Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Homofob godine

Objavljeno: 15. lipnja 2013.
Kategorija: Antikatolicizam

Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga jer ne znaju onoga koji mene posla. (Iv 15, 18-21)

Časni i uzoriti gospodin, Gospodin Josip kardinal Svete Rimske Crkve Bozanić, nadbiskup i metropolit zagrebački, na današnjoj gay paradi proglašen je homofobom godine.

Zahvalni svemogućem Bogu što nam je podario takvog pastira, želimo mu još jednom očitovati svoju duhovnu blizinu. Ne znamo što nas čeka u vremenu u kojem Neprijatelj čovjeka svoje karte otvoreno polaže na stol. Ali znamo da je najjače oružje svakog kršćanina molitva te koristimo ovu priliku da pozovemo svu svoju braću i sestre u vjeri da umnogostruče svoje molitve i budu velikodušni u prikazivanju pokore i mrtvljenja za svoje pastire.

Udruga Katolik

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.