Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Što je Katolik.hr?

Objavljeno: 25. ožujka 2009.
Kategorija: Što je Katolik.hr

,,Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama”, poručuje nam sv. Petar (1 Pt 3,15), otkrivajući time ujedno i smisao ove stranice. Ponuditi obrazloženje svojih misli, argumentirati vlastite nazore, biti sposoban dijalogizirati s oprečnim stavovima, sve su to osnove kojih se mora držati svaka osoba koja želi biti vjerodostojna pred svojim umom.

Katolik.hr je plod apologetskog entuzijazma nekolicine praktičnih vjernika koji su 2009. godine osnovali Apolgetsku udrugu bl. Ivan Merz. Uvidjevši kako je naša vjera učestalo osporavana s najrazličitijih strana, a ujedno duboko svjesni njezine vrijednosti, željeli smo pružiti odgovore na one opaske koje tu vrijednost negiraju.

Budući je Internet slobodan medij, namijenjen svima, u tom je pogledu analogan s Katoličkom crkvom, koja je isto tako univerzalna, sveopća (katolička), namijenjena svim ljudima, svih vremena. Otuda i pobuda da se naš entuzijazam sprovede u djelo baš na Internetu.

Naš cilj nije nikoga prisiljavati da prihvati katoličku vjeru. No, kako je vidljivo da mnogi tu vjeru odbacuju poradi svoje neupućenosti i dezinformiranosti, osjećamo se dužnima ukazati na njezinu vjerodostojnost. Jednako tako, cilj nije nikoga osuđivati zbog difamiranja vjere, ali vrijedi ukazati na neutemeljenost takvih optužbi. Imajući pak u vidu beskrajno mnoštvo religijskih uvjerenja koji postoje na svijetu, a posebice onih koji imaju negativno djelovanje na čovjeka, bilo da u njemu izazivaju strah od božanstva ili ga prisiljavaju na nečovječne prakse i netrpeljivost prema drugima, potrebno je ukazati na iskrivljenost tih vjerovanja. Ukoliko tretiramo čovjekovo religijsko uvjerenje s više poštovanja nego ono zaslužuje, time zapravo tretiramo čovjeka s manje poštovanja nego on zaslužuje. Kako bismo bili u stanju na kvalitetan se način osvrnuti na tuđe vjerovanje, umjesto da paušalno osporavamo sve što nam se ne sviđa, potrebno je kao prvi korak poznavati svoju vjeru. Stoga se na našem putu, zajedno s ostalim istomišljenicima želimo međusobno poučiti, opomenuti, potaknuti i ohrabriti. Također želimo ostvariti i živu suradnju s vama, dragi čitatelji, pa će nam dragocjena biti svaka vaša potpora, komentar i kritika, za koje nam se možete obratiti na mail.

Napomena: www.katolik.hr nije službena internet stranice Katoličke crkve u Hrvata.  U skladu sa dekretom pape Urbana VIII i uredbom II vatikanskog koncila, autori izjavljuju da nemaju nakanu preteći sud Crkve ni u čemu u sadržajima ove stranice. Posebice se to odnosi na nadnaravnost prirode događaja i poruka koje će između ostalog biti na ovoj stranici. Taj sud pripada kompetentnom autoritetu Crkve, kome se autori potpuno podvrgavaju. Riječi poput “ukazanja, čudesa, poruke” i slično imaju ovdje vrijednost ljudskog svjedočenja.

Budući je Apologetska udruga bl. Ivan Merz neprofitna organizacija koja se samostalno financira, dragocjena će biti svaka vaša materijalna pomoć, a koju je najprikladnije izvršiti uplatom na naš žiro račun: IBAN HR8523400091110376905 (BIC: PBZG HR 2X)

Foto: Goran Boričić

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.