Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Osnovni katolički kviz

Objavljeno: 24. listopada 2009.
Kategorija: Kateheza

1. Katoličku Crkvu je osnovao:

a. Petar
b. Isus Krist
c. Duh Sveti
d. apostoli

2. Naša Blažena Majka Marija je:

a. majka Isusa Krista
b. majka Božja
c. Petrova supruga
d. oboje i a. i b.

3. Tijekom Mise kruh i vino:

a.  postaju stvarno Isusovo tijelo i krv
b.  predstavljaju misterij Trojstva
c.  simboliziraju Isusovo tijelo i krv
d.  oboje i b. i c.

4. Postoje dvije vrste grijeha:

a. oprostivi i neoprostivi grijeh
b. namjerni i nenamjerni grijeh
c. smrtni i laki grijeh
d. postoji samo jedna vrsta grijeha jer svaki grijeh vrijeđa Boga jednako

5. Postoje dvije vrste milosti:

a. spasonosna i djelatna milost
b. prava i posvećujuća milost
c. otkupljujuća i spasonosna milost
d. djelatna i posvetna milost

6. Čistilište je:

a. naša druga šansa da živimo kako bi trebali za postizanje vječnog spasenja
b. nedefinirano, prihvaćeno učenje Katoličke Crkve
c. privremeno stanje kazne i čišćenja za grijehe našeg života
d. konačno stanje za one koji umru u stanju grijeha ali koji ne zaslužuju pakao

7. Grijeh koji lišava dušu života  i odjeljuje nas od ljubavi Božje zove se:

a. namjerni grijeh
b. smrtni grijeh
c. neoprostivi grijeh
d. laki grijeh

8. Sakramentalno krštenje:

a. nije nužno da osoba uđe u Nebo
b. je nužno da osoba uđe u Nebo
c. može podijeliti samo svećenik
d. ne oprašta grijehe

9. Istočni grijeh:

a. je prvi grijeh koji počinimo u našim osobnim životima
b. prvi grijeh koji su počinili Adam i Eva u Edenskom vrtu
c. je bila pobuna Lucifera (Đavla) i njegovih anđela koja ih je poslala u pakao
d. je kad su Isusa predali da se raspne

10. «Općinstvo svetih» odnosi se na:

a. svece u Nebu
b. svece u Nebu i duše u čistilištu
c. one na zemlji koji su ujedinjeni istim vjerovanjima
d. svece u Nebu, duše u čistilištu, i vjernike na zemlji

11. Nauk o Bezgrešnom začeću uči nas da je:

a. Marija začeta bez ljage Istočnoga grijeha
b. Marija ostala djevica čitavog života
c. Isus začet po Duhu Svetom
d. Isusovo rođenje bilo čudo Duha Svetoga

12. Papa je nezabludiv (nepogrešiv) kad:

a. se susreće u privatnoj audijenciji sa članovima Crkve
b. naučava ex cathedra o stvarima vjere i morala
c. se susreće s kardinalima Crkve
d. bira i postavlja biskupe i kardinale

13. Pakao je:

a. mjesto gdje je završio Juda i samo oni koji su izvršili genocid
b. mjesto u kojem nitko neće završiti jer je Božje milosrđe veće od svega
c. stanje konačnog samoisključenja iz zajedništva s Bogom i blaženicima
d. samo slika koju je koristio Isus u prispodobama, a ne stvarno mjesto

14. Da je Isus «sašao nad pakao» znači:

a. da je sišao u pakao da oslobodi proklete
b. da je Isus uništio pakao za sva vremena
c. da je odvojio jedan dio pakla da stvori čistilište
d. sišao u boravište mrtvih i otvorio pravednicima vrata nebeska

15. Duh Sveti:

a. izlazi iz Isusovog probodenog boka
b. je jednak Ocu i Sinu
c. je energija po kojoj je Marija začela Isusa
d. je sila koju je Isus dao za činiti čudesa

 

16. Valjano krštenje je

a. krštenje vatrom
b. vodeno krštenje
c. željom i krvlju
d. i b. i c.

17. Ekumenizam je

a. nastojanje prema ujedinjenju svih kršćana
b. nastojanje prema ujedinjenju svih vjera
c. i a. i b.
d. nastojanje prema ujedinjenju vjernika i ateista

18. “Zlatno pravilo” kršćanstva je

a. ne čini drugom što ne bi htio da drugi čini tebi
b. ljubi i čini što hoćeš
c. čini drugom što bi htio da drugi čini tebi
d. moli i radi

19. Božja Riječ je

a. Isus
b. Biblija
c. proročka riječ
d. nadahnuta riječ

20. U Bibliji

a. samo Novi zavjet obvezuje kršćane
b. i Stari i Novi zavjet obvezuju Židove
c. samo Stari zavjet obvezuje kršćane
d. i Stari i Novi zavjet obvezuju kršćane

 

ODGOVORI: 1b;  2.d; 3.a; 4.c; 5.d; 6.c; 7.b; 8.a; 9.b; 10.d; 11.a; 12.b; 13.c; 14.d; 15.b; 16.d; 17.a; 18.c; 19.b; 20.d

 

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.