Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Fratelli tutti – jedno od glavnih načela masonerije

Objavljeno: 30. prosinca 2020.
Kategorija: Pseudokatolicizam

U božićnom obraćanju svijetu Urbi et orbi 2020. papa Franjo govori kako zahvaljujući utjelovljenju Isusa Krista „mi možemo jedni druge zvati braćom i sestrama, jer to uistinu jesmo“.[1]  U tom svom govoru Papa se pozvao i na svoju pobudnicu Fratelli tutti[2] (Svi smo braća) u kojoj kaže da smo svi braća i sestre zato jer smo „djeca iste zemlje koja nam je zajednički dom, u kojem svatko od nas donosi bogatstvo svojih vjerovanja i uvjerenja“ (Fratelli tutti, 8).

Osvrnuvši se na Papinu pobudnicu Fratelli tutti Masonska loža Španjolske (tzv. Veliki Orijent) je pohvalila Papu rekavši kako je uspostava sveopćeg bratstva glavni cilj masonerije, te da je njihov san o bratstvu „došao u sukob s vjerskim fanatizmom koji je, u slučaju Katoličke crkve, bio sklon tekstovima koji su oštro osuđivali toleranciju prema masoneriji u 19. stoljeću. Posljednja pobudnica pape Franje pokazuje koliko je današnja Katolička crkva daleko od svojih starih pozicija. U Fratelli tutti Papa je prigrlio veliko načelo moderne masonerije.“[3] Masonska loža Italije se također vrlo pohvalno izrazila o pobudnici Fratelli tutti, a o papi Franji govore s takvom milinom kao da im je rođeni brat.[4]

Nije zgoreg da ovdje podsjetimo na „stare“ pozicije Crkve kada je u pitanju masonerija: „Oni su već osuđeni; njihova svrha, njihovi ciljevi, njihove doktrine, i njihova djela, dobro su poznate s neoborivom sigurnošću. Posjednuti duhom Sotone, čiji su oni instrument, oni gore kao i on sa smrtnom i nesmiljenom mržnjom prema Isusu Kristu i njegovom djelu; i oni se trude to svim sredstvima preokrenuti i spriječiti“ (enciklika pape Lava XIII. o slobodnim zidarima, 2).[5]

Početkom masonerije se smatra osnutak Velike londonske lože 1717. godine. Papa Klement XII. je bio prvi papa koji je već 1738. godine osudio slobodne zidare u svojoj buli „In eminenti“.[6] Slijedeći pape su učinili isto: Benedikt XIV., Pio VI., Lav XII., Pio VII.,  Pio VIII., Grgur XVI., Pio IX. i Lav XIII. Najnovija osuda slobodnih zidara dolazi od Josipa Ratzingera, kasnije pape Benedikta XVI. koji je potvrdio da je za katolike smrtni grijeh ako se netko učlani u masone, te da se u takvom stanju ta osoba ne smije pričestiti.[7]

Kada govorimo o braćama i sestrama moramo ukazati na različitost masonskog pogleda na bratstvo od onog kršćanskog, tj. katoličkog. Papa Benedikt XVI. objašnjava kako kršćanima nije svaki čovjek brat i sestra, zato što kršćani slijede Isusa koji je smatrao svojim bratom i sestrom samo one koji su bili jedno s njim, u njihovom prihvaćanju Božje volje,[8] što je u potpunoj suglasnosti s naukom Crkve i Svetim pismom. Katekizam Katoličke crkve nas uči da je Crkva „zajedništvo Boga i ljudi sjedinjena s jedinorođenim Sinom koji je postao prvorođenac među mnogom braćom, ona je u zajedništvu s jednim te istim Ocem, u jednom te istom Duhu Svetom“ (KKC 2790; usp. i 501, 654, 788, 1108,).[9] Dakle, braća su oni koji su u jedinstvu s Ocem po Isusu Kristu. A Isus nam je sam rekao kako možemo biti s njim u jedinstvu: „Tko jede tijelo moje i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu“ (Iv 6, 56).

U Novom zavjetu riječ „braća“ spominje se 37 puta. Od toga 12 puta riječ se odnosi na krvno srodstvo, na braću po krvi, a 25 puta riječ se odnosi na braću po Kristu, koja čine tijelo Kristovo, tj. Crkvu.[10] Dok Isus govoraše mnoštvu netko mu kaže kako njegova majka i braća (po krvi) hoće s njim razgovarati, a Isus im na to odgovori: „Tko je majka moja, tko li braća moja?… Evo, reče, majke moje i braće moje. Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka“ (Mt 12,48-50; usp. Mk 3,33-35; Lk 8,21). Apostoli kada se obraćaju drugim crkvama (biskupijama) često govore o svojoj braći po Kristu koji šalju pozdrave braći u drugim biskupijama (usp. 1 Kor 9,5; 1 Kor 16,20; 2 Kor 8,23; 2 Kor 11,9; Gal 1,2; Fil 4,21; 1 Tim 4,21; 1 Pt 5,9; 3 Iv 1,3). Sv. Ivan apostol u Otkrivenju također spominje braću koja u sebi nose svjedočanstvo Isusovo (usp. Otk 19,10).

