Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Ukinut Kurikulum zdravstvenog odgoja!

Kategorija: Aktualno

Ustavni sud Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 22. svibnja 2013. godine jednoglasnom odlukom ukinuo Kurikulum zdravstvenog odgoja, kojega su protuzakonitim aktivnostima u hrvatsko školstvo nametali ministar znanosti, obrazovanja i sporta Željko Jovanović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović i Vlada RH.

Ustavni sud ukinuo je čitav Kurikulum zdravstvenog odgoja – dakle ne samo njegov najsporniji IV. modul.

Sudac izvjestitelj Mato Arlović za medije objašnjava da pri donošenju Kurikuluma “država nije ispunila svoju proceduralnu ustavnu obvezu da nastavne sadržaje zdravstvenog odgoja u školama na uravnotežen način uskladi s ustavnim pravom i slobodom roditelja na odgoj djece“; takav stav u cijelosti potvrđuje i predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec.[1]

Odgovor ministra Željka Jovanovića je (i opet) nevjerojatan: nakon što je višekratno izvrijeđao Hrvatsku biskupsku konferenciju[2], sada je požurio sa zadiranjem i u integritet Ustavnog suda RH. Naime pokušava taj neobični egzemplar konfliktnog političara objasniti … evo zapravo doslovnog citata njegovih riječi: „Jasno i glasno: kurikulum zdravstvenog odgoja nije ukinut.[3]

Tu svoju glupost ministar pred kamerama i mikrofonima hrvatskih medija dana 22. svibnja 2013. godine ponavlja i naglašava, pa ćemo – istinoljubivi kakvi jesmo – doslovno citirati Ustavni sud, koji je na svojim web – stranicama objavio svoju odluku da se:

ukida Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama klasa: 602-01/12-01/00431, ur.broj: 533-21-12-0005 od 31. siječnja 2013. ministra znanosti, obrazovanja i sporta, objavljena u “Narodnim novinama” broj 17 od 13. veljače 2013., koja je stupila na snagu 21. veljače 2013., te njezin sastavni dio: Kurikulum zdravstvenog odgoja

te da se

određuje da će se, do donošenja kurikuluma zdravstvenog odgoja u postupku usklađenom s ustavnim zahtjevima, u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj predavati sadržaji zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012./2013.[4]

Ustavni postupak su svojim tužbama pokrenuli Miroslav Kota iz Zagreba, Hrvatska stranka prava 1861. iz Zagreba, Dario Čehić iz Poreča, Stojan Tokić iz Sesveta te Udruga Glas roditelja za djecu (GROZD), zajedno s Udrugom za promicanje etike, morala, obiteljskih vrijednosti i ljudskih prava Reforma, obje iz Zagreba.

