Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.
Izbornik

Uredništvo

Kategorija: Uredništvo

Uredništvo mrežne stranice Katolik.hr čine članovi Upravnog vijeća Aplogetske udruge bl. Ivan Merz: Ivan Poljaković (predsjednik), Dario Čehić i Andreja Švigir.

Doc. dr. sc. Ivan Poljaković rođen je 1956. godine u Subotici, gdje je pohađao klasičnu vjersku gimnaziju Paulinum. Kasnije studira germanistiku i anglistiku na sveučilištima u Innsbrucku, Cambridgeu, Rostocku i Zagrebu, gdje 1980. i diplomira. Uz rad upisuje poslijediplomski iz njemačke književnosti te 1986. magistrira.

Početkom 90-ih se uključuje u politički život hrvatske zajednice, postaje članom predsjedništva Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, te u mandatu od 1992. do 1996., kao jedini Hrvat, obnaša funkciju zastupnika u Vojvođanskom parlamentu. Kao predstavnik hrvatske manjine u Vojvodini sudjeluje na Međunarodnim mirovnim konferencijama o bivšoj Jugoslaviji u Den Haagu, Londonu, i Rimu. U ožujku 1996. iseljava na Novi Zelanad gdje na Sveučilištu u Aucklandu studira španjolski jezik i književnost, a na Teološkom institutu studij za katehetu. Na University of Technology u Aucklandu završava diplomski studij za profesora njemačkog, engleskog kao stranog, engleskog kao materinjeg i španjolskog jezika. U veljači 1999. postaje šef odjela za engleski jezik na jednom od najuglednijih koledža na Novom Zelandu. Na Sveučilištu u Aucklandu 2004. doktorira iz njemačke književnosti na temi bijega i progona Podunavskih Švaba u poratnoj književnosti.

U novoj sredini dolazi u doticaj s raznim vjerskim sljedbama, obično antikatolički nastrojenima, te se tako uslijed niza prijepornih rasprava počinje zanimati za apologetiku. Krajem 90ih počinje pisati članke iz apologetike, a 2008. u nakladništvu Novuma iz Zagreba izlazi mu knjiga ‘Istina – uvod u apologetiku‘. Drži predavanja iz apologetike diljem Hrvatske i u inozemstvu.  U veljači 2006. godine vraća se u Hrvatsku, a od jeseni 2007. obnaša funkciju voditelja Centra za strane jezike na Sveučilištu u Zadru.

Dr. Poljaković je interdisciplinarni znanstvenik. Najuže stručno područje mu je engleski jezik struke i organizacijski modeli sveučilišnih centara stranih jezika, u čemu prednjači u Hrvatskoj. Druga specijalizacija mu je njemačka prognanička književnost, gdje spada u sam svjetski vrh, pored prof. dr. sc. Lousia Ferdinanda Helbiga s Indiana Univerisity. Treće područje kojim se bavi već gotovo 20 godina je apologetika. Njegova knjiga ‘Istina – uvod u apologetiku’ je za sada jedina knjiga iz apologetike nakon Drugog vatikanskog sabora pisana iz pera jednog Hrvata. Četvrto područje koje proučava također već gotovo 20 godina je pseudoznanstvena rodna teorija, iz čije oblasti je objavio niz članaka kao i dva znanstvena članka s međunarodnom recenzijom koji opovrgavaju rodnu teoriju (više o znanstvenoj aktivnosti vidi ovdje). Predsjednik je Apologetske udruge bl. Ivan Merz.

Dario Čehić je rođen 1968. godine u Puli. 1995. godine je diplomirao pravo na Sveučilištu u Rijeci. Izvan Istre je proveo 10 godina u Zagrebu (1994.-2004.). Prvo ozbiljno iskustvo mu je bilo 1991. godine na Hrvatskom radiju Pazin (danas: Radio Istra), gdje se iskušao kao radijski novinar. U kasnijim godinama dio svojega angažmana će usmjeriti na pisanje članaka u medijima: takvih je do danas  objavljen znatan broj. Odvjetnik, autor tekstova u stručnoj periodici u domeni pravne struke. U radu Apologetske udruge bl. Ivan Merz i pisanju za portal Katolik.hr surađuje sada više od desetljeća. Oženjen, otac četvero djece.

Dr. sc. Andreja Švigir je rođena u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je završila i poslijediplomski znanstveni studij te stekla naslov magistra znanosti. Na istom fakultetu je 2018. godine obranila doktorski rad pod nazivom “Uloga integriranog financijskog i nefinancijskog izvještavanja u donošenju poslovnih odluka” i stekla naslov doktorice znanosti iz područja ekonomije. Dobitnica je godišnje nagrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu “Prof. dr. sc. Ferdo Spajić” za najbolji magistarski znanstveni rad iz područja računovodstva, revizije i financija. U znanstvenom je zvanju znanstvenog suradnika. Završila je edukaciju pri Hrvatskoj udruzi revizora te stekla titulu ovlaštenog revizora. Educirala se na Sveučilištu Oxford iz područja filozofije, političke ekonomije te bihevioralne ekonomije. Završila je  četverogodišnji studij iz područja integrativne psihoterapije pri Hrvatskoj udruzi integrativnih psihoterapeuta. Radila je i stjecala znanja u respektabilnim domaćim i inozemnim poduzećima. Od 2007. godine je suvlasnica poduzeća Altius savjetovanje te ravnateljica Poslovnog učilišta Altius. Primarni poslovni interes vezan joj je uz područje upravljanja, kontrolinga te poslovne analitike. Koautorica je knjige Kontroling – upravljanje iz backstagea, Priručnika za prvu primjenu MSFI i revidiranih MRS-ova te brojnih znanstvenih i stručnih članaka. Bila je jedna od urednica i članica nakladničkog savjeta stručnog časopisa Financije i porezi te urednica TEB-ove Zbirke mišljenja Ministarstva financija. Na radio Mariji uređuje i vodi emisiju Ekonomija spasenja.


 

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena – Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena – Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Preporučujemo

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2020. Sva prava pridržana.