Ovdje nismo još spomenuli one dijelove Biblije u kojima se govori o djeci Božjoj, koja su onda po analogiji među sobom braća i sestre. Tako sv. Ivan apostol piše: „A onima koji ga [Isusa] primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime“ (Iv 1,12; usp. Rim 8,14-16; 9,8; 1 Iv 3,2). Drugim riječima, kršćani su braća i sestre. Pogani, komunisti, muslimani, ateisti, dženderisti, itd. nisu naša braća. Oni mogu biti naši bližnji, ali ne i braća. To jasno govori nauk Crkve, to jasno govori Biblija. Dapače, ona nas uči raspoznavati da smo djeca Božja (usp. 1 Iv 3,1), i da smo dužni živote položiti za svoju braću (usp. 1 Iv 3,16).

U Starom zavjetu ta povezanost između braće po vjeri isto je vrlo naglašena: „Ako učinimo svi mi tako… kao ova naša braća, i ne pođemo u boj protiv pogana za svoj život i za svoje svetinje, ubrzo će nas istrijebiti sa zemlje“ (1 Mak 2,40). Dakle, kako u Starom, tako i u Novom  zavjetu braća su oni koji čine Božji narod, tj. Kristovu crkvu, i ta braća su uvijek u opasnosti od pogana, tj. od svijeta (usp. Iv 15,19). Kao što su u Starom zavjetu pogani prijetili Židovima istrebljenjem, danas u Novom zavjetu kršćanima isto tako prijeti opasnost od bezbožnika. I dok Papa  muslimane i komuniste naziva braćom oni progone i ubijaju kršćane. Štoviše, Veliki imam Ahmed Al-Tayyeb, koji je pet puta spomenut u pobudnici Fratelli tutti, kao oličenje bratstva, tvrdi da se onaj tko napusti islam, i postane kršćanin na primjer, treba ubiti: „Sve četiri škole zakona se slažu da je otpadništvo [od islama] kriminalno djelo, da otpadnika treba pozvati na pokajanje, a ako to ne učini, da ga treba ubiti.“[11] Veliki brat pape Franje počesto ima i antisemitske ispade, između ostalog je rekao: „Palestinci imaju pravo da dignu u zrak sve što žele – žene, djecu, restorane, autobuse, sve dok su žrtve Židovi cionisti.“[12]

Dakle, očito da „Fratelli tutti bratstvo“ nema puno dodirnih točaka s bratstvom u kršćanskom smislu. Ali ovakvo bratstvo odgovara masonskom Velikom Orijentu koji vrlo dobro razumije Papu i posve točno citira pobudnicu Fratelli tutti u kojoj Papa svoje vlastite riječi pojašnjava citirajući (točka 5) ono što je početkom 2019. godine potpisao s Velikim imamom Ahmedom Al-Tayyebom u Dokumentu o ljudskom bratstvu,[13] naime, „Bog je stvorio sve ljude jednake u pravu, obavezama i dostojanstvu, i pozvao ih je da žive zajedno kao braća i sestre“. Vidimo dakle, zašto su ovakve poruke pape Franje iz Fratelli tutti izazvale pohvale masona i katoličkih modernista (tj. heretika), ali ujedno razne oštre kritike pravovjernih katoličkih teologa.[14]

Naravno da u nekom širem kontekstu možemo govoriti o univerzalnom bratstvu u smislu da svi potječemo od Adame i Eve – ali bi papa Franjo svakako morao ukazati na razliku univerzalnog i kršćanskog bratstva, onako kako su njegovi prethodnici na Stolici Sv. Petra uvijek do sada i činili. Osim ukoliko doista želi da ga hvale masoni, te da istodobno zbunjuje katolike.

