljubivo izvršavanje slobode okupljanja, osobito putem mjera potrebnih da se osigura da protudemonstracije ne ograniče pravo da se demonstrira, sukladno smjernicama o slobodi okupljanja Europske komisije za demokraciju putem prava (Venecijanska komisija) i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije sa europsku sigurnost i suradnju (eng.: OSCE/ODIHR);

6.4. osiguraju temeljno pravo na slobodu izražavanja tako što će se pobrinuti da nacionalno zakonodavstvo ne ograničava vjerski motivirani govor na neodgovarajući način;

6.5. javno osude korištenje i poticanje na nasilje, kao i sve vrste diskriminacije i nesnošljivosti na osnovu vjere;

6.6. suzbijaju i preveniraju slučajeve nasilja, diskriminacije i netolerancije, osobito tako da se provode efikasne istrage usmjerene na sprečavanje bilo kakvog osjećaja nekažnjivosti među počiniteljima;

6.7. ohrabruju medije da izbjegavaju negativno stereotipiziranje i širenje predrasuda protiv kršćana, na isti način kao za bilo koju drugu skupinu;

6.8. osiguraju zaštitu kršćanskih manjinskih zajednica, te da omoguće takvim zajednicama da budu registrirane kao vjerske zajednice i da uspostave i održavaju mjesta za okupljanje i bogoslužje, neovisno o broju vjernika i bez bilo kakvih neprikladnih administrativnih ograničenja;

6.9. zajamče kršćanskim manjinskim grupama pravo da objavljuju i koriste vjersku literaturu.

 


[1] Rasprava Skupštine od 29. siječnja 2015. god. (8. zasjedanje) (v. dokument 13660, izvješće Povjerenstva za ravnopravnost i nediskriminaciju, izvjestitelj: gosp. Valeriu Ghiletchi). Tekst prihvaćen od Skupštine VE 29. siječnja 2015., uz 65 glasova „za“, 2 glasa „protiv“, te 15 suzdržanih.

[2] Tekst rezolucije "Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians" na engleskom jeziku dostupan na službenim stranicama Vijeća Europe

 

 

 

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.