Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Molitva za „Sinodu o sinodalnosti“ 2023.

Objavljeno: 29. rujna 2023.
Kategorija: Duhovna misao

Gospodine Isuse Kriste, Bože i Spasitelju naš, Ti si Glava Crkve, Tvoje Bezgrješne Zaručnice i Tvojeg otajstvenog Tijela. Pogledaj milostivo na duboku nevolju u koju je zapala naša Sveta Majka Crkva. Doktrinarna zbrka, moralne odvratnosti i liturgijske zloporabe dosegle su neviđene visine u naše vrijeme. „Pogani su napali tvoju baštinu i oskvrnuli sveti hram tvoj, a Jeruzalem pretvorili u ruševine” (Psalam 79,1). Crkvenjaci koji su izgubili pravu vjeru i postali zagovornici sekularne, globalističke agende traže promjenu Tvojih istina i zapovijedi, božanskog ustrojstva Crkve i apostolske tradicije.

Gospodine, ponizna duha i skrušena srca molimo Te da spriječiš neprijatelje Crkve da se raduju pobjedi nad autentičnom Katoličkom Crkvom nametanjem krivotvorene crkve pod krinkom “sinodalnosti”. Ispruži ruku svoju, Gospodine, i priteci u pomoć svojoj Crkvi svemoći svojom. Jer gdje u Crkvi obiluju grijeh i otpadništvo, nadvladati će preobilje Tvoje milosti.

Čvrsto vjerujemo da Tvoju Crkvu vrata paklena neće nadvladati. U ovom času kada naša ljubljena i sveta Majka Crkva trpi svoju Kalvariju, obećavamo da ćemo ostati uz nju. Prihvati milostivo naše unutarnje i vanjske patnje, koje ponizno prikazujemo u zajedništvu s Bezgrješnim Srcem Marije, Majke Crkve, kao naknadu za svoje grijehe i za grijehe svetogrđa i otpadništva unutar Crkve.

Gospodine, pošalji svoje svete anđele, predvođene svetim arkanđelom Mihaelom, da donesu Tvoje nebesko svjetlo nad Papu i sudionike Sinode i osujete planove Tvojih neprijatelja unutar sabora Sinode. Gospodine, pogledaj milosrdno na malene u Crkvi, pogledaj na skrivene duše koje se žrtvuju za Crkvu, pogledaj na sve suze, uzdahe i prošnje prave djece Crkve i po zaslugama Bezgrješnog srca Tvoje presvete Majke, uzvisi se, Gospodine, i svojim zahvatom daj svojoj Crkvi svete pastire koji će po tvom primjeru položiti život za Tebe i Tvoje stado. O Gospodine, preklinjemo te: daj nam po Blaženoj Djevici Mariji svetoga papu koji će revno promicati i braniti katoličku vjeru. Preklinjemo Te, daj nam! Podaj nam po Blaženoj Djevici Mariji svete i neustrašive biskupe, molimo Te, podaj nam! Udijeli nam po Blaženoj Djevici Mariji svete svećenike Božje ljude, molimo Te, udijeli nam! U Tebe se, Gospodine, nadamo, ne daj da se ikada postidimo. Tebi, Gospodine Isuse Kriste, neka je svaka čast i slava u Tvojoj svetoj Crkvi. Ti živiš i kraljuješ s Ocem u jedinstvu Duha Svetoga: Bog u vijeke vjekova. Amen.

  1. rujna 2023. (na blagdan sv. Mihaela)

+ Athanasius Schneider

 

Slika: Fotomontaža Remnant

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.