Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Najteži katolički kviz na svijetu

Objavljeno: 11. listopada 2009.
Kategorija: Kateheza

Uskoro ćete saznati da li znate o svojoj vjeri onoliko koliko mislite. Vjerujte mi vaš će ego trpjeti. Nemojte očajavati. Većina katolika (uključujući čak i neke svećenike) na većinu će pitanja netočno odgovoriti.

Kad sam ovaj kviz dao grupi dobro informiranih katoličkih poslovnih voditelja i njihovim suprugama svega nekolicina je imala više od pola točnih odgovora. Najbolji rezultat je bio 17 od mogućih 20 točnih odgovora, a to je uistinu vrlo dobar rezultat. Neki ljudi su imali samo trećinu točnih odgovora.

Da vas sačuva od privremene neugode ne morate predati ovaj kviz. To je za vaše prosvijetljenje (i zabavu). Zapravo predlažem da ovaj kviz ispunite nasamo tako da nitko ne zna istinu o stanju vašeg katoličkog znanja. (Ako slučajno dobro riješite poslije se možete hvaliti.)

Za svako pitanje zaokružite odgovor za koji mislite da je najpotpunije točan. Nema trik pitanja, ali ih morate pročitati vrlo pažljivo. Pojmovi su korišteni u njihovom preciznom značenju; nemojte se zavarati da odaberete pogrešan odgovor misleći na uobičajen ili neodređen pojam. Svako pitanje ima samo jedan točan odgovor, ali to može biti i «ništa od navedenog».

Na kraju ovog članka je objašnjenje zašto je svaki mogući odgovor točan ili pogrešan. Bodujte se i vidite kakav ste apologet. (Pardon, neće biti nikakvih nagrada nikome za ništa)

Spremni? Krenimo:

PITANJA

1.    Na Misi
a)    Isusa simbolizira kruh i vino od trenutka posvećenja nadalje
b)    Isus je duhovno prisutan kad se zajednica okupi na molitvi pod vodstvom svećenika i prestaje biti duhovno prisutan kada svećenik napusti svetište
c)    Isus je fizički prisutan zajedno sa kruhom i vinom nakon što je bilo posvećenje
d)    Isus je prisutan, a kruh i vino nisu prisutni nakon posvećenja
e)    Ništa od navedenog

2.    Nakon posvećenja
a)    Hostija na plitici je Isusovo tijelo, a sadržaj kaleža je Isusova krv
b)    Hostija simbolizira Isusovo tijelo, a vino simbolizira Isusovu krv
c)    Hostija je i Isusovo tijelo i krv, a vino i Isusovo tijelo i krv
d)    Isusovo tijelo i krv su stvarno prisutni sa kruhom i vinom, a to se naziva Stvarna prisutnost
e)    Ništa od navedenog

3.    Posvećenje na Euharistiji
a)    Može biti izvršeno od katoličkog svećenika ili od svećenika istočne Pravoslavne Crkve
b)    Može biti izvršeno od svećenika samo ako slavi Misu sa najmanje dva svjedoka
c)    Može biti izvršeno od katoličkog svećenika i anglikanskog svećenika dok god imaju pravu namjeru i izgovaraju propisane riječi posvećenja
d)    Može biti izvršeno od đakona i laika sa posebnim odobrenjem u hitnim slučajevima
e)    Ništa od navedenog

4.    Misa je nevaljana
a)    Ako se više od pola prisutnih ljudi drži za ruke za vrijeme Očenaša
b)    Ako svećenik izostavi uvodni znak križa i Nicejsko Vjerovanje
c)    Ako svećenik slavi Misu u stanju smrtnog grijeha
d)    Ako svećenik samostalno doda neke dijelove kanona
e)    Ništa od navedenog

5.    Svetu Pričest može primiti
a)    Bilo tko dok god mu njegova savijest govori da je to ispravno
b)    Bilo koji kršćanin koji želi pokazati zajedništvo koje je Krist želio za svoju Crkvu
c)    Katolici u stanju milosti, ali ne i protestanti čak i ako su u stanju milosti
d)    Katolici koji su počinili smrtni grijeh ali im je žao čak iako ga još nisu ispovijedili u ispovijedi
e)    Ništa od navedenog

