Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Babilonska bludnica

Objavljeno: 14. srpnja 2009.
Kategorija: Antikatolicizam

Prema nekim fundamentalistima Babilonska bludnica iz 17. i 18. poglavlja Otkrivenja nije nitko drugi doli Katolička crkva. Njihovo se tumačenje uglavnom temelji na prvih 10 redaka 17. poglavlja, a koji glase:”Potom jedan od sedam anđela koji su držali sedam čaša dođe k meni i reče mi: ”Dođi da ti pokažem sud nad velikom Bludnicom koja sjedi ‘na mnogim vodama’, s kojom su ‘blud provodili kraljevi zemlje’, i koja je napojila stanovnike zemlje vinom svoga bluda!

I prenese me – u duhu – u pustinju, i tu opazih Ženu koja sjedi na skrletnoj Zvijeri, prekrivenu bogopogrdnim naslovima; imala je sedam glava i “deset rogova”. Žena je bila obučena u grimiz i skrlet i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserima. U ruci je držala “zlatnu čašu” punu odurnosti i nečistoće svoga bluda. Na njezinu je čelu bilo napisano ime – tajna: “‘Veliki Babilon’, majka bludnicâ i odurnosti zemaljskih.”      

Potom vidjeh tu Ženu pijanu od krvi svetih i od krvi Isusovih svjedoka. I začudih se velikim čudom kad je vidjeh. Ali anđeo mi reče: Zašto se čudiš? Ja ću ti objasniti tajnu ove Žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova. Zvijer ‘Bijaše-i-nije’, koju si vidio, ‘izaći’ će ponovno ‘iz Bezdana’ da ode u propast. I čudit će se stanovnici zemlje kojima ime ne ‘stoji upisano’ od postanka svijeta ‘u knjizi života’, kad vide Zvijer da ‘bijaše i nije’ i opet će se pojaviti. Ovdje treba prodornosti, ti koji imaš mudrost! Sedam je glava sedam gorâ na kojima Žena sjedi. To je i sedam kraljeva, od kojih su petorica pala [..]” (Otk 17,1-10).        

Vatikan kao službeno središte Katoličke crkve održava diplomatske odnose s mnogim državama (kraljevstvima), pa bi to bila bludnička alijansa na čijem je čelu Katolička crkva. Najviši su dostojanstvenici Katoličke crkve odjeveni u boje Bludnice: biskupi u grimiz, a kardinali u skrlet. Vatikan raspolaže ogromnim bogatstvom, prepun je zlata i dragulja. Svi katolički svećenici svaki dan piju iz zlatne čaše (kaleža). Ime Babilon je kodno ime za Rim, sjedište Katoličke crkve. Katolička crkva je majka svih bludnica. Njeni svećenici, podvrgnuti nebiblijskoj dogmi celibata, potajno bludniče, a čemu u prilog govore i mnogi skandali koji izbijaju na vidjelo. Katolička crkva je “pijana od krvi svetih” jer je Inkvizicija ubila na milijune svetih ljudi. Dalje, Bludnica sjedi na sedam brežuljaka, a Rim, prijestolnica Katoličke crkve, sagrađen je na sedam brežuljaka. Jedino Katolička crkva potpuno odgovara opisu Babilonske bludnice iz Otkrivenja. Ili bar fundamentalisti tako tvrde.      

No krenimo redom. Istina jest da Vatikan održava diplomatske odnose s mnogim zemljama svijeta. Međutim, tvrdnja da je Vatikan na čelu bludničke alijanse, besmislena je iz dva razloga, jer Vatikan, kao prvo, nije na čelu nikakve “alijanse”, pa nema čak ni stalno mjesto u Savjetu sigurnosti Ujedinjenih naroda; a kao drugo, većina zemalja s kojima Vatikan ima diplomatske odnose ne surađuje (subludniči) s njim, već naprotiv, često provodi politiku koju Vatikan ne odobrava – spomenimo samo rat u Iraku.           

Nadalje, istina jest da se biskupi odijevaju u grimiz (ljubičasto), a kardinali u skrlet (tamno crveno). Grimiz je simbol kraljevske loze, a skrlet prolivene krvi mučenika. Ta simbolika, međutim, potječe još iz Starog zavjeta, jer je Bog naredio da se svećenička odjeća načini u grimiznoj i skrletnoj boji (Izl 28,4-8.15.33; 39,1-8.24.29). Iako je Crkva u jednom dijelu svoje povijesti bila bogata, današnji to Vatikan nije. Fundamentalisti zatim povezuju “zlatnu čašu” s euharistijskim kaležom, no pritom zanemaruju dvije činjenice. Kao prvo, kalež nije isto što i čaša, a kao drugo, Isus je naredio da se pri slavljenju euharistije pije iz kaleža (Lk 22,19-20; 1 Kor 11,24-25). Istina jest da je Babilon bio kodno ime za Rim, ali je zanimljivo da ti isti fundamentalisti, kad je riječ o Petrovu boravku u Rimu, tvrde da se “Babilon” ne odnosi na Rim, već to ime tumače doslovno (vidi poglavlje Je li sveti Petar bio u Rimu?), dakle ne po istini, nego kako im je zgodno.           

