Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

‘Argumenti’ za ozakonjenje homoseksualnih brakova

Objavljeno: 21. prosinca 2012.
Kategorija: Dženderizam

Ovo je originalni tekst (preveden na hrvatski) kojim je Švicarska vlada opravdala ozakonjenje homoseksualnih brakova 2007. god. Ako se takvi argumenti prihvate, onda se na osnovu POTPUNO ISTIH ARGUMENATA može ozakoniti i ‘brak’ između čovjeka i životinje. Ovo pokazuje ‘jačinu’ argumenata.

U tekstu je samo jedna riječ „homoseksualnost’’ zamijenjena s riječju „zoofilija“ (spolni odnos čovjeka i životinje).

………………………

Sa zakonom o partnerstvu stvara se nova zakonska institucija, koja regulira i daje jedan sigurnosni okvir za odnos čovjeka i životinje

Država se ne može miješati u oblast intimnosti čovjeka. Seksualnost, time i sklonost i prakticiranje zoofilije, se ne tiču države; država se ne može upuštati u seksualni život svojih građana! Ona nije u stanju na sebe preuzeti bilo kakve mehanizme zaštite, ili jamstvo za bilo kakvo seksualno prakticiranje, ili njihov učinak ili uspjeh.

Danas je valjda činjenica, da mnogi ljudi prakticiraju seks sa životinjama, tako da se čini logičnim, da ti ljudi također imaju potrebu, da za njihove odnose postoje određene pravne norme, drugim riječima, da se za njih stvori jedna pravna sigurnost.

Zakonodavstvo se na ovaj način prilagođava društvenoj realnosti, eliminiraju se pravne diskriminacije i pomaže se ukloniti predrasude.

Odbijanje ovog prava ljubiteljima životinja ne može se eliminirati moralnim argumentima.

Vlada Švicarske

………………….

Zaključite sami koliko su argumenti valjani!

 Ivan Poljaković

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.