6.    Nauk o Trojstvu znači
a)    Jedan je Bog koji se manifestira u tri različite uloge Oca, Sina i Duha Svetoga
b)    Nakon uskrsnuća četiri su osobe u Trojstvu, Otac, Sin, Duh Sveti i Isus Krist Bogočovjek
c)    U Božjoj naravi je samo jedna božanska osoba i On uzima različite aspekte u skladu sa Njegovim djelovanjem kao Stvoritelj, Otkupitelj i Posvetitelj
d)    Postoje trojica Bogova koji tako usko surađuju da je ispravno zvati ih jedan Bog
e)    Ništa od navedenog

7.    Đakon je
a)    Svećenik koji nema dozvolu da slavi Misu dok mu žena ne umre
b)    Laik koji može dijeliti Pričest, vjenčavati, krstiti djecu, i nosi svećeničko ruho
c)    Čovjek koji je primio prvi stupanj svetog reda i nije niti svećenik niti laik
d)    Osoba kojoj je zabranjeno ispovijedati i davati odriješenja osim u hitnim slučajevima i odsustvu svećenika
e)    Ništa od navedenog

8.    Časna sestra je
a)    Niti laik, niti klerik
b)    Klerik i ne više laik
c)    Može biti postavljena za kapelana u bolnici
d)    Ženski ekvivalent đakonu
e)    Ništa od navedenog

9.    Nadbiskup
a)    Je uvijek stariji biskup i prema Zakoniku kanonskog prava mora imati najmanje 55 godina
b)    Ima nadležnost nad svim biskupima u njegovoj nadbiskupiji i može odbiti njihove odluke
c)    Pomaže papi glasajući za moguće kardinale
d)    Je običan biskup kome je dana počasna titula nadbiskupa da vodi biskupe u njegovoj nacionalnoj biskupskoj konferenciji
e)    Ništa od navedenog

10.  Koje od navedenog je definirana katolička dogma?
a)    Limb
b)    Čistilište
c)    I limb i čistilište
d)    Svećenički celibat
e)    Ništa od navedenog

11.  Nauk o Bezgriješnom začeću znači
a)    Marija je bezgriješno začela Isusa u svojoj utrobi, bez sudjelovanja ljudskog oca
b)    Marija je bezgriješno začela Isusa u svojoj utrobi i on je ostao bez grijeha
c)    Marija je bila bezgriješno začeta u utrobi svoje majke, bez sudjelovanja ljudskog oca
d)    Marija je bila bezgriješno začeta u utrobi svoje majke i očuvana je od grijeha
e)    Ništa od navedenog

12.  Papinska nezabludivost znači
a)    Papa je očuvan djelovanjem Duha Svetoga od počinjenja smrtnog grijeha
b)    Sve što papa naučava je zajamčeno Duhom Svetim kao istinito
c)    Papinom naučavanju mora se biti poslušan jer je on pod vodstvom Duha Svetoga i tako govori za Duha Svetoga koji ne može pogriješiti
d)    Papa ne može pogrešno naučavati u stvarima vjere i morala kada naučava javno i službeno nauk koji trebaju držati svi kršćani, ne samo katolici
e)    Ništa od navedenog

13.  Kontracepcija je
a)    Dopustiva samo bračnim parovima sa dozvolom njihovog župnika i pod olakotnim okolnostima
b)    Nikad dopustiva, bez obzira na okolnosti
c)    Dopustiva ako i muž i žena, nakon iskrene molitve, zaključe da je to za njih dobro i ne koriste ju sebično
d)    Dopustiva samo ako bi ženino zdravlje bilo ugroženo ili muž nije u stanju uzdržavati veću obitelj
e)    Ništa od navedenog

14.  Sakrament pomirenja
a)    Moraju primiti prije Pričesti svi koji su krivi za smrtni grijeh od posljednje ispovijedi
b)    Je potpuno suvišan ako osobno iskreno ispovijedate svoje grijehe Bogu
c)    Moraju primiti svi odrasli katolici barem jednom godišnje (ovo je jedno od 6 crkvenih propisa)
d)    Je ukinut na II. Vatikanskom saboru, osim u slučajevima tri grijeha koji «vape Bogu za osvetom»: ubojstvo, preljub i seksizam
e)    Ništa od navedenog