Kad je pak riječ o bludu, s kojim se često povezuje celibat, ponovimo još jednom da celibat nije doktrina, nego dio svećeničke stege. Sveti Pavao je živio u celibatu i preporučio ga onima koji žele služiti Kristu, ali ga nije propisivao. Bludnih je svećenika, dakako, bilo i bit će, ali su u neznatnoj manjini. To nitko nije nijekao, pa ni Isus, koji je prorekao da će u njegovu stadu biti i ljudi na sablazan drugima. Crkva je pak inkvizicijom iskorijenila zlo, a ne svetost, makar ne uvijek i na najbolji način, no o tome više na drugome mjestu (vidi poglavlje Inkvizicija).         

Kad je riječ o sedam brežuljaka, koji nas tobože upućuju na Rim, recimo odmah da grčka riječ horos, koju nalazimo u Otkrivenju, označava brdo, planinu, goru, i rijetko se kad prevodi kao brežuljak. No čak i kad bismo prihvatili riječ “brežuljak”, Vatikan nije na sedam brežuljaka, nego na jednom, a i taj ne spada ni u jedan od sedam brežuljaka staroga Rima. Osim toga, sedam glava Zvijeri na kojoj sjedi Bludnica ne simboliziraju samo sedam brežuljaka, već i sedam kraljeva “od kojih su petorica pala, jedan živi, a posljednji još nije došao“, no taj posljednji, “Kada dođe, treba da ostane samo kratko vrijeme(Otk 17,10).       

Ako je pet kraljeva već palo, a jedan još uvijek vlada u doba Ivanova viđenja, onda je Bludnica postojala već tada, pa to nisu mogli biti ni Vatikan ni kršćanski Rim, jer u to vrijeme nisu još ni postojali. Postojao je, međutim, poganski Rim s nizom careva (“kraljeva”), pa je baš on mogao biti ta Zvijer koja se opijala ne samo krvlju svetaca i mučenika, već i krvlju apostola i proroka: “‘Veseli se’ nad njim, nebo i vi sveti, apostoli i proroci, jer je Bog zaštitio vaše pravo osuđujući njega [“Veliki grad”]!” (Otk 18,20). Posljednji je apostol umro oko 100. godine, u prvom su stoljeću izumrli i proroci, što je još jedan dokaz da je Bludnica postojala već u prvom stoljeću, pa to nikako ne može biti ni kršćanski Rim, u kojem je poganstvo zabranjeno tek 353. godine, a još manje Vatikan, nastao tek 1929.      

Babilonska je bludnica vjerojatno izopačeni Jeruzalem (usporedi Iz 1,21), a Zvijer poganski Rim. Mnogi sveci, proroci i apostoli bili su progonjeni u oba grada. Iako su Zvijer i Bludnica surađivali u progonu kršćana, Zvijer se kasnije okrenula protiv Bludnice: “Ali će Zvijer skupa sa deset rogova koje si vidio zamrziti Bludnicu, opustošiti je i svući do gola, meso joj pojesti, a nju spaliti vatrom(Otk 17,16). Ako je Zvijer sa deset rogova (10 vazalnih država) poganski Rim, a Bludnica Jeruzalem, tada ovo proročanstvo dobiva vrlo jasan smisao, jer se savez Rimskog Carstva i Izraela raspao 70., kad su Rimljani osvojili Izrael i opustošili Jeruzalem.         

Tumačenje je, dakle, fundamentalista nategnuto i nedosljedno. To napose vrijedi kad je riječ o bludništvu, kad Bludnicu povezuju s tobožnjom bludnošću svećenika, iako je svakom iole upućenom jasno da je “blud” u Bibliji vrlo česta metafora za idolopoklonstvo (vidi recimo Iz 1,21; Nah 3,4). Fundamentalistima je, međutim, bludništvo čas inkvizicija, čas tobožnja spolna iskvarenost svećenstva, već kako im je u kom času zgodnije. A i kad je riječ o bojama, iako u Crkvi ima i skrleta i grimiza, njezina je “najsvetija” boja ipak bijela, jer se u bijelom obavlja najsvetiji čin, sveta misa, a u bijelom je uvijek i najviši crkveni poglavar, Sveti otac papa, pa i sama Kristova zaručnica, Crkva (Otk 19,7; 21,2.9; 2 Kor 11,2; Ef 5,25-27)

Ivan Poljaković

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.