Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Katolik.hr
Razlozi nade koja je u nama.

Samopismo.net: Katolička crkva je Babilonska bludnica

Objavljeno: 3. listopada 2013.
Kategorija: Antikatolicizam/Protestantski fundamentalizam

Kada smo prije dva mjeseca napisali članak Samopismo.net – samo za protestante, u kojem smo cijenjene čitatelje upozorili na teološke zablude koje promovira inače privlačan kršćanski portal, mnogi su nas optužili za manjak ljubavi i nespremnost za ekumenski dijalog. Naš utisak je bio da portal želi najprije privući čitatelje katolike, kako bi im onda servirao lažni nauk i krivovjerja. A da smo bili u pravu, pokazao je nedavni incident u kojem je portal Samopismo.net odlučilo izvjesnog g. Nikolu Horvata predstaviti kao rimokatoličkog teologa, iako je riječ o čovjeku koji se u više navrata javno odrekao katoličke vjere. U osobnoj komunikaciji koja je uslijedila, zamolili smo glavnog urednika g. Adžića da promijeni naslov spornog članka [1] tako da iz naslova izostavi riječ „katolički“ te da smo spremni ukloniti članak kojim kritiziramo njegov portal. G. Adžić je prijedlog kategorički odbio, čime je pokazao pravi smisao članka – navesti čitatelja u zabludu da je g. Horvat rimokatolik i da su mišljenja koja on zastupa u skladu s naukom Katoličke crkve.

U reakciji koja je uslijedila, portal Samopismo.net konačno je eksplicite izrekao ono što je implicitno prisutno u samim temeljima ovog portala: Katolička crkva je Babilonska bludnica, a štovanje svetaca je izmišljotina Antikrista [2]. Iako je ovo možda najoštriji govor protiv Kristove zaručnice na ovom portalu, to nipošto nije jedina gnusoba koja se iznosi na račun svete Crkve. Čitajući tekstove koje nudi Samopismo.net, nailazimo na cijeli niz neistina koje se tiču povijesti i nauka Katoličke crkve.

Laž. Katolici se klanjaju Mariji. [3]

Istina. Katolička crkva čvrsto naučava da klanjanje pripada samo Bogu (usp. KKC 2132). Molitva Mariji je zapravo molitva u zajedništvu s Djevicom Marijom, kako bi s njome pristali uz naum Oca, koji šalje svoga Sina da spasi sve ljude (usp. KKC 2679).

Laž. Mariju se ponekad smatra ravnopravnom Isusu Kristu. [4]

Istina. Katolička Crkva nikada ni na koji način nije naučavala ravnopravnost između Marije koja je stvorenje i Isusa Krista koji je Bog. Isus Krist je jedini Zagovornik kod Oca za sve ljude (usp. KKC 2634), ali to ne znači da članovi Crkve ne mogu moliti jedni za druge. Katolici smatraju Mariju najsavršenijim stvorenjem, remek-djelom Presvetog Trojstva, i često joj se obraćaju tražeći od nje molitvu. Marija nije svemoćna da bi sama po sebi mogla uslišiti vjernika, ali njezina molitva je takva da može isprositi mnoge milosti kod Boga. Kada molimo Zdravomariju, jedino što od Blažene Djevice tražimo je da moli za nas grešnike.

Laž. Jedna od razlika između protestanata i katolika je ta što protestanti naučavaju da se svaki čovjek može i treba sam molitvom obratiti Bogu.

Istina. Katolička crkva nikada nije prestala poticati vjernike da ulaze u osobni susret s Bogom i svakom od božanskih Osoba razviju osoban, prisan i intiman odnos (v. KKC 2700-2724).

Laž. Anglikanci, poput katolika i pravoslavaca, imaju sačuvanu apostolsku sukcesiju. [5]

Istina. Iako je u prvim stoljećima nakon raskola postojala apostolska sukcesija unutar Anglikanske crkve, s vremenom su je izgubili i danas je više nemaju. [6]

Laž. Katolička crkva je u srednjem vijeku strašila narod govoreći o strašnom sudu koji čeka sve nepokorne duše. [7]

Istina. Nije bila riječ o nikakvom „strašenju“, već naprosto o naviještanju istine o paklu i paklenim mukama, koju je Crkva oduvijek ispovijedala oslanjajući se izravno na riječi Našeg Gospodina. (usp. Mk 9,43 isl.)

Laž. Posljednja Isusova večera s apostolima, na večer prije nego je raspet na križu, temelj je svete mise. [8]

Istina. Temelj sv. Mise je kalvarijska žrtva, a ne večera. Večera je samo okvir unutar koje se realizira Kristova žrtva.

Laž. Katolici pričest doživljavaju kao stalno ponavljanje žrtvovanja Isusa Krista. [9]

Istina. Katolička crkva čvrsto naučava da se Isus Krist žrtvovao samo jednom, na križu Golgote. Sveta Misa nije „ponavljanje žrtvovanja“, već uprisutnjenje i aktualizacija te jedne i jedincate žrtve (usp. KKC 1362 i dalje). Krist se na Misi uistinu žrtvuje, ali na mističan i sakramentalan način, pod prilikama kruha i vina.

Laž. Crkva je u srednjem vijeku učila da jedino spasava maksimalno izvršavanje njenih obreda. [10]

Istina. Katolička crkva nikada nije ništa slično naučavala. Za spasenje je potrebno troje: biti kršten, ispovijedati jedinu pravu vjeru i živjeti u skladu s Božjim zapovijedima. Sakramenti su ustanovljeni kako bismo putem primanja istih dobili milost ustrajnosti u vjeri te vjernosti Bogu i njegovim zapovijedima. Crkva nikada nije naučavala ništa izvan toga.