15.  Pri raspeću
a)    Isusova je ljudska narav umrla na križu
b)    Samo je ljudska osoba Isusa, ne božanska osoba Isusa, umrla na križu
c)    Bog je umro na križu
d)    Isusova ljudska i božanska narav su obje umrle na križu, ali je svemir nastavio funkcionirati po Ocu i Duhu Svetom do Isusovog uskrsnuća
e)    Ništa od navedenog

16.  Čistilište je
a)    Stanje prirodne sreće gdje duše nekrštenih beba i moralno dobrih nekršćana čekaju do suda na posljednji dan
b)    Stanje blage kazne za ljude koji nisu bili dovoljni zli da idu u pakao niti dovoljno dobri da idu u raj
c)    Stanje pročišćenja za ljude koji umiru u stanju milosti ali koji nemaju potpunu ljubav za Boga
d)    Privremeno stanje gdje iskreni ljudi koji ne umru u stanju milosti dobivaju drugu šansu da čine dobro i tako izbjegavaju odlazak u pakao
e)    Ništa od navedenog

17.  Poništenje je
a)    Ekvivalent u kanonskom zakoniku za razvod u civilnom zakonu
b)    Razriješenje braka odobreno od Crkve kada brak ne uspijeva zbog nevjere jednog od supružnika
c)    Deklaracija da valjani brak nije niti postojao, čak i ako su djeca rođena za trajanja veze
d)    Deklaracija da djeca rođena u neuspjelom braku nisu nezakonita
e)    Ništa od navedenog

18.  Župsko vijeće
a)    Je postavljeno na II. Vatikanskom saboru da nadgleda posao župnika
b)    Nadglasava župnika ako se barem 2/3 vijeća slaže
c)    Savjetuje župnika i oslabađa ga administrativnih dužnosti, ali nema autoritet nad njim
d)    Ustanovljeno je na II. Vatikanskom saboru jer je Crkva od tada demokracija, a ne monarhija
e)    Ništa od navedenog

19.  Smrtni grijeh
a)    Nije nigdje naveden u Pismu
b)    Je teološka konstrukcija Crkve u srednjem vijeku a nakon II. Vatikanskog sabora raspoznajemo samo dvije vrste grijeha, laki i teški
c)    Je isto što i teški grijeh; samo je drugi naziv
d)    Čini nemogućim ulazak u Raj, bez obzira što učinio
e)    Ništa od navedenog

20.  Apologetika znači
a)    Da nikad ne moraš reći da ti je žao
b)    Umjetnost ispričavanja što si katolik
c)    Predmet koji su prije bogoslovi morali polagati ali su sada oslobođeni prema kanonskom zakoniku
d)    Davanje razumnih objašnjenja i obrana vjere
e)    Ništa od navedenog

 


 

ODGOVORI

1.    pitanje
a)    Pogrešno, Isusa ne simbolizira kruh i vino – oni postaju on.
b)    Pogrešno, Isus nije samo duhovno prisutan za vrijeme Mise nego ostaje prisutan u posvećenim elementima dok god oni ne prestanu izgledati kao kruh i vino. Svećenikova prisutnost u svetištu nije nužna.
c)    Pogrešno, iako je fizički prisutan, Isus nije prisutan sa kruhom i vinom. Oni prestaju postojati nakon posvećenja. To je hereza konsubstancijacije.
d)    Točno, jer kruh i vino prestaju biti prisutni u svojoj biti ili substanci nakon posvećenja. Samo je Isus prisutan, iako sam privid kruha i vina ostaje.
e)    Pogrešno, jer je 1d točno.

2.    pitanje
a)    Pogrešno, jer jer su i hostija i sadržaj kaleža i tijelo i krv Isusova, iako, zbog njihovog izgleda, obično zovemo jedno tijelo, a drugo krv.
b)    Pogrešno, jer hostija i vino ne simboliziraju Isusa već postaju on.
c)    Točno, jer i hostija i vino postaju uistinu i tijelo i krv Isusa.
d)    Pogrešno, jer nakon posvećenja kruh i vino prestaju biti prisutni, tako da Isusovo tijelo i krv ne mogu biti prisutni s njima.
e)    Pogrešno, jer je 2c točno.