U pobudnici Fratelli tutti papa Franjo uzima kao glavni lajtmotiv prispodobu o dobrom Samaritancu, te iz te prispodobe izvlači zaključak kako svi trebamo biti braća, iako nas je Isus tom prispodobom htio poučiti kako se trebamo odnositi prema bližnjemu, a ne bratu. Brat za kršćane nije isto što i bližnji, jer bližnji je svaki čovjek koji se nađe na našem putu bez obzira na vjeru, rasu, spol, naciju, i sl.  (usp. KKC 1931, Lk 10,29-37). Kasnije u tekstu (95) Papa citira Isusa: „Svi ste vi braća“ (Mt 23,8), ali to u dobrom protestantskom maniru izvlači iz konteksta i koristi taj citat za propagiranje nekog univerzalnog bratstva koje u Bibliji ne postoji.

Ovdje nemamo prostora ulaziti detaljnije u analizu, ali možemo ukratko reći da pobudnici nedostaje duhovna dimenzija, te ona više zvuči kao da je pisana od nekog predsjednika Novog svjetskog poretka, a ne od Vikara Kristovog. Koncept bratstva je ozbiljno izobličen do neprepoznatljivosti. Za katolike je bratstvo moguće jedino u Kristu do kojeg smo došli krštenjem, o čemu u pobudnici uopće nema riječi. A „Fratelli tutti bratstvo“ je izgleda superiornije i od samog Krista jer ima snagu i moć ujediniti katolike, muslimane, budiste i ateiste po jednom utopijskom načelu Francuske revolucije: sloboda, jednakost i bratstvo (čak se jedno poglavlje naziva po tom načelu, 103).

U pobudnici su riječi „sloboda“ spomenute 6 puta, „jednakost“ 33 puta, „bratstvo“ 73 puta, „ekonomija“ 61 puta, „socijalni“ 115 puta, „siromaštvo“ 72 puta, „globalni“ 43 puta, pa čak i „migranti“ 17 puta, a „pobačaj“ je spomenut, pogodite, nula puta.[15] To što se godišnje ubije preko 55 milijuna nerođene djece,[16] to za Papu nije vrijedno spomena. Već samo ta činjenica dosta govori o „duhovnoj“ dimenziji pobudnice. Hoće li globalna ekonomija za koju se zalaže Papa spasiti duše? Hoće li Papino bratstvo iz „Fratelli tutti“ spasiti duše? Mislim da ne.

Ivan Poljaković

Slika: Fratelli tutti

[1] http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/urbi/documents/papa-francesco_20201225_urbi-et-orbi-natale.html (27.12.2020.)

[2] http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html (15.11.2020.)

[3] El Papa abraza la Fraternidad Universal, el gran principio de la Masonería Lealtad, Respeto y Honor Lema 2019/20, Segunda época – Número 409, Gran Logia de España, Barcelona (27.12.2020.)

[4] https://www.grandeoriente.it/massoneria-chiesa-la-fratellanza-valore-massonico-e-la-fratellanza-secondo-papa-francesco-in-un-articolo-su-erasmo/ (29.12.2020.)

[5] http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18901015_apostolico-seggio.html (27.12.2020.)

[6] https://www.papalencyclicals.net/Clem12/c12inemengl.htm (27.12.2020.)

[7]http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19831126_declaration-masonic_en.html (28.12.2020.)

[8] Joseph Ratzinger: Die christliche Brüderlichkeit, Kösel-Verlag, 2006.

[9] Braćom zovemo i pripadnike kršćanskih zajednica koje vjeruju u Krista Boga (usp. KKC 818, 1271).

[10] Pretraga je vršena na Online Bibliji Kršćanske sadašnjosti. Ako se uzme riječ „braća“ u svim padežima naravno da će rezultat biti puno veći. Pretraga na Biblegateway za korijen riječi „brać“ za Novi zavjet daje rezultat od 230 riječi (Biblija: Suvremeni hrvatski prijevod). Većina od ovih 230 navoda je provjereno i svi se mogu svrstati u gore navedene dvije kategorije: braća po krvi ili braća po Kristu.

[11] https://www.memri.org/tv/sheikh-al-azhar-ahmad-al-tayyeb-islam-unrepentant-apostates-should-be-killed-homosexuality (27.12.2020.)

[12] https://elishavision.com/tag/islam-apostasy/ (14.12.2020.)

[13] Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together, Abu Dhabi (4 February 2019): L’Osservatore Romano, 4-5 February 2019, p. 6.

[14] Faithful Catholics as well as dissidents react to Pope Francis’ new ‘brotherhood’ encyclical ‘Fratelli tutti, LifeSite.News, 7. listopada 2020. (27.12.2020.)

[15] S obzirom na to da na službenoj stranici Vatikana nema hrvatskog prijevoda, za izračun je uzet engleski prijevod, tako što je za svaku gore navedenu riječ uzet korijen riječi: npr. „econom“ 61 (economy 11 + economic 50).

[16] https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017# (28.12.2020.)

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.