U toč. 13.1. – 13.3. svoje Odluke, Ustavni sud iznosi da se zapravo “samo dio Kurikuluma zdravstvenog odgoja, njegov IV. modul pod nazivom ‘Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje’, bavi pojedinim, u našem društvu još uvijek vrlo osjetljivim pitanjima… nije potrebno posebno argumentirati činjenicu da je ipak riječ o temama koje roditelji, u pravilu, doživljavaju kao područje u kojem se moraju uvažavati jamstva slobode i zaštite njihovih osobnih ‘vjerskih ili filozofskih uvjerenja’… Iako uloga Ustavnog suda nije da ocjenjuje javne politike, njegova zadaća jest da ocjenjuje procese i ishode pravnog uređivanja pojedinih područja na koja se te javne politike odnose. Ni sredstva ni ciljevi javnih politika ne predstavljaju prostor apsolutne slobode države. Prema ocjeni Ustavnog suda, proces pravnog uređivanja i implementacije programa zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj od 6. veljače 2012. do 27. rujna 2012. kad je donesena Odluka-KZO/12 odnosno do 31. siječnja 2013. kad je donesena Odluka-KZO/13, a i u vrijeme donošenja ove ustavnosudske odluke tekao je i teče na način koji dijelom nije u suglasnosti s temeljnim demokratskim načelima koja je država dužna poštovati i provoditi …  Ishod tog procesa, Odluka-KZO/12 odnosno Odluka-KZO/13, takav je da se može ocijeniti nesuglasnim prije svega s člankom 63. stavcima 1. i 2. Ustava u proceduralnom aspektu…  Ustavni sud ocjenjuje neprihvatljivim da stupanju na snagu propisa takvog sadržaja i takve pravne snage nije prethodilo davanje mišljenja vijeća roditelja (članak 137. stavak 4. Zakona o odgoju) niti je u proces bilo uključeno Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, a nije bila provedena ni javna rasprava unutar demokratski organizirane institucionalne procedure (barem) o sadržajima tog odgoja za koje se razumno moglo pretpostaviti da će izazvati kontroverzije u društvenoj zajednici. S obzirom na kasniji tijek događanja, očito je da stupanju na snagu tog propisa nije prethodila ni cjelovita priprema u tehničkom, organizacijskom i edukacijskom smislu. U tom je svjetlu osobito neprihvatljivo to što je stupanje propisa na snagu uslijedilo u trenutku kad je školska godina, u kojoj se on imao primijeniti (2012./2013.), već započela… u konkretnom slučaju i oni za predlagatelje nesporni sadržaji zdravstvenog odgoja (I., II. i III. modul Kurikuluma zdravstvenog odgoja), koji su podudarni s već ranije u nastavi prakticiranim sadržajima … jednako morali biti dijelom demokratske procedure … Svi su ti elementi danas uređeni u danom obliku i čine sastavni dio istog općeg akta. Stoga su svi – pa i oni za predlagatelje sadržajno nesporni – zahvaćeni istim proceduralnim vidom neustavnosti i nezakonitosti.” 

Predsjednik Vlade RH Zoran Milanović komentira da su ovi problemi sa zdravstvenim odgojem rezultat rada jedne vrlo agresivne grupe ljudi koja provodi kulturni rat u Hrvatskoj[5].

Sa takvom njegovom opservacijom bismo se zapravo mogli složiti; jedino što Z. Milanović pogrešno detektira da bi ta „jedna vrlo agresivna grupa ljudi koja provodi kulturni rat u Hrvatskoj“ približno odgovarala popisu podnositelja ustavnih tužbi koje je Ustavni sud RH usvojio. Nama se čini razumnijim zaključak da bismo krivicu morali deketirati kod Željka Jovanovića, Zorana Milanovića, Vinka Filipovića, Aleksandra Štulhofera i njihovih podupiratelja iz provladinih tzv. „nevladinih udruga“[6] obilno napajanih dotacijama iz proračuna Republike Hrvatske, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i raznoraznih fondova drugih stranih vlada[7].

Svoju viziju krivnje za aktualni kulturni rat, gdje „pipl mast trast as“ partija – koja je do vlasti došla zahvaljujući glasovima cca jedne četvrtine naroda izmučenog bijednim učincima (ne)rada domaće političarske kaste[8] –  nameće svoj svjetonazor kršćanskoj većini naroda, potkrjepljuje Zoran Milanović činjenicom da Ustavni sud poručuje da je zdravstveni odgoj očigledna potreba djece u Hrvatskoj.

Zorane, Zorane, a tko je to ikada tvrdio da zdravstveni odgoj hrvatskoj djeci ne treba. Ni prije, ni za vrijeme „kulturnog rata“ kojega ste protiv glavnine vlastitog naroda pokrenuli čim ste se dočepali vlasti.

Uostalom, zdravstveni odgoj se u hrvatskim školama i do sada posve uredno provodio (sjećam se i ja predavanja o pranju zuba, o zaraznim bolestima, o spermićima i menstruacijama, tamo još iz vremena od prije tridesetak godina) – eto i Ustavni sud nalaže da će se do daljnjega “u nastavi u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj predavati sadržaji zdravstvenog odgoja sukladno programu koji se provodio do početka školske godine 2012./2013.

Jedino, nije se u Hrvatskoj nikad ranije provodila indoktrinacija u pravcu umotvorina Kurikulumom najpreporučenijih autora/ica Amira Hodžića i Nataše Bijelić: “vrijeme je da homoseksualnost uđe u škole”, “moj spol je ženski, ali moj rod je muški” i “ja sam muškarac sa vaginom”. A nadamo se, nikada više i neće.

Dario C.

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2023. Sva prava pridržana.