3.    pitanje
a)    Točno, jer Istočna pravoslavna crkva ima sedam sakramenata i stoga pravo svećeništvo. Potrebno je pravo svećeništvo da bi bila stvarna prisutnost.
b)    Pogrešno, jer svećenik može i sam slaviti Misu. Valjanost Mise ne ovisi o prisutnosti svjedoka. Možda ste to zamjenili sa valjanošću braka, koji zahtijeva dva svjedoka.
c)    Pogrešno, jer anglikanski red nije valjan. Iz pristojnosti zovemo anglikanske službenike «Oče», ali je papa Lav XIII. definitivno odredio 1896. da je anglikanski red odavno postao nevaljanim. To tehnički znači da su anglikanski svećenici zapravo laici. Budući da nisu svećenici njihova prava namjera i izgovaranje točnih riječi posvećenja su nevažni.
d)    Pogrešno, jer đakoni imaju samo dijelomični svećenički red a laici ga nemaju, dok je potreban puni svećenički red za posvećenje Euharistije.
e)    Pogrešno, jer je 3a točno.

4.    pitanje
a)    Pogrešno. Ako si odabrao ovaj odgovor trebao bi ozbiljno razmisliti o upisivanju u prvi razred vjeronauka. Sedmogodišnjaci će te vjerojatno moći nešto naučiti.
b)    Pogrešno, iako nije dopušteno da svećenik izostavi uvodni znak križa ili, kad je određeno liturgijskim uputama, Vjerovanje, ovakvo izostavljanje ne čini Misu nevaljanom.
c)    Pogrešno, jer učinkovitost nijednog sakramenta ne ovisi o svetosti službenika. Da je tako nikad ne bismo mogli znati da li smo primili odriješenje u ispovijedaonici ili je li Misa valjana budući da ne možemo vidjeti svećenikovu dušu. Sakramenti djeluju po vlastitoj snazi danoj od Krista, a ne kroz svećenikovu pravednost.
d)    Pogrešno, ali blizu. Ako svećenik slobodno dodaje riječi posvećenja vjerojatno će imati nevaljanu Misu. Ako slobodno dodaje druge dijelove kanona dijeluje nedopušteno i možda čini grijeh, ali Misa ne postaje nevaljana.
e)    Točno, jer su svi navedeni odgovori pogrešni.

5.    pitanje
a)    Pogrešno, jer kao što je očigledno nekršćani ne smiju primati Pričest, niti smije netko tko je u stanju smrtnog grijeha.
b)    Pogrešno, jer Zakonik kanonskoga prava predviđa da samo oni kršćani (kao što su Istočni pravoslavni) koji vjeruju u Stvarnu prisutnost kao katolici smiju primiti Pričest kod nas (kanon 844). Samo trebaju zatražiti.
c)    Točno. Budući da protestanti ne vjeruju u stvarnu prisutnost kao katolici ne smiju primati Pričest, čak i ako su u stanju milosti. Sam čin primanja Pričesti je vidljivi znak da vjeruješ upravo kako Katolička Crkva naučava o Stvarnoj prisutnosti, a protestanti u nj ne vjeruju.
d)    Pogrešno, jer, osim u situaciji života ili smrti, moraš ići na ispovijed prije primanja Pričesti, čak i ako si se pokajao za svoj smrtni grijeh.
e)    Pogrešno, jer je 5c točno

6.    pitanje
a)    Pogrešno, jer je ovo hereza modalizma, koja kaže je jedna osoba u Božjoj naravi i da ta osoba, da tako kažemo, nosi različite `maske´ u skladu sa njenim različitim aktivnostima.
b)    Pogrešno. To je još jedan besmisleni odgovor. Sama riječ Trojstvo ima prefiks tro, tako da se odmah može vidjeti da se Trojstvo ne može sastojati od četiri Osobe.
c)    Pogrešno, jer je to samo drugačije rečeno, u običnom jeziku, 6a.
d)    Pogrešno, jer kršćani su monoteisti i vjeruju u jednog Boga, a ne tri. Bez obzira koliko usko ta tri boga surađivala oni ostaju tri boga,  a ne jedan.
e)    Točno, jer su svi navedeni odgovori pogrešni.