Laž. U prvom redu, Rimokatolička crkva se mnogo promijenila u svojim stavovima, pogotovo nakon Drugog vatikanskog koncila. (…) Sve manje se oslanja na crkvene obrede, ceremonije i vanjske forme, te sve više upućuje svoje vjernike na osobno iskustvo s Bogom, naime na vjeru. [11]

Istina. Crkva nikada nije mijenjala svoj nauk o spasenju. Sv. Misa i sakramenti i dalje su neophodni za ustrajanje u vjeri i istini. Osim toga, Crkva nikada nije prestala upućivati vjernike na osobno iskustvo s Bogom. Upravo se unutar slavljenja svetih sakramenata odvija najintenzivniji osobni susret vjernika-grešnika i Boga koji oprašta i koji nam se besplatno i bezrezervno daruje.

Laž. Katolička crkva su prije spaljivali Sveto pismo, i nisu dozvoljavali prevođenje na narodne jezike. [12]

Istina. Katolička crkva nikada nije spaljivala Sveto pismo, a s praksom prevođenja na narodne jezike počela je prije Lutherova rođenja. U cilju da sačuva vjerodostojnost Pisma, Crkva je mnoge prijevode koji su namjerno ili slučajno sadržavali pogreške uništavala i zabranjivala njihovo tiskanje. Kao što smo više puta objasnili, valjani prijevodi nikada nisu bili uništavani, niti se sprečavalo njihovo širenje.

Laž. Papa Lav X. prijetio je gubitkom raja onima koji nisu htjeli kupovati oproste. [13]

Istina. Sakrament pokore kojim se grešniku oprašta vječna kazna zbog počinjenih smrtnih grijeha (pakao) uvijek je bio besplatan. Ono za što se tražila zadovoljština u vidu određene novčane naknade bila je indulgencija, tj. oprost od vremenitih kazni za lake grijehe koje se sastoje od ispaštanja u Čistilištu. Možda je da je ta praksa ponekad i bila zloupotrebljavana, ali to nikada nije bilo pitanje vječnog spasenja.

Ovaj niz mogao bi se nastaviti u nedogled. Bog je jedini sudac ljudskih srdaca i samo on zna stvarne namjere portala Samopismo.net i ljudi koji iza njega stoje. Na nama, katoličkim apologetima, je prvenstveno ukazati na činjenično stanje prisutnosti zabluda i upozoriti vjerne katolike na krivovjerja koja mogu dovesti do gubitka katoličke vjere koju mora ispovijedati svatko tko se želi spasiti.

A što se tiče protestanata i njihove infantilne teologije, o tome smo već na ovom portalu dovoljno pisali. Ako netko zaista vjeruje „da je izvorno apostolsko učenje vremenom pokvareno i da je zahvaljujući Reformaciji vjernicima vraćeno pravo učenje svete apostolske i katoličke crkve“ [14], odnosno da je Duh Sveti bio na godišnjem odmoru koji je trajao tisuću i pol godina dok ga Martin Luther nije ponovo prizvao, široko mu polje!

Luka Popov

slika: Sipsey Street Irregulars


2 Tako neki zli jezici tvrde kako su današnji reformirani kršćani iznevjerili Reformaciju jer se ne klanjaju blaženoj Djevici Mariji. Takvima odgovaram da se nijedno reformirano vjerovanje ne odnosi pozitivno ka mariolatriji, ili bilo kakvoj iskrivljenoj pobožnosti koje je Babilonska bludnica prisvojila. (…) Prilikom razvijanja biblijske teologije, zagovori svetaca su odbačeni kao izmišljotina Antikrista i njegove „crkve“… [http://www.samopismo.net/2013/10/upozorenje-krscanima-pogledajte-kako.html?utm_source=BP_recent]

3 isto

4 Rimokatolička crkva štuje Mariju, majku Isusa Krista, kao “Nebesku kraljicu” te je ona u mnogim slučajevima ravnopravna Isusu Kristu. [http://www.samopismo.net/2013/05/katolici-vs-protestanti-po-cemu-se.html]

6 Lav XIII, bula Apostolicae Curae, 1896 [http://www.newadvent.org/library/docs_le13ac.htm]

7 Srednjovjekovno kršćanstvo je bilo puno straha. U vjerskim knjigama tog vremena često se pojavljuju stravične slike, prikazujući muke izgubljenih. Mislilo se skoro isključivo o smrti, o sudnjem danu i zagrobnom životu. Crkva je strašila narod govoreći o strašnom sudu koji čeka sve nepokorne duše. Bog je prikazan kao neumoljiv sudac koji će se osvetiti svim zlikovcima koji ne koriste sakramente crkve. [http://www.samopismo.net/2013/08/koliko-je-krscanstvo-danas-zagaeno.html]

8 iz istog članka

11 isto

12 isto

Apologetska udruga bl. Ivan Merz
Put Lokve 8, Kožino, Zadar

Na braniku

Duh vremena - Apologetski priručnik br. 2

Duh vremena - Apologetski priručnik br.2 je treće nakladničko djelo Apologetske udruge bl. Ivan Merz. U knjizi se nalazi 37 odabranih apologetskih tekstova koje su napisali četiri autora, članovi i suradnici Udruge. Predgovor knjizi je napisao danas jedan od najvećih branitelja vjere, biskup Athanasius Schneider.

Saznajte više

Donacije

"Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja."

IBAN: HR8523400091110376905
(BIC: PBZG HR 2X)

Donacije

Pretplatite se za novosti

Kupite naše knjige

Izradio Mate Mišlov za Katolik.hr
Autorska prava 2024. Sva prava pridržana.