Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Rim: Apologetika je bitna sastavnica teologije

Objavljeno: 17. kolovoza 2012.
Kategorija: Evangelizacija

„Bit će korisno pripremiti, uz pomoć teologa i stručnih autora, brošure i listiće apologetskog karaktera (usp. 1 Pt 3,15) dostupne što većem broju ljudi. Svaki će vjernik moći tako odgovoriti na teška pitanja i izazove koji se nameću u raznim kulturnim područjima, bilo da se tiču sljedbi, problema vezanih uz sekularizaciju i relativizam ili pak ‘pitanja koja dolaze iz promijenjenog mentaliteta a koji, osobito danas, svodi razumu sigurne činjenice isključivo na sigurnosti koje pružaju znanstvena i tehnološka otkrića’, ili se tiču ostalih posebnih pitanja.“

Ovako naime zbori Kongregacija za nauk vjere, a na naputak Svetog Oca da sastavi smjernice[1] za provođenje upravo nadolazeće Godine vjere.

Vrlo sam zadovoljan što je Kongregacija za nauk vjere među ostale smjernice uvrstila i ovu. Ona vrlo lijepo pokazuje da je apologetika grana teologije koja čini bitnu sastavnicu cijele teologije, jer „će svaki vjernik moći tako odgovoriti na teška pitanja i izazove koji se nameću“, kao i da je postkoncilsko guranje apologetike u stranu zapravo bio neuspješan eksperiment. Papa Benedikt XVI. glede raznih nekorisnih eksperimenata nakon Drugog Vaticanuma i iskrivljenih tumačenja njegovih tekstova u pismu Vrata vjere i inače naglašava da dokumente II. Vatikanskog sabora treba „iščitavati točno i sukladno Tradiciji Crkve“, o čemu smo već pisali prilikom objave pisma.[2]

Udruga Katolik je javnosti već pružila pristojan broj apologetskih članaka upravo iz područja koje ova smjernica dotiče: sljedbe, sekularizacija, relativizam i druga pitanja. Stoga Udruga predlaže i nudi, da zainteresirani župnici, članovi župskih pastoralnih vijeća i drugi otiskaju te članke ili pak načine njihove sažetke u formi kako smjernica želi (listići, brošure) i u dogovoru sa župnicima ponude ih vjernicima u svojim župskim crkvama. Oni malo smjeliji odgovorit će i na poziv smjernice da ti materijali budu dostupniji „što većem broju ljudi“, tako da će iste ponuditi u svom krugu prijatelja, radnom mjestu, pa čak i na ulici. Ako na ulici uzimate u ruku letak o otvaranju novog šoping centra, bi li vas Krista radi smjelo biti sram dati apologetski letak ljudima?!

To je dakle pitanje i primarne dužnosti Crkve,  evangelizacije.[3]

Udruga Katolik ne želi biti ekskluzivna, posesivna ili sujetna na svoje materijale. Zato zainteresirani za tiskanje letaka sa web stranice katolik.hr, ne trebaju prethodnu suglasnost udruge. Dapače, bit će nam drago ako netko sastavi kvalitetnije materijale no što su njezini i ponudi ih – kako potiču smjernice Kongregacije – našoj javnosti, ili općenito ako razvija apologetiku i provodi evangelizaciju.

Mirko Horvat

Slika: Sv. Petar, od Rubensa

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.