7.    pitanje
a)    Pogrešno, jer đakon nije oženjeni svećenik. Oženjeni svećeni se nazivaju, pa, oženjeni svećenici, i vlastiti su u nekim Istočnim konfesijama. Premda su đakoni zaređeni, oni primaju samo prvi stupanj svetog reda.
b)    Pogrešno, jer iako đakoni mogu činiti sve te stvari, oni nisu laici. Oni su klerici, iako se obično ne odijevaju poput svećenika.
c)    Točno, jer đakon, kao klerik nije više laik ali nije još ni svećenik.
d)    Pogrešno, zato jer đakon nikada ne može podijeliti svećeničko odriješenje, iz jednostavnog razloga jer nije svećenik
e)    Pogrešno, jer je 7c točno.

8.    pitanje
a)    Pogrešno, jer časne sestre (redovnice), poput braće (redovnika), su laici. Nisu zaređeni, već zavjetovani, što je različito.
b)    Pogrešno, jer časne sestre nisu zaređene, samo su zaređeni klerici. Postoje tri stupnja kod klerika: đakoni, svećenici, biskupi.
c)    Pogrešno, premda na nekim mjestima ima časnih sestara u poziciji kao što ih inače imaju kapelani. Prema Zakoniku kanonskoga prava (kanon 564) kapelani, pravo govoreći, jesu svećenici. Nije ispravno zvati nekog kapelanom samo zato jer on (ili ona) daju neku vrstu duhovnog savjetovanja.
d)    Pogrešno, jer nema ženskih đakona, jer žena ne može biti zaređena za đakona, svećenika ili biskupa.
e)    Točno, jer su svi navedeni odgovori pogrešni.

9.    pitanje
a)    Pogrešno, jer kanon ne predviđa dobne propozicije za službu nadbiskupa.
b)    Pogrešno, jer dijacezanski biskupi (ordinariji), za razliku od pomoćnih biskupa, imaju samo papu za šefa, iako, za ceremonijske svrhe, nadbiskupi uzimaju vodstvo nad biskupima u području njihovih nadbiskupija.
c)    Pogrešno, jer kardinali se ne biraju glasanjem. Papa ih direktno odabire.
d)    Pogrešno, jer čovjek postaje nadbiskup imenovanjem od pape za nadbiskupsku stolicu. Takva stolica  je obično u većem gradu i ima neku povijesnu važnost.
e)    Točno, jer su svi navedeni odgovori pogrešni.

10.   pitanje
a)    Pogrešno, jer limb nije definiran kao dogma. To je teološka spekulacija, a dobri katolici mogu i ne moraju vjerovati u nj, kako ih već navedu argumenti. Ako bi Crkva formalno definirala postojanje odnosno nepostojanje limba, svi bi bili dužni po savijesti složiti se s time.
b)    Točno, jer čistilište je službena dogma Crkve. Iako se o njemu danas mnogo ne govori, katolici svejedno moraju vjerovati u nj. Nemaju mogućnost izbora.
c)    Pogrešno, jer je samo čistilište definirano kao dogma.
d)    Pogrešno, jer je svećenički celibat običajno pravilo, a ne dogma.
e)    Pogrešno, jer je 10b točno.

11.  pitanje
a)    Pogrešno, jer ovo ne definira Bezgriješno začeće, već djevičansko rođenje Isusa (tj. Isusovo rođenje od Djevice).
b)    Pogrešno, iako je istina da je Isus ostao bez grijeha i bezgriješno začet. Nauk o Bezgriješnom začeću tiče se začeća Marije a ne Isusa.
c)    Pogrešno, jer je Marija imala ljudskog oca. Vjeruje se da je ime njezine majke bilo Ana, a oca Joakim.
d)    Točno, jer je glavna posljedica Bezgriješnog začeća da je Marija mogla živjeti bez grijeha. (Ona je mogla sagriješiti da je tako odabrala, ali je ona odabrala ne sagriješiti; Adam i Eva su mogli odabrati da ne sagriješe, ali su odabrali grijeh.)
e)    Pogrešno, jer je 11d točno.

12.  pitanje
a)    Pogrešno. Ovo označava bezgriješnost – nemogućnost da se učini grijeh. Samo je Isus bio bezgriješan. Ovo nema ništa ni sa nezabludivosti, što znači nemogućnost da se učini pogreška.
b)    Pogrešno, jer papina nezabludivost je zajamčena samo kad govori službeno o stvarima vjere i morala. Ako ti kaže tko će pobijediti na svijetskom prvenstvu, nemoj se kladiti na tu ekipu.
c)    Pogrešno, iako je istina da se papino naučavanje (čak i ono koje nije nezabludivo) mora držati. To jednostavno nije ono što nauk o nezabludivosti znači.
d)    Točno, kao što je službeno definirano na I. Vatikanskom saboru (1870.).
e)    Pogrešno, jer je 12d točno.

