Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Normas Nonnulas – poslijednji motuproprij pape Benedikta XVI.

Kategorija: Dokumenti

Prije svog konačnog silaska sa katedre sv. Petra, slavnovladajući papa odlučio je u svojim posljednjim danima vladavine pobrinuti se za to da stolica sv. Petra ne bude prazna više nego što je potrebno, ali i za to da se zakletva tajnosti koji daju kardinali elektori shvati ozbiljnije nego ikada do sada.

Novi motuproprij Normas Nonnulas 1 od 22. veljače 2013. tako zamijenjuje prethodni Universi Dominici Gregis (UDG) 2 pri čemu se uvode tri značajne promjene:

1. UDG 37 mijenja se tako da je od sada dopušteno da konklava počne prije nego što istekne petnaest dana od trenutka kada stolica sv. Petra ostane prazna, ukoliko su svi kardinali elektori prisutni. S druge strane, konklava ne smije početi kasnije od dvadeset dana nakon sede vacante, čak i ako svi kardinali elektori nisu prisutni.

2. UDG 48 mijenja se tako da se zakletva tajnosti proširuje i na “tehničare od povjerenja” (usp. UDG 55,2) čiji je zadatak osigurati da u prostorijama u kojima borave kardinali (a posebno u Sikstinskoj kapeli) nema audio-video uređaja koji bi mogli snimati ili prenositi razgovore kardinala.

3. UDG 55,3 mijenja se tako da se bilo koji oblik kršenja zakletve tajnosti kažnjava kaznom izopćenja unaprijed izrečenom, za razliku od prijašnjeg teksta koji je samo predviđao “kaznu prema sudu budućega pape”.

Posjetimo se, papa Benedikt XVI. je 2007. godine objavio motuproprij Constitutione Apostolica3 u kojoj je odredio da se papa može izabrati samo ukoliko postoji pristanak dvotrećinske većine, bez obzira na broj izbornih krugova (UDG 75 predviđao je da se nakon tri puta po sedam krugova primjenjuje pravilo apsolutne većine). Time je restaurirao konklave i vratio ih u prijašnji oblik.

Lucas Ioannes
lucas.ioannes@gmail.com 

 

Slika: wikimedia


 

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2023. Sva prava pridržana.