13.  pitanje
a)    Pogrešno, jer svećenik ne može dati dozvolu nikome da sudjeluje u bilo kakvom grešnom djelu.
b)    Točno, kao što je objasnio papa Pavao VI. 1968. u enciklici Humanae Vitae. Za ovo  je nebitno što većina katolika ne prakticira ono što je Crkva oduvijek propovijedala. Istina se ne određuje većinom glasova.
c)    Pogrešno, jer je ovo samo bijeg od istine. Kontracepcija je uvijek nemoralna i ne postaje moralna samo zato što se neki parovi slože da je ne koriste `sebično´. Da li pljačka banke postaje moralna ako se lopovi slože da će ukradeno razdijeliti siromasima?
d)    Pogrešno, jer dobar motiv ne može učiniti zlo djelo dobrim. Ako postoji problem sa ženinim zdravljem ili sa obiteljskim budžetom, par bi trebao uzeti u obzir prirodno planiranje obitelji; ono može biti korišteno moralno jer ne poništava traženu otvorenost prema životu.
e)    Pogrešno, jer je 13b točno.

14.  pitanje
a)    Točno. Usporedi odgovor sa 5d.
b)    Pogrešno, jer ovo bi impliciralo da je Isus uspostavio suvišni sakrament, ispovijed, a On nikad nije učinio ništa suvišno. Vidi Iv 20,22-23
c)    Pogrešno, jer to nije jedan od 6 crkvenih propisa, iz jednostavnog razloga što se na ispovijed mora ići ako se počini smrtni grijeh, iako je dobro često ići čak iako se počine samo laki grijesi.
d)    Pogrešno, jer je ovo besmisleni odgovor. Riječ `seksizam´nije niti postojala u vrijeme II. Vatikanskog sabora.
e)    Pogrešno, jer je 14a točno.

15.  pitanje
a)    Pogrešno, jer se naravi ne usmrćuju nego osobe. Kada umreš, nije tvoja ljudska narav ta koja umire, već ti kao određena osoba.
b)    Pogrešno, jer nema ljudske osobe u Isusu. Postoji samo jedna Osoba, božanska, koja je već (prema definiciji) imala božansku narav, a koja je uzela i ljudsku narav.
c)    Točno, jer je Osoba koja je umrla na križu bila Božanska osoba, uobičajeno nazvana Sin Božji. Budući da je osoba Bog, ispravno je reći da je Bog umro na križu, iako to zvuči čudno i može neke ljude koji ne razmišljaju dovesti do zaključka da to znači da je Bog prestao postojati, što naravno nije slučaj. (Ako ste bili sigurni da ovaj odgovor nije mogao biti točan, ne bojte se – u dobrom ste društvu. Većina ljudi fula ovo pitanje jer točan odgovor jednostavno «ne zvuči» ispravno.)
d)    Pogrešno, prvo zato što naravi ne umiru, osobe umiru, a drugo jer odgovor znači da svemir nije mogao funkcionirati po Isusu, kao da je on prestao biti Bog u razdoblju od svoje smrti do uskrsnuća.
e)    Pogrešno, jer je 15c točno.

16.  pitanje
a)    Pogrešno, jer ono što je opisano je gotovo (ali ne sasvim) definicija limba – ne sasvim zato što je limb ovdje naveden kao trajno stanje prirodne sreće, a ne kao ono koje će završiti na posljednji dan.
b)    Pogrešno, prvo zato što odgovor navodi da je čistilište trajno (zapravo, prestat će postojati na kraju svijeta kada i posljednja osoba napusti i ode u Nebo), drugo zato što odgovor navodi da je čistilište za ljude koji nisu dovoljno dobri da idu u Nebo (zapravo, ono upravo je za ljude koji su dovoljno dobri da idu u Nebo – ali ne još potpuno; svatko tko ide u čistilište će ići u Nebo).
c)    Točno, jer čistilište je stanje u kojem će biti uklonjen i posljednji trag sebičnosti, tako da možemo ući u Nebo u skladu sa Otk 21,27, koje kaže «u nj ništa nečisto neće ući.»
d)    Pogrešno, jer si na zemlji samo jednom («ljudima je jednom umrijeti, a potom dolazi sud» Heb 9,27). Duši se odmah sudi nakon smrti, a njezina je sudbina tad zapečaćena.
e)    Pogrešno, jer je 16c točno.

17.  pitanje
a)    Pogrešno, jer ne postoji ekvivalent u Zakoniku kanonskoga prava za civilni razvod s obzirom da sakramentalni brak se ne prekida razvodom.
b)    Pogrešno, jer sakramentalni brak, jednom sklopljen, ne može se razvrgnuti čak i ako jedan od supružnika postane nevjeran. Samo smrt prekida valjani, sakramentalni brak.
c)    Točno, jer postojanje djece u vezi nije prepreka za dobivanje potvrde o nevaljanosti braka.
d)    Pogrešno, jer poništenje je odluka da valjani, sakramentalni brak nije niti postojao. To nije odluka o zakonitosti ili nezakonitosti djece. (crkveni zakon drži da djecu koja su rođena u nevaljanom braku koji je kasnije poništen treba smatrati nezakonitima).
e)    Pogrešno, jer je 17c točno.

18.  pitanje
a)    Pogrešno, jer II. Vatikanski sabor nije postavio župska vijeća i jer takva vijeća nisu iznad župnika.
b)    Pogrešno, jer je ovo samo «većinska varijanta» odgovora 18a.
c)    Točno, jer župska vijeća su pod župnikom, koji, po kanonskom zakonu, podložan je u svom upravljanju župom samo svom biskupu i Vatikanu.
d)    Pogrešno, jer II. Vatikanski sabor ih nije ustanovio (župska vijeća su od prije II. Vatikanskog sabora) i jer Crkva ostaje monarhija, a ne demokracija, jer je ona odraz nebeske organizacije, koja je monarhija.
e)    Pogrešno, jer je 18c točno.

19.  pitanje
a)    Pogrešno, jer je smrtni grijeh spomenut u 1 Iv 5,16: «ima grijeh što je na smrt».
b)    Pogrešno, jer je teški grijeh isto što i smrtni grijeh. Samo se riječi razlikuju.
c)    Točno; vidi 19b
d)    Pogrešno, jer možeš ići u Nebo ako se pokaješ za smrtni grijeh.
e)    Pogrešno, jer je 19c točno

20.  pitanje
a)    Pogrešno, osim ako ste gledali film Ljubavna priča previše puta.
b)    Pogrešno. Ovo je iznimka pravilu da se odabere uobičajeno značenje riječi kada se pokuša odabrati točna definicija značenja riječi.
c)    Pogrešno, iako je istina da ni jedna bogoslovija koju znamo nema predavanja iz apologetike.
d)    Točno. Trebamo li još nešto dodati?
e)    Pogrešno. Pogledaj odgovor iznad.

BODOVANJE

To su odgovori. Zbrojite koliko imate točnih. Ne grizite se ako vam je prosjek manji od očekivanoga.

Kao što vidite katolička vjera je vrlo egzaktna stvar. Da, možete biti spašeni i sa nesavršenim znanjem o njoj, ali vaša vrijednost kao apologeta će rasti kada shvatite koliko još trebate učiti.

Evo službene rang liste:

Manje od četiri točna odgovora: Vrlo neugodno. Čak bi i slučajno pogađanje trebalo nositi od 4 do 20 točnih odgovora. Zgužvajte listu s pitanjima i pokušajte ponovno.

Četiri do sedam točnih odgovora: Iskreno, dosta slabo. Predstoji vam dugačak put prije nego ćete moći izlagati svoju vjeru u javnosti.

Osam do deset točnih odgovora: Slabašno, ali izbjeći ćete javni linč.

Jedanaest do trinaest točnih odgovora: Prosječno ili malo bolje – ništa za sramiti se, ali i ništa za hvaliti se.

Četrnaest do šesnaest točnih odgovora: Blizu ste da preuzmete poduku odraslih u vlastitoj župi – trebate odraditi još malo domaće zadaće.

Sedamnaest do devetnaest točnih odgovora: Izvrsno! Imate sve razloge da budete zadovoljni sa sobom.

Dvadeset točnih odgovora: Auu! Kontaktirajte me za posao apologeta.

Karl Keating / www.catholic.com

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.